Съобщения

07.09.2015 г.
 
Общинската избирателна комисия ще проведе своето първо заседание на 7 септември 2015 г. от 16.00 ч.