Административно обслужване

Дата на публикуване: 15.05.2012 07:26На основание Закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалният кодекс в сила от 25.03.2014 г.

СПИСЪК НА УСЛУГИТЕ,

за които се предоставя възможност за устно заявяване,
чрез лицензиран пощенски оператор, създаване на възможност административният акт да бъде получен на мястото, където е заявен или на посочен от заявителя точен адрес, в случай че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път:1.    Заявление за  настоящ адрес – да се посочи ЕГН и се представи копие на Нотариален акт;

2.    Заявление за постоянен адрес -  да се посочи ЕГН и се представи копие на Нотариален акт;

3.    Удостоверение за правно ограничение – да се посочи ЕГН и постоянен адрес;

4.    Заверка на данъчна декларация:

-    при корегираща декларация е  необходимо да се представи удостоверение за наследници;
-    при нов имот е необходимо представяне на документ за собственост на имота;

5.    Карта за пътуване с намаление – да се приложи пенсионно решение и снимка;

6.    Карта за паркиране на МПС – да се приложи  решение от ТЕЛК и снимка;

7.    Плащане на тротоарна площ – да се приложи Разрешително за ползване на тротоарна площ;

8.    Плащане на удължено работно време – да се приложи Разрешително за удължено работно време./assets/Administrativno_obslujvane/Centyr_za_uslugi_i_informaciq/HPIM1238.JPG
- Център за услуги и информация

- Информация

- Гражданска регистрация


- Стопанска политика

- Общинска собственост

- Екология

- Териториално и селищно устройство

Портал за отворени данни на Република България

assets/Informaciq/Registri/logockan.png