Отдаване под наем
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти - общинска собственост, общински площи и поземлени имоти -  02.12.2019г.

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти - общинска собственост, общински площи и поземлени имоти -14.10.2019г.


Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни поземлени имоти -02.08.2019г.


Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти -общинска собственост, общински площи и поземлени имоти - 12.07.2019г.


Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни поземлени имоти - 08.07.2019г.


Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни поземлени имоти - 05.07.2019г.

Заповед №1259/17.06.2019г. във връзка с обявяването на публичен търг


Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти и общински площи - 10.05.2019г.


Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти и общински площи


Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти и общински площи


Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти и общински площи


Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти и общински площи


Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи, частна общинска собственост


Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти


Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти - общинска собственост

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти - общинска собственост и на общински площи за поставяне на преместваеми съоръжения

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти - общинска собственост и на общински площи за поставяне на преместваеми съоръжения

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи, частна общинска собственост

Списък на обявените имоти за провеждане на търг за отдаване под наем на свободните поземлени имоти

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти-общинска собственост и на общински площи за поставяне на преместваеми съоръжения

Заповед №2777/14.12.2016 г. на Кмета на Община Раднево за отдаване под наем на спортни обекти и съоръжения - общинска собственост
     - Списък на спортни обекти и съоръжения – публична общинска собственост, предвидени да бъдат отдадени пряко под наем през 2017 г., неразделна част от Заповед № 2777/14.12.2016 г.

Пряко отдаване под наем на спортни обекти и съотъжения - публична общинска собственост

Публичен търг с явно наддаване за обект - Решение № 95/25.02.2016 г. на Общински съвет - Раднево