Новини
Награждаване на даровити спортисти и треньори, както и на децата с изявени дарби в областта на науката, изкуството и спорта.
19.12.2019

На 19 декември 2019 г. в Общинска администрация - Раднево, се проведе тържественото награждаване на даровити спортисти и треньори, както и на децата с изявени дарби в областта на науката, изкуството и спорта.
Тридесет и три талантливи деца, получиха морално признание за високите си постижения през 2019 година.
В изпълнение на ежегодна Програма на Община Раднево за определяне условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, всички те получиха закрила и финансово стимулиране за развитието си.
"Не мога да не съм горд, а и всички ние, от този звезден водопад, който видяхме. Това е нещо, което е постигнато от децата на Раднево. Ангажирането на подрастващите с образованието, спортуването и здравословния начин на живот е сред основните приоритети на местната власт. С тези награди целим да покажем, че положените усилия винаги получават признание, а по този начин и да стимулираме младите активно да участват, да се развиват и показват своя потенциал, защото те са лицето на нашият град!Скъпи деца, пожелавам Ви преди всичко да бъдете живи и здрави. Никога да не губите онзи хъс, с който преследвате мечтите си и покорявате тези върхове в сферата на спорта, науката, културата, изкуствата и образованието. Пожелавам всеки един от вас да извърви своя път и остави своята златна диря, извървявайки го заедно със своите родители, учители, треньори и възпитатели." - с тези думи Кметът на Община Раднево - Д-р Теньо Тенев, се обърна към присъстващите в залата и лично награди талантите.
На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл. 17, ал.1,т.2 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС № 298/17.12.2003г. , Общинска програма за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби и протокол от 12.12.2019г. на комисия назначена със Заповед №2482/08.11.2019 г. на Кмета на Община Раднево, се награждават:
В областта на спорта:
Първо място:
1. Деан Георгиев Костов – СУ „Гео Милев“
2. Йордан Димитров Георгиев - СУ „Гео Милев“

Второ място:
1. Божидар Тилчев Тилев - Второ ОУ „Паисий Хилендарски

Трето място:
1. Теодора Тодорова Желева - Второ ОУ „Паисий Хилендарски

В областта на изкуство:
Първо място:
1. Джулия Светославова Калева – СУ „Гео Милев“ - IV клас

Второ място:
1. Христа Янкова Миткова – СУ „Гео Милев“
2. Мария - Магдалена Миткова Димитрова – СУ „ Гео Милев“

Трето място:
1. Жулиана Велкова Велчева - СУ „Гео Милев“
2. Виктория Иванова Славова - СУ „Гео Милев“
3. Мария Данаилова Дянкова - Второ ОУ „Паисий Хилендарски“
4. Симона Русева Вълева - Второ ОУ „Паисий Хилендарски“

В областта на науката :

Първо място:
1. Теодора Тенева Вачева - СУ „Гео Милев“
2. Ивет Николаева Колева - Второ ОУ „Паисий Хилендарски“
3. Ксения Светославова Тенева - Второ ОУ „Паисий Хилендарски“

Второ място:
1. Денислав Иванов Иванов - СУ „Гео Милев“
2. Денис Живков Желев – Второ ОУ „Паисий Хилендарски“
3. Денис Георгиев Динев - Второ ОУ „Паисий Хилендарски“

Трето място:
1. Дея Димитрова Ташева - Второ ОУ „Паисий Хилендарски“
2. Васил Пламенов Георгиев - Второ ОУ „Паисий Хилендарски“
3. Кристиян Рачев Христов - Второ ОУ „Паисий Хилендарски“

ОТБОРНИ НАГРАДИ НА:

1. Даная Ивелинова Бъчварова
2. Мартина Бориславова Димитрова
3. Жаклин Борисова Ташева
от Клуб по художествена гимнастика „ВИП“ с ръководител Кремена Ангелова
И
1. Рая Русева Вълева
2. Деница Димитрова Димитрова
3. Габриела Миленова Георгиева
4. Йоана Руменова Йовчева
4. Антония Красимирова Колева
от Балетна школа „Па Де Кре“ с ръководител Кремена Костова

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА във връзка с условията и реда за награждаване „Спортист на годината“ и протокол от 12.12.2019 г. на комисия назначена със Заповед №2729/04.12.2019 г. на Кмета на Община Раднево, се награждават:

„Спортист на годината“ – юноши и девойки над 14 години
I-во място
1.Емил Тилчев Тилев

„Спортист на годината“ – деца до 14 години
I-во място
1.Божидар Тилчев Тилев
II-ро място
1. Денис Георгиев Динев

III-то място
1. Габриела Петрова Стоянова

IV-то място
1. Симеон Добринов Добрев

„Треньор на годината“
1. Мирослав Митев – треньор на спортен клуб по шахмат „Марица-изток“