Офис за военен отчет

Дата на публикуване: 10.05.2014 07:50

Заповед на министъра на отбраната № ОХ -571 от 14.06.2022 г. във връзка с обябяване на длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани и оправомощаване на началника на "НВУ" Васил Левски

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Заповед на министъра на отбраната № ОХ-346 от 08.04.2022 г. относно обявяване на вакантна длъжност в Централно военно окръжие за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

Заповед на министъра на отбраната № ОХ-360 от 12.04.2022 г. относно обявяване на вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили и от Централно военно окръжие за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили граждански ,средни или висши училища в страната и в чужбина, и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военнo формированиe от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина


Заповед на министъра на отбраната от 16.02.2022 г. № ОХ - 150 гр. София относно обявяване на вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)


Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 21.07.2022г. до 02.08.2022г.,във формирования на Сухопътните войски


Заповед на началника на Военно окръжие I - Стара Загора относно организиране на дейностите и мероприятията по привличане на кандидати за военна служба във Военновъздушните сили


Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 31.03.2022г. до 07.04.2022г., във формирования на Сухопътните войски,дислоцирани в гарнизонитеСофия, Стара Загора, Ямбол, Хасково, Карлово, Казанлък, Благоевград,Асеновград, Белене, Мусачево и Пловдив


Заповед на началника на Централно Военно Окръжие З-РД № 608/28.09.2021 г. във връзка с организиране на дейностите и мероприятията в Централно военно окръжие и подчинените военни окръжия по привличане на кандидати за срочна служба в доброволния резерв през 2021 г.

Заповед на министъра на отбраната № ОХ-857/27.09.2021 г. относно обявяване на длъжности определени за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани и оправомощаване на началника на НВУ „Васил Левски“


Заповед на министъра на отбраната № ОХ-594/06.07.2021 г.относно обявяване на вакантни длъжности в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Заповед на министъра на отбраната № ОХ - 591/05.07.2021 г.гр. София относно Обявяване на вакантна длъжност във Военно-географската служба за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 24.11.2021г. до 01.12.2021г., във формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните Стара Загора, Ямбол, Хасково, Карлово, Казанлък, Асеновград и Мусачево

Приложение 1 - Списък на вакантни длъжности за войници в гарнизон Стара Загора, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Приложение 2- Списък на вакантни длъжности за войници в гарнизон Ямбол, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Приложение 3 -Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 52740 – Хасково за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 26.07.2021 г. до 29.07.2021 г. в Съвместното командване на специалните операции в гарнизон Пловдив

Приложение 1 -Списък на вакантните длъжности за войници от Съвместното командване на специалните операции (СКСО), за заемане след провеждане на конкурс, по чл. 2, т. 3 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

Приложение 2 - Нормативи по ФП

Приложение 3 -Информация за войнишките длъжностите обявени за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

Заповед на министъра на отбраната № ОХ-544 относно обявяване на вакантни длъжности в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

Заповед на министъра на отбраната № ОХ-495 относно обявяване на вакантна длъжност в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

Обява за вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили средни или висши училища в страната и в чужбина чрез провеждане на конкурс

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военно формирование 28860-Горна Малина, от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Обява за длъжности в Централно военно окръжие, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, чрез провеждане на конкурс

Обявяване на вакантна длъжност във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)


Обявяване на вакантни длъжности в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица,завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 21.07.2021г. до 28.07.2021г.,във формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните Стара Загора, Ямбол, Плевен, Карлово, Казанлък,Благоевград, Враца, Смолян, Свобода и Мусачево

Обявяване на вакантни длъжности в Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс

МЗ_OX-669
Обява конкурс СКС по ОХ-669
описание на длъжностите за войници за в.ф. от СКС-20 г 20200825
Приложение 1
Приложение 1 към ОХ-669
Приложение 2
Приложение 2 към ОХ-669
Приложение 3 към ОХ-669
Приложение 3
Приложение 4 20200825
Приложение 4 към ОХ-669
Приложение 5-ред и критерии 20200825
Приложение 6-нормативи по ФП 20200825Обявяване на вакантни длъжности в Стационарната комуникационна и информационна система за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс 

МЗ ОХ-632 от 11.08.2020 г. длъжности в СКИС
Критерии за оценка за ОХ-632
Обява по ОХ-632
Нормативи за изпита по физическа подготовка за ОХ-632Обявяване на вакантна длъжност в Стационарната комуникационна и информационна система за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

МЗ_OX-620 от 06.08.2020 г.
Приложение към МЗ ОХ-620Обявяване на вакантни длъжности в Национален военен университет „Васил Левски“ за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс

МЗ № ОХ-558 от 21.07.2020 г. -НВУ

Обява
Prilojenie1_Obyava
Prilojenie2_Obyava
Кратка информация за конкурс войници -2020Обявяване на вакантни длъжности за военни оркестранти 

Заповед № ОХ-550 от 16.07.2020 г. -НГЧ
МЗ КВ-370 от 20.08.2020 г. - изменение в ОХ-550
МЗ ОХ-634 от 11.08.2020 г. изменение на ОХ-550
Относно изменение на МЗ #ОХ-550 20200824
О Б Я В А
За провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 23.09.2020 г. и 24.09.2020 г. в Националната гвардейска част – гр. София

Обява конкурс по МЗ ОХ-491
МЗ ОХ-491 от 29.06.2020 г.- за НГЧ
О Б Я В А
За провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Сливен, Русе, Плевен, Шумен, Пловдив и Горна Оряховица

Обява по ОХ-411 - за СВ
Pr_1 към ОХ411_28610_Konk_Vojnici_Esen_2020
Pr_2 към ОХ411_48430_Konk_Vojnici_Esen_2020
Pr_3 към ОХ411_52740_Konk_Vojnici_Esen_2020
Pr_4 към ОХ411_Jambol_Konk_Vojnici_Esen_2020
Pr_5 към ОХ411_34750_Konk_Vojnici_Esen_2020
Pr_6 към ОХ411_Sliven i Ruse_Konk_Vojnici_Esen_2020
Pr_7 към ОХ411_22160_Konks_Vojnici_Esen_2020
Pr_8 към ОХ411_34200_Konk_Vojnici_Esen_2020
Pr_9 към ОХ411_46690_Konk_Vojnici_Esen_2020
Pr_10 към ОХ411_22790_Konk_Vojnici_Esen_2020
Pr_11 към ОХ411_ 20200715_Obyava_voynici
Конкурс за длъжности в 68 бригада „Специални сили”, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина


Конкурс за длъжности в НВУ „Васил Левски”, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина


Конкурс за длъжности във Военновъздушните сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Конкурс за длъжности в Националната гвардейска част за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Конкурс за длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина

Конкурс за войнишки длъжности в 68 бригада "Специални сили" за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина


Конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Стационарната комуникационна и информационна система

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 29.05.2019г. и 30.05.2019г. в Националната гвардейска част

Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили

Заповед № ОХ-265/13.03.2019 г. на министъра на отбраната, относно обявяване на Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка за 2019 г.

Заповед № ОХ-253/11.03.2019 г. на министъра на отбраната, относно обявяване на вакантни длъжности във Военноморските сили за приемане на военна служба и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс

Заповед № ОХ-234/05.03.2019 г. на министъра на отбраната, относно обявяване на вакантни длъжности в Националната гвардейска част

Обява за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, освободени от военна служба, без провеждане на конкурс през 2019 г.

Заповед на министъра на отбраната № ОХ-206/09.03.2018г., относно обявяване на вакантни длъжности в Съвместното командване на силите за приемане на военна служба


Обява за провеждане на конкурс за попълване на офицерска длъжност във военно формирование 46430- София чрез приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина


Обява за провеждане на конкурс за матроски /войнишки/ длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина


Заповед на министъра на отбраната № ОХ-65/22.01.2018г. относно обявяване на вакантни длъжности в НВУ "Васил Левски" за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба /кадрова военна служба/


Заповед на министъра на отбраната №ОХ - 63/22.01.2018г. относно обявяване на вакантна длъжност в Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба /кадрова военна служба/

Заповед №ОХ-1232 на министъра на отбраната за обявяване на вакантни длъжности в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс

Заповед №ОХ-1231 на министъра на отбраната за обявяване на вакантни длъжности в Националната гвардейска част за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс

Заповед №ОХ-1227 на министъра на отбраната за обяване на вакантни длъжности в служба "Военна полиция" за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба /кадрова военна служба/

Заповед №ОХ-1201 на министъра на отбраната за обявяване на вакантни длъжности във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба /кадрова военна служба/

Заповед №ОХ-1182 на министъра на отбраната за обявяване на вакантна длъжност във Военномедицинска Академия за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба /кадрова военна служба/

Обява за провеждане на конкурс за попълване на офицерска длъжност във военно формирование 46430 - София, чрез приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина

Обява за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на лица, завършили граждански  средни или висши училища в страната и в чужбина

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 27.03.2018г. до 29.03.2018г. в 68 бригада Специални сили гарнизон Пловдив


Заповед на министъра на отбраната № ОХ-978/12.09.2017г. относно обявяване на вакантни длъжности в Сухопътни войски за приемане на военна служба


Обява за провеждане на конкурс за офицери във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина


Важна информация по чл.141,ал.1,т.1 от ЗОВСРБ към обявата за провеждане на конкурс за офицери метеоролози във ВВС за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и чужбина(МЗ №ОХ-641/05.07.2017г.)


Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина


Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни и висши училища в страната или в чужбина, на 10.10.2017г., 11.10.2017г. и 12.10.2017г. в Националната Гвардейска част -гр. София


Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица,завършили граждански, средни или висши училиша в страната и в чужбина за времето от 11.09.2017г. до 15.09.2017г.във военно формирование 22240-Сливен


МЗ №ОХ-391 от 24.04.2017г. - Обявяване на вакантни длъжности от НВУ "Васил Левски" за приемане на военна служба на лица,които са изпълнявали военна служба и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс


МЗ №ОХ-360 от 12.04.2017г. - Обявяване на вакантни длъжности от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица,завършили граждански висши училища,които са изпълнявали военна служба и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс

МЗ №ОХ-320 от 03.04.2017г - Обявяване на вакантни длъжности от Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица,завършили граждански,средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс

МЗ № ОХ-29 от 11.01.2017 г. - Обявяване на вакантни длъжности от Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс - публикувано на 23.01.2017 г.

ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 07.06.2017 г. до 21.06.2017 г. във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизони Стара Загора, Карлово, Казанлък и Пловдив - публикувано на 23.01.2017 г.
1. Приложение № 1- Списък на вакантните длъжности за войници от Сухопътните войски в гарнизон Стара Загора, за заемане след конкурс;
2. Приложение № 2 - Списък на вакантните длъжности за войници от Сухопътните войски в гарнизони Карлово и Казанлък, за заемане след конкурс;
3. Приложение № 3 - Списък на вакантните длъжности за войници от в. ф. 44220 - Пловдив, за заемане след конкурс;
4. Приложение № 4 - Нормативи за изпита по физическа подготовка.

ОБЯВА за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина - публикувано на 07.11.2016 г.

ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 06.02.2017 г. до 17.02.2017 г. във военни формирования на Сухопътните войски - Публикувано на 03.10.2016 г.

ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 06.02.2017 г. до 17.02.2017 г. във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в Плевен, Асеновград, Пловдив, Свобода, Благоевград, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Шумен, София и Мусачево.

Приложение № 1 – Списък на вакантни длъжности за войници от гарнизон Плевен, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Приложение № 2 - Списък на вакантни длъжности за войници от гарнизон Асеновград, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Приложение № 3 - Списък на вакантни длъжности за войници от гарнизон Пловдив, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Приложение № 4 - Списък на вакантни длъжности за войници от военно формирование 24620 – Свобода, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Приложение № 5 - Списък на вакантни длъжности за войници от военно формирование 26400 – Благоевград, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Приложение № 6 - Списък на вакантни длъжности за войници от гарнизони Стара Загора, Ямбол и Хасково, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Приложение № 7 - Списък на вакантни длъжности за войници от гарнизон Шумен, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Приложение № 8 - Списък на вакантни длъжности за войници от военно формирование 28610 – София, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Приложение № 9 - Списък на вакантни длъжности за войници от военно формирование 42600 – Мусачево, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Повече информация може да видите тук! Централно военно окръжие


Обяви за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина - Публикувано на 28.03.2016 г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, за времето от 16.05.2016 г. до 07.06.2016 г. в 61-ва механизирана бригада - Карлово и 2-ра механизирана бригада - Стара Загора
 
 
 

Обявени места за НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" И ВИСШЕ ВОЕННО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ВАПЦАРОВ" за 2015-2016 год.:

- Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина

- Обява за вакантни длъжности в Представителния духов оркестър на Военноморските сили с оркестранти
 
- Заповед за обявени места във ВВУ

- График за срещи с випускниците на средните училища


Обява за приемане на български граждани в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти във ВВС и ВМС - 2015 г.

Конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина през месец юни 2015 г. в 10-ти отделен механизиран батальон - Враца

Наименование Брой тегления
OX -571 от 14.06.2022.pdf 1 Изтегли документ с име "OX -571 от 14.06.2022.pdf"
ЕЛИТЕН СПОРТ 2022.pdf 2 Изтегли документ с име "ЕЛИТЕН СПОРТ 2022.pdf"
OX-360 12.04.2022.pdf 2 Изтегли документ с име "OX-360 12.04.2022.pdf"
OX-346.pdf 2 Изтегли документ с име "OX-346.pdf"
Обява СКС.pdf 4 Изтегли документ с име "Обява СКС.pdf"
Обява КЛП.pdf 2 Изтегли документ с име "Обява КЛП.pdf"
Обява КЛП.pdf 8 Изтегли документ с име "Обява КЛП.pdf"
OX-150 ot 16.02.22 г._pdf.pdf 96 Изтегли документ с име "OX-150 ot 16.02.22 г._pdf.pdf"
Обява по 160-СВ.pdf 102 Изтегли документ с име "Обява по 160-СВ.pdf"
РД-423 - Привличане на кандидати за ВВС.pdf 145 Изтегли документ с име "РД-423 - Привличане на кандидати за ВВС.pdf"
Обява по ОХ-980-СВ.pdf 167 Изтегли документ с име "Обява по ОХ-980-СВ.pdf"
З-РД-608 доброволен резерв.pdf 160 Изтегли документ с име "З-РД-608 доброволен резерв.pdf"
МЗ- OX-857_27.09.2021.pdf 171 Изтегли документ с име "МЗ- OX-857_27.09.2021.pdf"
OХ-594-06.07-ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ.pdf 183 Изтегли документ с име "OХ-594-06.07-ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ.pdf"
ОХ-591_05.07.2021.pdf 200 Изтегли документ с име "ОХ-591_05.07.2021.pdf"
20210702_Priloj_3_Haskovo.pdf 215 Изтегли документ с име "20210702_Priloj_3_Haskovo.pdf"
20210702_Priloj_2_Yambol.pdf 168 Изтегли документ с име "20210702_Priloj_2_Yambol.pdf"
20210702_Priloj_1_SZ.pdf 176 Изтегли документ с име "20210702_Priloj_1_SZ.pdf"
20210702_Obyava_konkurs_voynici_SV.pdf 201 Изтегли документ с име "20210702_Obyava_konkurs_voynici_SV.pdf"
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ(1).doc 195 Изтегли документ с име "ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ(1).doc"
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - НОРМАТИВИ ПО ФП.doc 193 Изтегли документ с име "ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - НОРМАТИВИ ПО ФП.doc"
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - СПИСЪК ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ.doc 178 Изтегли документ с име "ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - СПИСЪК ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ.doc"
ОБЯВА КОНКУРС по ОХ-566.doc 198 Изтегли документ с име "ОБЯВА КОНКУРС по ОХ-566.doc"
Заповед ОХ 544 с приложение.pdf 186 Изтегли документ с име "Заповед ОХ 544 с приложение.pdf"
ОХ-495-09.06.2021 г СВ.pdf 214 Изтегли документ с име "ОХ-495-09.06.2021 г СВ.pdf"
FFF.Обява по ОХ-308.pdf 191 Изтегли документ с име "FFF.Обява по ОХ-308.pdf"
FFF.Обява СКС.pdf 218 Изтегли документ с име "FFF.Обява СКС.pdf"
FFF-Обява за ОХ-308 с приложение 1 за ЦВО.pdf 218 Изтегли документ с име "FFF-Обява за ОХ-308 с приложение 1 за ЦВО.pdf"
OX-194 от 10.03.2021 ВВМУ.pdf 233 Изтегли документ с име "OX-194 от 10.03.2021 ВВМУ.pdf"
ОХ-188 от 10.03.2021 г.-СВ.pdf 397 Изтегли документ с име "ОХ-188 от 10.03.2021 г.-СВ.pdf"
ОХ-188-10.03.2021г. обява и приложения.pdf 287 Изтегли документ с име "ОХ-188-10.03.2021г. обява и приложения.pdf"
Обява конкурс по ОХ-22 за публикуване.pdf 204 Изтегли документ с име "Обява конкурс по ОХ-22 за публикуване.pdf"
Обява конкурс OX-23 НГЧ - март 2021за изпращане.pdf 287 Изтегли документ с име "Обява конкурс OX-23 НГЧ - март 2021за изпращане.pdf"
Заповед ОХ-23_13.01.2021г. НГЧ.pdf 294 Изтегли документ с име "Заповед ОХ-23_13.01.2021г. НГЧ.pdf"
Заповед ОХ-22_13.01.2021г. НГЧ оркестрантиpdf.pdf 364 Изтегли документ с име "Заповед ОХ-22_13.01.2021г. НГЧ оркестрантиpdf.pdf"
20210121_OX48.pdf 289 Изтегли документ с име "20210121_OX48.pdf"

Портал за отворени данни на Република България

assets/Informaciq/Registri/logockan.png