Общински съвет

Дата на публикуване: 05.01.2015 13:11

СЪОБЩЕНИЯ

Правила за провеждане на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд - Стара Загора за мандат 2023 - 2027 г.

Покана за участие в публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Раднево и сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2021 г. и годишния отчет за състоянието на общинския дълг за 2021 г.

Свикване на извънредно заседание на Общински съвет - Раднево на 10.05.2022 г.

Свикване на извънредно заседание на Общински съвет - Раднево на 24.03.2022 г.

Свикване на извънредно заседание на Общински съвет - Раднево на 20.08.2021 г.

Свикване на извънредно заседание на Общински съвет - Раднево на 16.08.2021 г.

Покана за участие в публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Раднево и сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2020 г. и годишния отчет за състоянието на общинския дълг за 2020 г.

Свикване на извънредно заседание на Общински съвет - Раднево на 05.07.2021 г.

Свикване на извънредно заседание на Общински съвет - Раднево на 17.06.2021 г.

Свикване на извънредно заседание на Общински съвет - Раднево на 10.05.2021 г.

Свикване на извънредно заседание на Общински съвет - Раднево на 11.02.2021 г.

Свикване на извънредно заседание на Общински съвет - Раднево на 11.01.2021 г.

Свикване на извънредно заседание на Общински съвет - Раднево на 03.09.2020 г.

Свикване на извънредно заседание на Общински съвет - Раднево на 27.08.2020 г.

Свикване на извънредно заседание на Общински съвет - Раднево на 13.08.2020 г.

Протокол от заседание на комисията за провеждане на конкурс за избор на Управител на "МБАЛ Д-р Д. Чакмаков - Раднево" ЕООД, избрана с Решение № 166 от 18.06.2020 г. на Общински съвет - Раднево

Конкурс за възлагане на управлението на МБАЛ "Д-р Димитър Чакмаков - Раднево" ЕООД

Свикване на извънредно заседание на Общински съвет - Раднево на 18.06.2020 г.

Покана за участие в публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Раднево и сметките за средствата от Европейския съюз към 31.12.2019 г. и годишния отчет за състоянието на общинския дълг за 2019 г.

Удължаване на срокът за подаване на заявления за участие в конкурс за "Избор на управител на МБАЛ"д-р Д. Чакмаков-Раднево"ЕООД"

Свикване на извънредно заседание на Общински съвет - Раднево на 19.05.2020 г.

 Конкурс за възлагане на управлението на МБАЛ "Д-р Димитър Чакмаков - Раднево" ЕООД

Свикване на извънредно заседание на Общински съвет - Раднево на 10.03.2020 г.

Свикване на Извънредно заседание на Общински съвет - Раднево на 04.03.2020 г.

Свикване на Извънредно заседание на Общински Съвет - Раднево на 26.02.2020 г.

Общински съвет Раднево обявява прием на документи за съдебни заседатели за Районен съд - Раднево за мандат 2020-2024 г.

Свикване на извънредно заседание на Общински съвет - Раднево на 20.02.2020 г.

Кандидати за съдебни заседатели отговарящи на изискванията на закона за съдебната власт допуснати до изслушване

Свикване на извънредно заседание на Общински съвет - Раднево на 12.09.2019 г.

Общински съвет Раднево обявява прием на документи за съдебни заседатели за Районен съд -Раднево за мандат 2020-2024г.

Покана за участие в публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Раднево и сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2018 г. и годишния отчет за състоянието на общинския дълг за 2018 г.

Свикване на извънредно заседание на Общински съвет - Раднево на 05.09.2018 г.

Свикване на извънредно заседание на Общински съвет - Раднево на 20.08.2018 г.

Правила за провеждане на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд - Стара Загора за мандат 2019 - 2023 г.

Покана за участие в публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Раднево и сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2017 г. и годишния отчет за състоянието на общинския дълг за 2017 г., което ще се проведе на 21.05.2018 г. - публикувано на 09 май 2018 г.

Конкурс за заемане на длъжността „управител” на „Издателска къща – Марица Изток” ЕООД, гр. РадневоАРХИВ


Свикване на извънредно заседание на Общински съвет - Раднево на 12.12.2017 г.

Покана за участие в публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Раднево и сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2016 г. и годишния отчет за състоянието на общинския дълг за 2016 г., което ще се проведе на 20.06.2017 г.

Свикване на извънредно заседание на Общински съвет - Раднево на 07.02.2017 г.

Свикване на извънредно заседание на Общински съвет - Раднево на 28.12.2016 г.

Свикване на извънредно заседание на Общински съвет - Раднево на 01.12.2016 г.

Свикване на извънредно заседание на Общински съвет - Раднево на 15.11.2016 г.

Свикване на извънредно заседание на Общински съвет - Раднево на 16.05.2016 г.

Покана за обществено обсъждане на въвеждане на еднопосочен режим движение на МПС по улица „Димитър Благоев” в гр. Раднево, което ще се проведе на 18.05.2016 г.  

Покана за публично обсъждане на информацията за касовото изпълнение на бюджета на Община Раднево и сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2015 г., което ще се проведе на 12.04.2016 г.

 
 
 
 

Свикване на извънредно заседание на Общински съвет - Раднево на 05.12.2014 г.

Подаване на документи за съдебни заседатели за Районен съд - Раднево, мандат 2015 - 2019 г.

Свикване на извънредно заседание на Общински съвет - Раднево на 10.09.2014 г.

Покана за публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Раднево към 31.12.2013 г.

Публично обсъждане на проект на нова Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Раднево 

 
 
 
ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - РАДНЕВО

Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода от 01.07.2021 г. до 31.12.2021 г.

Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г.

Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода от 01.07.2020 г. до 31.12.2020 г.

Отчет за дейността на Общинския  съвет и неговите комисии за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020г.

Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода от 13.02.2019 г. до 31.12.2019 г.

Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода от 15.02.2018 г. до 13.02.2019 г.
 

Отчет за дейността на Общинския съвет за периода 20.12.2012 г. до 27.06.2013 г.

Отчет за дейността на Общинския съвет за периода 03.11.2011 г. до 20.12.2012 г.


Наименование Брой тегления
PRAVILA.pdf 2 Изтегли документ с име "PRAVILA.pdf"
POKANA_po_2022.pdf 19 Изтегли документ с име "POKANA_po_2022.pdf"
Dneven_red_izvanredno _zasedanie_10_05_2022.pdf 58 Изтегли документ с име "Dneven_red_izvanredno _zasedanie_10_05_2022.pdf"
Dneven_red_24_03_2022.pdf 133 Изтегли документ с име "Dneven_red_24_03_2022.pdf"
OTCHET_VII_XII_2021.pdf 141 Изтегли документ с име "OTCHET_VII_XII_2021.pdf"
OTCHET 01.01. - 30.06.2021.pdf 208 Изтегли документ с име "OTCHET 01.01. - 30.06.2021.pdf"
Dneven_red_20_08_2021.pdf 218 Изтегли документ с име "Dneven_red_20_08_2021.pdf"
Dneven_red_16_08_2021.pdf 209 Изтегли документ с име "Dneven_red_16_08_2021.pdf"
Pokana.pdf 232 Изтегли документ с име "Pokana.pdf"
Dneven_red_05_07_2021.pdf 224 Изтегли документ с име "Dneven_red_05_07_2021.pdf"
dneven_red_17_06_2021.pdf 265 Изтегли документ с име "dneven_red_17_06_2021.pdf"
Dneven_red_izvanredno_zasedanie_10_05_2021.pdf 455 Изтегли документ с име "Dneven_red_izvanredno_zasedanie_10_05_2021.pdf"
OTCHET_01_07_31_12_2020.pdf 588 Изтегли документ с име "OTCHET_01_07_31_12_2020.pdf"
Dneven_red_11_02_2021.pdf 1784 Изтегли документ с име "Dneven_red_11_02_2021.pdf"
Dneven_red_11_01_2021.pdf 3612 Изтегли документ с име "Dneven_red_11_01_2021.pdf"
OTCHET 01.01. - 30.06.2020.pdf 2698 Изтегли документ с име "OTCHET 01.01. - 30.06.2020.pdf"
  1. Общински съвет - Текуща страница

Портал за отворени данни на Република България

assets/Informaciq/Registri/logockan.png