Комисия по безопасност на движението по пътищата

Дата на публикуване: 25.10.2021 14:47
Протокол от заседание на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата на Община Раднево на 29.06.2022 г.

Протокол от заседание на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата на Община Раднево на 27.04.2022 г.


Протокол от заседание на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата на Община Раднево на 28.02.2022г.


Протокол от заседание на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата на Община Раднево на 22.12.2021 г.

Заповед 3-75/03.12.2021 г. относно утвърждаване на правилата за дейността и организацията на работата на общинските комисии по безопасността на движението по пътищата


Годишна общинска план програма 2022 г.

Правила за дейността и организацията на работа на общинските комисии по безопасност на движението по пътищата

Заповед №2591/25.10.2021 г. за определяне на състава на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на Община Раднево

Приложение №1/Дневен ред на заседание

Приложение №2/Протокол от заседание

Приложение №3/Годишна общинска план програма

Приложение №4/ Годишен общински доклад

Наименование Брой тегления
Протокол от заседание 29.06.22 г.pdf 1 Изтегли документ с име "Протокол от заседание 29.06.22 г.pdf"
Протокол от заседание 27.04.2022.pdf 20 Изтегли документ с име "Протокол от заседание 27.04.2022.pdf"
Протокол от заседание на ОбщКБДП-28.02.22 г._pdf.pdf 58 Изтегли документ с име "Протокол от заседание на ОбщКБДП-28.02.22 г._pdf.pdf"
Протокол от заседание на ОбщКБДП 22.12.21 г.pdf 142 Изтегли документ с име "Протокол от заседание на ОбщКБДП 22.12.21 г.pdf"
Годишна общинска план-програма по БДП.pdf 147 Изтегли документ с име "Годишна общинска план-програма по БДП.pdf"
Годишна общинска план-програма про БДП.pdf 71 Изтегли документ с име "Годишна общинска план-програма про БДП.pdf"
Zapoved-izm_pravila.pdf 128 Изтегли документ с име "Zapoved-izm_pravila.pdf"
Pravila za ObshKBDP.pdf 99 Изтегли документ с име "Pravila za ObshKBDP.pdf"
Приложение 4 - Годишен общински доклад_PDF.pdf 125 Изтегли документ с име "Приложение 4 - Годишен общински доклад_PDF.pdf"
Приложение 3 - Годишна общинска План - програма_PDF.pdf 117 Изтегли документ с име "Приложение 3 - Годишна общинска План - програма_PDF.pdf"
Приложение 2 - Протокол от заседане_PDF.pdf 131 Изтегли документ с име "Приложение 2 - Протокол от заседане_PDF.pdf"
Приложение 1 - Дневен ред за заседание_PDF.pdf 115 Изтегли документ с име "Приложение 1 - Дневен ред за заседание_PDF.pdf"
Заповед за състава на ОбщКБДП.pdf 134 Изтегли документ с име "Заповед за състава на ОбщКБДП.pdf"
Pravila za ObshKBDP_utvardeni (1).docx 113 Изтегли документ с име "Pravila za ObshKBDP_utvardeni (1).docx"
Zapoved_pravila_ObshKBDP.pdf 146 Изтегли документ с име "Zapoved_pravila_ObshKBDP.pdf"

Портал за отворени данни на Република България

assets/Informaciq/Registri/logockan.png