Подробни устройствени планове

1.ПУП-ПР с.Знаменосец кв.16
-Заповед
-Обяснителна записка
-ПУП-ПР

2.ПУП- ПР с.Знаменосец кв.10
-Заповед
-ПУП-ПР

3.ПУП-ПР с.Боздуганово кв.27
-Заповед
-ПУП-ПР

4.ПУП-ПЗ землище с. Сърнево
-Заповед
-ПУП-ПЗ

5.ПУП-ПР с.Ковачево кв.32
-Заповед
-Обяснителна записка
-ПУП-ПР

6.ПУП-ПР с.Тополяне кв.14
-Заповеди
-Обяснителна записка
-ПУП-ПР

7.ПУП-ПП землище с.Коларово
-Обяснителна записка
-ПУП-ПР
-Решение №93 но Общински съвет - Раднево

8.ПУП ПП землище Раднево
-Обяснителна записка
-ПУП-ПП
-Решение №94 на Общински съвет - Раднево

9.ПУП-ПР с.Знаменосец кв.53
-Заповед
-Обяснителна записка
-ПУП-ПР

10.ПУП-ПР с.Любеново кв.41
-Заповед
-Обяснителна записка
-ПУП-ПР

11.ПУП-ПР кв.Гипсово кв.28
-Заповед
-ПУП-ПР

12.ПУП-ПЗ землище с.Ковачево
-Заповед
-ПУП-ПЗ

13.ПУП-ПР гр.Раднево кв.40
-Заповед
-ПУП-ПР

14.ПУП-ПЗ гр.Раднево кв.5
-Заповед
-ПУП-ПЗ
-ПУП-ПР

15.Проект ПУП-ПЗ гр.Раднево кв.76
-ПУП-ПЗ
-Скица

Свързани страници:

  1. Основна рубрика: Планове, програми и стратегии
  2. Общински план за развитие 2014 - 2020
  3. Политика по качество
  4. Подробни устройствени планове - Текуща страница
  5. Планове на община Раднево
  6. Общ устройствен план на Община Раднево
  7. Програми на община Раднево
  8. Проекти на община Раднево
  9. Стратегии на община Раднево