ИЗБОРИ - АРХИВ

Дата на публикуване: 10.10.2014 13:29

Избори за Народно Събрание и избори за президент и вицепрезидент 2021 г.

Избори за Народно Събрание 2021г.


Местни избори - 2019 г.


Избори за членове на Европейския парламент - 2019г. - АРХИВОБЯВЛЕНИЕ
На 18.05.2019 г. от 10:00 ч. в зала №1 на Община Раднево - първи етаж, ще се проведе обучение на Секционните избирателни комисии, назначени за произвеждане на изборите за членове на Европейски парламент от Република България.

Разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите

Уведомление за дежурните прокурори в Районна прокуратура Раднево във връзка с провеждане на избори за членове на Европейски парламент

Информационни материали за гражданите под формата на клипове и банери, насочени към предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.: https://www.namrb.org/uploads/tinymceup/files/Download/CIK.rar

 

СЪОБЩЕНИЯ

Провеждане на консултации за сформиране на Секционни избирателни комисии (СИК)

Решение № 82-ЕП от 07.04.2019 г. на Централна Избирателна Комисия

Решение № 105-ЕП от 09.04.2019 г. на Централна Избирателна Комисия

Решение № 14-ЕП от 11.04.2019 г. на Районна избирателна комисия Стара Загора

Решение № 27-ЕП от 24.04.2019 г. на Районна избирателна комисия Стара Загора

Решение № 224-ЕП от 24.04.2019 г. на Централна Избирателна Комисия

Решение № 230-ЕП от 25.04.2019 г. на Централна Избирателна Комисия

Решение № 47-ЕП от 10.05.2019 г. на Районна избирателна комисия Стара Загора

Решение № 52-ЕП от 14.05.2019 г. на Районна избирателна комисия Стара Загора


ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

Предварителен списък с брой избиратели в община Раднево

Списък с адреси на СИК в община Раднево

Избирателен списък - част I за гласуване в изборните за членове на Европейския парламент от Република България

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.


ЗАПОВЕДИ

Заповед на Кмета на Община Раднево за образуване на избирателни секции на територията на община Раднево

Заповед на Кмета на Община Раднево за определяне местата за обявяване на предварителни избирателни списъци в община Раднево

Заповед на Кмета на Община Раднево за определяне местата за поставяне на агитационни материали

Заповед на Кмета на Община Раднево за определяне местата за провеждане на предизборна кампания

Заповед на Кмета на Община Раднево за определяне изборните помещения на секции

Заповед на Кмета на Община Раднево за назначаване на комисия за приемане на изборни книжа

Заповед на Кмета на Община Раднево във връзка с организация и произвеждане на изборите за членове на ЕП

Заповед на Кмета на Община Раднево във връзка с образуване на Подвижна секционна избирателна комисия

Заповед на Кмена на Община Раднево за ангажирани лица във връзка с организиране и произвеждане на изборите за членове на ЕП


ТРАНСПОРТНА СХЕМА ЗА ИЗВОЗВАНЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

Транспортна схема I

Транспортна схема II

Транспортна схема III


ЕЛЕКТРОННО ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ - Можете да изтеглите, попълните и изпратите своето заявление на e-mail: bakalova@obshtina.radnevo.net

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по чл.36, ал.1 от Изборния кодекс)

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл.37, ал.1 и 2 от Изборния кодекс)


ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС

Приложение № 9 Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (чл. 43, ал. 1, изр. 1 и ал. 2-4 ИК)

Приложение № 11 Заявление-декларация за вписване в избирателен списък – част II (чл. 359, ал. 1 ИК)

Приложение № 12 Заявление за вписване в избирателния списък преди предаването му на СИК (чл. 27, ал. 3, 4 и 6 във вр. с чл. 45, ал. 1 ИК)

Приложение № 13 Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК)
ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ - 26.03.2017 г. - АРХИВ

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение във връзка с гласуването на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, в изборите за народни представители, на 26.03.2017г.
Провеждане на обучение от представители на РИК на Секционни избирателни комисии /СИК/, във връзка с провеждане на избори за народни представители на Р България, на 26.03.2017г.
Провеждане на консултации за сформиране на Секционни избирателни комисии, при произвеждане на избори за народни представители, на 26.03.2017г.

ЗАПОВЕДИ

Заповед №563/24.03.2017г. относно дежурствата и участието в организацията по раздаването и транспортирането на бюлетините до секционните избирателни комисии по населените места
Заповед №561/23.03.2017г. относно образуването на секционна избирателна комисия в МБАЛ "Д-р Д.Чакмаков"Раднево ЕООД
Заповед №554/23.03.2017г. във връзка с осигуряване на обществения ред и създаване на нормална обстановка за произвеждане на изборите за Народно събрание на 26.03.2017г.
Заповед №478/09.03.2017г. във връзка с дежурства по приемане  на искания за гласуване на основание чл.36 и чл.37 от Изборния кодекс
Заповед №477/09.03.2017г. във връзка с образуване на подвижна секционно избирателна комисия
Заповед №341/16.02.2017г. от кмета на Община Раднево - д-р Теньо Тенев
Заповед №340/16.02.2017г. от кмета на Община Раднево - д-р Теньо Тенев
Заповед №236/01.02.2017г. от кмета на Община Раднево - д-р Теньо Тенев
Заповед №229/31.01.2017г. от кмета на Община Раднево д-р Теньо Тенев

ЕЛЕКТРОННО ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ - Можете да изтеглите, попълните и изпратите своето заявление на e-mail: bakalova@obshtina.radnevo.net
Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл.37, ал.1 и 2 от Изборния кодекс)

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по чл.36, ал.1 от Изборния кодекс)

ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС
Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК (по чл.39, ал.2-6 от Изборния кодекс)
Заявление за вписване в избирателния списък (по чл.27, ал.3 и 4 във връзка с чл.243 и чл.251 от Изборния кодекс)
Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (по чл.43, ал.1, изр.1 от Изборния кодекс)
Заявление - Декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната (по чл.252, ал.2 във връзка с чл.39 от Изборния кодекс)ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РБ И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ на 6 ноември 2016 г. - АРХИВ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ

ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ - архив
Списък на заличените лица от избирателните списъци в избори за Президент и Вицепрезидент на РБ на 13 ноември 2016 г.
Списък на заличените лица от избирателните списъци в избори за Президент и Вицепрезидент на РБ
Списък на заличените лица от избирателните списъци за произвеждане на Национален референдум
Избирателен списък за провеждане на избори за Президент и Вицепрезидент на РБ
Избирателен списък за произвеждане на Национален референдум

СЪОБЩЕНИЯ
Съобщение до ИК за Участие в ИРК за Национален референдум
Провеждане на консултации за сформиране на Секционни избирателни комисии (СИК), при провеждане на избори за Президент и Вицепрезидент и Национален референдум на 6 ноември 2016 г.
ВАЖНО - забранено поставянето на агитационни материали за предстоящите избори

ЗАПОВЕДИ

Заповед №2505 от 10.11.2016 г. на Кмета на Община Раднево за опазването на обществения ред на територията на община Раднево в предизборния ден на 12.11.2016 г. и в изборния ден на 13.11.2016 г.
Заповед №2504 от 10.11.2016 г. на Кмета на Община Раднево във връзка с озрганизацията по раздаването и транспортирането на бюлетините до секционните избирателни комисии
Заповед №2457 от 02.11.2016 г. на Кмета на Община Раднево за опазването на обществения ред на територията на община Раднево
Заповед №2268 от 04.10.2016 г. на Кмета на Община Раднево за определяне на местата за провеждане на предизборната кампания
Заповед №2267 от 04.10.2016 г. на Кмета на Община Раднево за определяне на местата за провеждане на предизборната кампания
Заповед №2266 от 04.10.2016 г. на Кмета на Община Раднево за определяне на местата за поставяне на агитационни материали
Заповед №2111 от 09.09.2016 г. на Кмета на Община Раднево за определяне местата за обявяване на предварителните избирателни списъци
Заповед №2110 от 09.09.2016 г. на Кмета на Община Раднево за образуване на избирателни секции

ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС
ЗАЯВЛЕНИЯ за Избори за Президент и Вицепрезидент на РБ
- ЗАЯВЛЕНИЕ за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък
- ЗАЯВЛЕНИЕ за изключване от Списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК
- ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в избирателния списък по настоящ адрес
- ЗАЯВЛЕНИЕ за гласуване с подвижна избирателна кутия

ЗАЯВЛЕНИЯ за Избори за Президент и Вицепрезидент на РБ и Национален референдум
- ЗАЯВЛЕНИЕ за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък
- ЗАЯВЛЕНИЕ за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК
- ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в избирателния списък по настоящ адрес
- ЗАЯВЛЕНИЕ за гласуване с подвижна избирателна кутияМЕСТНИ ИЗБОРИ И РЕФЕРЕНДУМ 2015 - АРХИВ
Заповед на Кмета на Община Раднево за определяне на местата за провеждането на предизборната кампания
Заповед на Кмета на Община Раднево за образуване на избирателни секции на територията на община Раднево
Заповед на Кмета на Община Раднево за определяне местата за обявяване на предварителните избирателни списъци в община Раднево
Заповед на Кмета на Община Раднево за определяне местата на агитационните материали на политическите партии, коалиции, инициативни комитети и кандидати

СЪОБЩЕНИЯ
Обучение за членовете на Секционните избирателни комисии в община Раднево
Информационните брошури, листовки, както аудио и видео клиповете са свободни за достъп на интернет страницата на Централната избирателна комисия в секция „Разяснителна кампания“ с линк: https://www.cik.bg/bg/36 .
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ - НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ за възможността да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите
Покана за провеждане на консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии
Покана за консултации за определяне състава на Общинската избирателна комисия
Оповестяване на населените места в община Раднево, които придобиват статут на кметства     Избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015 г. - АРХИВ
     Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015 г. за всички български граждани.
    Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:
    През Интернет на адрес http://www.grao.bg/elections/
    Сайтът предоставя и възможността да се подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път и да се регистрират издадените "Удостоверения за гласуване в определено населено място" от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.
    Чрез SMS:
    Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Глобул и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите за общински съветници и кметове и за националния референдум за въведения ЕГН.
    Чрез стационарен или мобилен телефон:
    Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.ИЗБОРИ за народни представители 2014 - АРХИВ

ЗАПОВЕДИ
Заповед за образуване на избирателна секция в ДПБ "Д-р Г.Кисьов";
Заповед на Кмета на Община Раднево за образуване на избирателни секции на територията на Община Раднево
Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателни списъци в Община Раднево
Заповед на Кмета на Община Раднево за определяне на местата за провеждане на предизборната кампания
Заповед на Кмета на Община Раднево за определяне на местата за поставяне на агитационни материали
Заповед на Кмета на Община Раднево във връзка с организационно техническата подготовка на изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г.

ПОКАНИ
Покана до представители на партии относно провеждане на консултации за определяне състава и броя на членовете на секционните избирателни комисии.

СЪОБЩЕНИЯ
Съобщение относно провеждане на обучение от Районна избирателна комисияИЗБОРИ за народни представители 2013 - АРХИВ

Заповед на Кмета на Община Раднево за осигуряване на обществен ред и създаване на нормална обстановка за провеждане на Изборите за народни представители на 12.05.2013 г.

Обява

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателни списъци
Заповед за образуване на подвижна секционна избирателна комисия
Допълване на Заповед № 510/03.04.2013 г. на Кмета на Община Раднево за определяне на местата за поставяне на агитационни материали
Заповед на Кмета на Община Раднево за определяне местата за провеждането на предизборната кампания
Заповед на Кмета на Община Раднево за определяне местата за поставяне на агитационни материали
Консултации за определяне състава и броя на членовете на секционните избирателни секции

Стартиране на сайта за справки в избирателните списъци за обявяване и за подаване на Искане за гласуване по настоящ адрес и регистриране на удостоверения за гласуване на друго място по електронен път:

https://www.grao.bg/elections/

Избирателни списъци за избиране на народни представители на 12 май 2013 г.

Заповед на Кмета на Община Раднево относно образуване на избирателни секции
Списък на местата за обявяване на избирателни списъци в Община Раднево

Портал за отворени данни на Република България

assets/Informaciq/Registri/logockan.png