Антикорупция
ВНЕСИ СВОЯ СИГНАЛ ТУК! Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет е създадена с Решение № 61 на МС от 2.02.2006 г.

Декларации по чл.12, т.2 от закона за предотвратяване и разкриване конфликта на интереси:
Всички публикувани в този раздел декларации са подписани саморъчно, като графичните знаци на подписите се съхраняват само в администрацията, а документите имат закрити зони, тъй като се обявяват на сайта на администрацията при условията на чл.17, ал.2 от ЗПРКИ при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни!