Образование

Дата на публикуване: 31.01.2022 11:30
График за дейностите по прием на ученици в първи клас за учебната 2023/2024 г.

Заповед №2399/29.09.2022 г. относно промяна на правилата за определянето на работните заплати на директорите на Общинските детски градини


Заповед №872 от 28.04.2021г. относно промяна на правилата за определянето на работните заплати на директорите на Общинските детски градини


Заповед № 670/31.03.2022 г. - формула за разпределяне на средствата - детски градини


Заповед № 667/31.03.2022 г. - формула за разпределяне на средствата - общообразователни училища

Заповед №186 от 01.02.2021г. относно промяна на правилата за определянето на работните заплати на директорите на Общинските детски градини - актуализирана на 01.02.2021 г.  

 ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 г.

График за дейностите по прием на ученици в първи клас за учебната 2020/2021г.


Заповед №179/27.01.2020г. относно промяна на правилата за определянето на работните заплати на директорите на Общинските детски градини
- актуализирана на 27.01.2020г.

График за дейностите по прием на ученици в първи клас за учебната 2019/2020г.


Система от правила за прием в първи клас в общинските училища на територията на община Раднево
- утвърдена със Заповед №761/27.03.2018г. на кмета на Община Раднево

СИСТЕМА от правила за прием в първи клас в общинскисте училища на територията на община Раднево - утвърдена със Заповед № 305 от 10.02.2017 г. на кмета на Община Раднево
- Заявление за записване в първи клас
- Заявление за прием в първи клас

Заповед №185 от 29.01.2019г.относно промяна на правилата за определянето на работните заплати на директорите на Общинските детски градини - актуализирана на 29.01.2019г.

Правилник за определяне на работните заплати на директорите на общинските детски градини през 2017 г. - актуализация 26.01.2017 г.

-Заповед №2058/28.09.2017г. на Кмета на Община Раднево за определяне на работните заплати на директорите на  общинските детски градини

- Заповед №212 от 26.01.2017 г. на Кмета на Община Раднево за утвърждаване Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските детски градини

Формули за разпределение на средствата по единен разходен стандарт за общообразователни училища и детски заведения на територията на Община Раднево

Зап. № 364 от 22.02.21 г. - ф-ла за разпр. на ср-ва, детски градини

Зап. № 363 от 22.02.21 г. - ф-ла за разпред. на ср-ва , общообразователни уч-ща


Заповед №408/28.02.2020г. на Кмета на Община Раднево за общински общообразователни училища

Заповед №406/28.02.2020г. на Кмета на Община Раднево за общински детски заведения

Заповед №358/25.02.2019 на Кмета на Община Раднево за общински детски заведения

Заповед №367/25.02.2019г. на Кмета на Община Раднево за общински общоообразователни училища

Заповед №427/ 27.02.2018г. на Кмета на Община Раднево за общински общооброзователни училища

Заповед №426/ 27.02.2018 г. на Кмета на Община Раднево за общински детски заведения

Заповед № 377/ 21.02.2017 г. на Кмета на Община Раднево за общински детски заведения

Заповед № 378/ 21.02.2017 г. на Кмета на Община Раднево за общински общообразователни училища

 
 
ОБРАЗОВАНИЕ


В община Раднево функционират 6 детски градини, 5 училища и професионална гимназия по механизация на открити рудници.
Общият брой на заетите в образованието е 392 души, от който 245 – педагогически персонал. Всички общински училища са средищниДЕТСКИ ГРАДИНИ


Детска градина № 1 гр. Раднево е най-старото детско заведение в общината. През 2009 г. отбеляза тържествено своя 60-годишен юбилей. В градината се обучават 102 деца. Приоритетни цели на персонала са създаване на условия за изграждане на хармонична среда и отношения за постигане на високи резултати в учебно-възпитателната дейност на подрастващите.
Директор – Магдалена Петкова
Тел. 0417/ 8 24 10
e-mail: info-2410701@edu.mon.bg


Детска градина № 2 “Радост” в гр. Раднево е най-голямото детско заведение в общината. Общият брой на децата е 170. През 2007 година сградата е санирана и превърната в уютно място за малчуганите. В програмите на всички групи е включено обучение по запознаване и съхраняване на българските народни традиции и фолклор, свързани с народните празници.
Празник - 12 декември
Директор – Жулиета Станчева
Тел. 0417/ 8 25 80
e-mail: info-2410702@edu.mon.bg


Детска градина № 3 "Знаме на мира", гр. Раднево - филиал кв. Гипсово, гр. Раднево  е компактна и кокетна сграда, която е санирана през 2008 година. Броят на децата е 122. В учебната дейност, празничните и тематични програми се работи системно по темата “Род и родова памет”.
Директор – Гина Трочкова
Тел. 0417/ 8 22 54
e-mail: info-2410706@edu.mon.bg


Детска градина № 6 “Слънце” в гр. Раднево е построена през 1989 г., санирана и ремонтирана през 2006 г. и в момента прилича на детски цветен дворец, благодарение помощта на общината и спонсорите от ТЕЦ 2. В градината се обучават 114 деца, като акцентът в програмите е естетическото възпитание на подрастващите.
Директор – Иванка Райкова
Тел. 0417/ 8 29 09
e-mail: info-2410704@edu.mon.bg


Детска градина “Радост” в с. Сърнево е разположена в сравнително нова сграда с локално парно отопление. Децата са 44 на брой в две групи. Успешно се прилагат програми по приложно изкуство и декорация за малките възпитаници. Естетически оформените кътове в градината радват очите на деца и родители.
Директор – Снежана Илиева
Тел. 04143/ 22 73
e-mail: info-2410711@edu.mon.bg


Детска градина "Теменуга" в с. Коларово е с филиал в село Боздуганово. Общият брой на децата е 42. 
Директор – Марияна Генчева
Тел. 041480/ 281
e-mail: info-2410707@edu.mon.bg


УЧИЛИЩА


І ОУ “Св. Климент Охридски” в гр. Раднево се намира в старата част на града.
Празник - 25 ноември
Директор – Желязко Богданов
Тел. 0417/ 8 24 37, канцелария 8 24 98
e-mail: info-2401054@edu.mon.bg
Повече информация вижте тук


ІІ ОУ “Св. Паисий Хилендарски” се намира в центъра на гр. Раднево.
Празник - 26 април
Директор – Милена Димитрова
Тел. 0417/ 8 21 66, пом. директори – 8 22 35, канцелария – 8 20 66
e-mail: info-2401055@edu.mon.bg
Повече информация вижте тук


СУ “Гео Милев” е най-голямото училище в община Раднево.
Патронен празник - 27 януари, Гео Милеви дни - 23-26 януари
Директор – Иван Пейчев
Тел. 0417/ 8 26 18, пом. директори и канцелария – 8 27 35
e-mail: info-2401052@edu.mon.bg
Повече информация вижте тук


Професионална гимназия “Св. Иван Рилски”, гр. Раднево подготвя кадри за дейностите в Мини “Марица-изток”.
В гимназията се обучават 380 ученика, в т.ч. 136 задочника. Най-голям интерес в извънкласните дейности учениците проявяват към шахмата и футбола. Всяка година успяват да се класират в челната тройка на областните състезания.
Директор – инж. Мария Колева
Тел. 0417/ 8 23 47
e-mail: info-2401053@edu.mon.bg


ОУ “Св. св. Кирил и Методий” в с. Сърнево с масивната си постройка отговаря на представата за достолепно селско училище – стара и респектираща сграда.
Патронен празник - 11 май
Директор – Ени Любенова
Тел. 04143/ 22 79
e-mail: info-2401060@edu.mon.bg
Повече информация вижте тук


ОУ “Поп Минчо” в с. Коларово носи името на легендарния Поп Минчо – съратник на Васил Левски, диарбекирски заточеник и автор на необикновената книга “Видрица”, която по своята същност е неговата изповед за житието му.
За патронния празник на училището всяка година учениците подготвят възстановки от времето, описано в книгата. Училището се намира в съседство с църквата “Св. св. Кирил и Методий”. Много добро е взаимодействието между училището и читалището при подготовката на празнични програми. По традиция всяка година малки лазарки обикалят с песни къщите в селото и наричат за здраве и късмет.
Празник - 21 октомври
Директор – Нели Петрова
Тел. 041480/ 362

Наименование Брой тегления
График прием първи клас.pdf 49 Изтегли документ с име "График прием първи клас.pdf"
Заповед заплати директори.pdf 175 Изтегли документ с име "Заповед заплати директори.pdf"
Зап. 872 от 28.04.22 г. - Правила за определяне на раб. заплати на директорите на ДГ.pdf 430 Изтегли документ с име "Зап. 872 от 28.04.22 г. - Правила за определяне на раб. заплати на директорите на ДГ.pdf"
Зап. 667 от 31.03.22 г. - формула за разпределение на средства в общинските училища.pdf 539 Изтегли документ с име "Зап. 667 от 31.03.22 г. - формула за разпределение на средства в общинските училища.pdf"
Зап. 670 от 31.03.22 г. формула за разпределение на ср-ва между ДГ.pdf 558 Изтегли документ с име "Зап. 670 от 31.03.22 г. формула за разпределение на ср-ва между ДГ.pdf"
График за дейностите 2022-2023.pdf 535 Изтегли документ с име "График за дейностите 2022-2023.pdf"
Зап. 363 от 22.02.21 г. - ф-ла за разпред. на ср-ва , общообразователни уч-ща.pdf 1385 Изтегли документ с име "Зап. 363 от 22.02.21 г. - ф-ла за разпред. на ср-ва , общообразователни уч-ща.pdf"
Зап. 364 от 22.02.21 г. - ф-ла за разпр. на ср-ва, детски градини.pdf 895 Изтегли документ с име "Зап. 364 от 22.02.21 г. - ф-ла за разпр. на ср-ва, детски градини.pdf"
Заповед №186 от 01.02.2021г. относно промяна на правилата за определянето на работните заплати на директорите на Общинските детски градини.pdf 666 Изтегли документ с име "Заповед №186 от 01.02.2021г. относно промяна на правилата за определянето на работните заплати на директорите на Общинските детски градини.pdf"

Портал за отворени данни на Република България

assets/Informaciq/Registri/logockan.png