Поглед от високо
Паметник
Изглед към търговския център
06.12.2019
Покана
Уважаеми дами и господа, Д-р Теньо Тенев – Кмет на Община Раднево има удоволствието да Ви покани на 10.12.2019 г. /вторник/ на Официална церемония „Първа копка" по проект: № 24/07/2/0/00045 „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения на село Сърнево, община Раднево и реконструкция и рехабилитация на етернитов водопровод от водоем с. Българене до водоем помпена станция с. Любеново, захранващ село Любеново и село Трояново в община Раднево", която ще се проведе от 11:00 часа пред читалището в с. Сърнево, община Раднево.

27.11.2019
Официалната церемония „Първа копка“ на проект „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в Община Раднево“
Днес от 11:00 ч. се проведе официалната церемония „Първа копка“ на проект „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в Община Раднево“.Проектът се реализира в изпълнение на договор №24/07/2/0/00044 сключен на 14.05.2018 година между Община Раднево и Държавен фонд „Земеделие“ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.На събитието присъстваха г-н Светослав Маринов - Заместник кмет "ТСУ, общинска собственост и социални дейности”, г-н...

25.11.2019
ПОКАНА
Уважаеми дами и господа,Д-р Теньо Тенев – Кмет на Община Раднево има удоволствието да Ви покани на 27.11.2019 г. /сряда/ на Официална церемония „Първа копка" за откриване на строителна площадка на обект „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА В ОБЩИНА РАДНЕВО", във връзка с изпълнението на проект №: 24/07/2/0/00044, която ще се проведе от 11:00 ч. на ул. „Васил Левски" в град Раднево.

08.11.2019
Кметът на Община Раднево Д-р Теньо Тенев, 17-те общински съветници и кметовете на кметства положиха клетва на тържествената първа сесия на новоизбрания Общински съвет.
Днес Кметът на Община Раднево Д-р Теньо Тенев, 17-те общински съветници  и кметовете на кметства положиха клетва на тържествената първа сесия на новоизбрания Общински съвет.  Тя беше открита от Областния управител Гергана Микова, която произнесе клетвата, повторена от новоизбраните кметове и съветници.По традиция Областният управител връчи на новоизбрания кмет огърлицата и ключа - символ на кметската власт.Новият стар кмет Д-р Теньо Тенев се обърна с думи на благодарност към своите съграждани, които са му гласували доверие за втори мандат. Д-р Тенев заяви, че както винаги, няма да изневери на обещанията, които е дал и ще продължава да работи за просперитета...

01.11.2019
Безплатно поставяне на силанти на деца от 5 до 9 години
Безплатно поставяне на силанти на децата от 5 до 9 годиниВ Община Раднево ще се проведе кампания за поставяне на безплатни силанти на постоянните зъби на деца между 5 и 8-годишна възраст (9 ненавършени години). Тя е част от Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до  18 годишна възраст 2019 -2020 г. у нас и ще продължи до 30 ноември 2019г. Силантите представляват специален материал, който образува тънък слой върху дълбоките вдлъбнатини на дъвкателните повърхности на зъбите. Те предпазват децата от развитието на кариес като образуват бариера между зъба и бактериите, които водят до този проблем....

16.10.2019
Съобщение
Съобщение - покана за обучение на секционните избирателни комисии във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019г.