Бюлетин на съобщенията по чл.32 от ДОПК
  
   Уважаеми граждани,

  Ако намерите съобщение за Вас в този бюлетин, трябва незабавно да посетите Община Раднево, Дирекция "ФСДУС"- звено "Местни данъци и такси". Общинска администрация е подготвила това съобщение, за да Ви уведоми, че е започнала процедура по връчване чрез прилагане към досието Ви.
  Съобщенията се поставят на видно място и се публикуват в Интернет.
  Ако в 14-дневен срок от поставянето на настоящото съобщение не се явите в Община Раднево - звено "Местни данъци и такси" то ще се смята за редовно връчено и ще бъде приложено към досието Ви

-Съобщение №182/27.02.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 27.02.2020г.

-Съобщение №181/27.02.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 27.02.2020г.

-Съобщение №180/27.02.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 27.02.2020г.

-Съобщение №179/27.02.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 27.02.2020г.

-Съобщение №178/27.02.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 27.02.2020г.

-Съобщение №177/27.02.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 27.02.2020г.

-Съобщение №176/27.02.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 27.02.2020г.

-Съобщение №175/27.02.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 27.02.2020г.

-Съобщение №174/27.02.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 27.02.2020г.

-Съобщение №173/27.02.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 27.02.2020г.

-Съобщение №172/27.02.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 27.02.2020г.

-Съобщение №171/27.02.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 27.02.2020г.

-Съобщение №170/27.02.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 27.02.2020г.

-Съобщение №169/27.02.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 27.02.2020г.

-Съобщение №168/27.02.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 27.02.2020г.

-Съобщение №167/27.02.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 27.02.2020г.

-Съобщение №166/27.02.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 27.02.2020г.

-Съобщение №165/12.02.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 12.02.2020г.

-Съобщение №164/12.02.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 12.02.2020г.

-Съобщение №163/11.02.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 11.02.2020г.

-Съобщение №162/11.02.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 11.02.2020г.

-Съобщение №161/11.02.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 11.02.2020г.

-Съобщение №160/11.02.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 11.02.2020г.

-Съобщение №159/11.02.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 11.02.2020г.

-Съобщение №158/11.02.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 11.02.2020г.

-Съобщение №157/10.02.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 10.02.2020г.

-Съобщение №156/17.01.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК - публикувано на 17.01.2020г.

-Съобщение №155/17.01.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК - публикувано на 17.01.2020г.

-Съобщение №154/17.01.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 17.01.2020г.

-Съобщение №153/17.01.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 17.01.2020г.


-Съобщение №152/17.01.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 17.01.2020г.

-Съобщение №151/17.01.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 17.01.2020г.

-Съобщение №150/27.11.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 27.11.2019г.

-Съобщение №149/27.11.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 27.11.2019г.

-Съобщение №148/27.11.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 27.11.2019г.

-Съобщение №147/27.11.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 27.11.2019г.

-Съобщение №146/27.11.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 27.11.2019г.

-Съобщение №145/ 27.11.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 27.11.2019г.

-Съобщение №144/27.11.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 27.11.2019г.

-Съобщение №143/27.11.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 27.11.2019г.

-Съобщение №142/05.11.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 05.11.2019г.

-Съобщение №141/05.11.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 05.11.2019г.

-Съобщение №140/05.11.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 05.11.2019г.

-Съобщение №139/05.11.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 05.11.2019г.

-Съобщение №138/05.11.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 05.11.2019г.

-Съобщение №137/05.11.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 05.11.2019г.

-Съобщение №136/08.10.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 08.10.2019г.

-Съобщение №135/08.10.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 08.10.2019г.

-Съобщение №134/08.10.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 08.10.2019г.

-Съобщение №133/08.10.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 08.10.2019г.

-Съобщение №132/08.10.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 08.10.2019г.

-Съобщение №131/23.08.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 23.08.2019г.

-Съобщение №130/16.08.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 16.08.2019г.

-Съобщение №129/16.08.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 16.08.2019г.

-Съобщение №128/16.08.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 16.08.2019г.

-Съобщение №127/16.08.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 16.08.2019г.

-Съобщение №126/15.08.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 15.08.2019г.

-Съобщение №125/15.08.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 15.08.2019г.

-Съобщение №124/13.08.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 13.08.2019г.

-Съобщение №123/13.08.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 13.08.2019г.

-Съобщение №122/13.08.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 13.08.2019г.

-Съобщение №121/13.08.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 13.08.2019г

-Съобщение №120/07.08.2019г. за връчване на Покана по чл.103, ал.1 от ДОПК за отстраняване на несъответствия между съдържанието на подадената декларация по чл.14, ал.1 от ЗМДТ с вх.№140542/01.09.2003г. , по чл.32 от ДОПК

-Съобщение №119/30.07.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 30.07.2019г.

-Съобщение №118/19.07.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 19.07.2019г.

-Съобщение №117/19.07.2019г за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 19.07.2019г.

-Съобщение №116/19.07.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 19.07.2019г.

-Съобщение №115/18.07.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 18.07.2019г.

-Съобщение №114/18.07.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 18.07.2019г.

-Съобщение №113/17.07.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК -публикувано на 17.07.2019г.

-Съобщение №112/12.06.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 12.06.2019г.

-Съобщение №111/20.05.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК -публикувано на 20.10.2019г.

-Съобщение №110/13.05.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 13.05.2019г.

-Съобщение №109/13.05.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 13.05.2019г.

-Съобщение №108/05.04.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 05.04.2019г.

-Съобщение №107/10.01.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 10.01.2019г.

-Съобщение №106/09.01.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 09.01.2019г.

-Съобщение №105/23.04.2018г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 23.04.2018г.

-Съобщение №104/ 23.04.2018г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 23.04.2018г.

-Съобщение №103/16.03.2018г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК - публикувано на 16.03.2018г.

-Съобщение №102/16.03.2018г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК - публикувано на 16.03.2018г.

-Съобщение №101/27.02.2018г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 27.02.2018г.

-Съобщение №100/02.10.2017г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 02.10.2017г.

-Съобщение №99/02.10.2017г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 02.10.2017г.

-Съобщение №98/02.10.2017г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32. от ДОПК - публикувано на 02.10.2017г.

-Съобщение №97/02.10.2017г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 02.10.2017г.

-Съобщение №96/02.10.2017г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 02.10.2017г.

-Съобщение №95/02.10.2017г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 02.10.2017г.

-Съобщение №94/02.10.2017г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 02.10.2017г.

-Съобщение №93/27.09.2017г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 27.09.2017г.

-Съобщение №92/27.09.2017г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 27.09.2017г.

-Съобщение №91/27.09.2017г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 27.09.2017г.

-Съобщение №90/27.09.2017г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 27.09.2017г.

-Съобщение №89/19.07.2017г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 19.07.2017г.

-Съобщение №88/19.07.2017г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 19.07.2017г.

-Съобщение №87/19.07.2017г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 19.07.2017г.

-Съобщение №86/19.07.2017г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 19.07.2017г.

-Съобщение №85/19.07.2017г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 19.07.2017г.

-Съобщение №84/27.04.2017г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 27.04.2017г.

-Съобщение №83/27.04.2017г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 27.04.2017г.

-Съобщение №82/27.04.2017г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 27.04.2017г.

- Съобщение № 81/27.02.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 27.02.2017 г.

- Съобщение № 80/27.02.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 27.02.2017 г.

 -Съобщение №79/08.02.2017г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл.32  от ДОПК - публикувано на 08.02.2017г.

  -Съобщение №78/08.02.2017г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл.32 от ДОПК - публикувано на 08.02.2017г.

 -Съобщение №77/08.02.2017г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл.32 от ДОПК - публикувано на 08.02.2017г.

 -Съобщение №76/07.02.2017г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл.32 от ДОПК - публикувано на 07.02.2017г.

 -Съобщение №75/07.02.2017г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл.32 от ДОПК -публикувано на 07.02.2017г.

-Съобщение №74/07.02.2017г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл.32 от ДОПК - публикувано на 07.02.2017г.

  -Съобщение №73/02.02.2017г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл.32 от ДОПК-публикувано на 02.02.2017г.

-Съобщение №72/02.02.2017г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл.32 от ДОПК-публикувано на 02.02.2017г.

- Съобщение №71/11.01.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл.32 от ДОПК-публикувано на 11.01.2017 г.
                               
- Съобщение №70/11.01.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл.32 от ДОПК-публикувано на 11.01.2017 г.
   
- Съобщение №69/11.01.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация Чл.32 от ДОПК-публикувано на 11.01.2017 г.

- Съобщение № 68/09.01.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 09.01.2017 г.

- Съобщение № 67/09.01.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 09.01.2017 г.

- Съобщение № 66/25.11.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 25.11.2016 г.

- Съобщение № 65/25.11.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 25.11.2016 г.

- Съобщение № 64/25.11.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 25.11.2016 г.

- Съобщение № 63/25.11.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 25.11.2016 г.

- Съобщение № 62/23.11.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 23.11.2016 г.

-Съобщение № 61/23.11.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 23.11.2016 г.

- Съобщение № 60/23.11.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 23.11.2016 г.

- Съобщение № 59/18.11.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 18.11.2016 г.

- Съобщение № 58/18.11.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 18.11.2016 г.

- Съобщение № 57/18.11.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 18.11.2016 г.

- Съобщение № 56/19.10.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

- Съобщение № 55/19.10.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

- Съобщение № 54/19.10.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

- Съобщение № 49 - 53/14.10.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

- Съобщение № 48/03.10.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 03.10.2016 г.

- Съобщение № 47/03.10.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 03.10.2016 г.

- Съобщение № 46/03.10.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 03.10.2016 г.

- Съобщение № 45/28.09.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 28.09.2016 г.

- Съобщение № 44/28.09.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 28.09.2016 г.

- Съобщение № 43/28.09.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 28.09.2016 г.

- Съобщение № 42/28.09.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 28.09.2016 г.

- Съобщение № 41/25.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 25.08.2016 г.

- Съобщение № 40/25.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 25.08.2016 г.

- Съобщение № 39/25.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 25.08.2016 г.

- Съобщение № 38/25.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 25.08.2016 г.

- Съобщение № 37/19.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 19.08.2016 г.

- Съобщение № 36/19.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 19.08.2016 г.

- Съобщение № 35/19.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 19.08.2016 г.

- Съобщение № 34/10.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 10.08.2016 г.

- Съобщение № 33/10.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 10.08.2016 г.

- Съобщение № 32/10.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикуван 10.08.2016 г.

- Съобщение № 31/10.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 10.08.2016 г.

- Съобщение № 30/20.07.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 20.07.2016 г.

- Съобщение № 29/20.07.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 20.07.2016 г.

- Съобщение № 28/20.07.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 20.07.2016 г.

- Съобщение № 27/20.07.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 20.07.2016 г.

- Съобщение № 26/20.07.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 20.07.2016 г.

- Съобщение № 25/04.07.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 04.07.2016 г.

- Съобщение № 24/04.07.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 04.07.2016 г.

- Съобщение № 23/04.07.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 04.07.2016 г.

- Съобщение № 22/04.07.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 04.07.2016 г.

- Съобщение № 21/07.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 07.06.2016 г.

- Съобщение № 20/07.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 07.06.2016 г.

- Съобщение № 19/07.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 07.06.2016 г.

- Съобщение № 18/07.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 07.06.2016 г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Съобщение № 2/12.01.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 12.01.2016 г.

- Съобщение № 1/12.01.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 12.01.2016 г.

- Съобщение № 9/01.04.2015 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 01.04.2015 г.

- Съобщение № 8/01.04.2015 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 01.04.2015 г.

 
 
 
 

- Съобщение № 1/31.03.2015 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК;

- Съобщение № 04/16.10.2013 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК;

- Съобщение № 03/03.10.2013 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК;

- Съобщение № 02/13.09.2013 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК;

- Съобщение № 01/18.06.2013 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК;