Комисия по безопасност на движението по пътищата


Наименование Брой тегления
Протокол от заседание на ОбщКБДП 22.12.21 г.pdf 16 Изтегли документ с име "Протокол от заседание на ОбщКБДП 22.12.21 г.pdf"
Годишна общинска план-програма по БДП.pdf 20 Изтегли документ с име "Годишна общинска план-програма по БДП.pdf"
Годишна общинска план-програма про БДП.pdf 6 Изтегли документ с име "Годишна общинска план-програма про БДП.pdf"
Zapoved-izm_pravila.pdf 15 Изтегли документ с име "Zapoved-izm_pravila.pdf"
Pravila za ObshKBDP.pdf 22 Изтегли документ с име "Pravila za ObshKBDP.pdf"
Приложение 4 - Годишен общински доклад_PDF.pdf 19 Изтегли документ с име "Приложение 4 - Годишен общински доклад_PDF.pdf"
Приложение 3 - Годишна общинска План - програма_PDF.pdf 16 Изтегли документ с име "Приложение 3 - Годишна общинска План - програма_PDF.pdf"
Приложение 2 - Протокол от заседане_PDF.pdf 21 Изтегли документ с име "Приложение 2 - Протокол от заседане_PDF.pdf"
Приложение 1 - Дневен ред за заседание_PDF.pdf 14 Изтегли документ с име "Приложение 1 - Дневен ред за заседание_PDF.pdf"
Заповед за състава на ОбщКБДП.pdf 23 Изтегли документ с име "Заповед за състава на ОбщКБДП.pdf"
Pravila za ObshKBDP_utvardeni (1).docx 20 Изтегли документ с име "Pravila za ObshKBDP_utvardeni (1).docx"
Zapoved_pravila_ObshKBDP.pdf 24 Изтегли документ с име "Zapoved_pravila_ObshKBDP.pdf"

Портал за отворени данни на Република България

assets/Informaciq/Registri/logockan.png