Достъп до информация
Заповед №1313/21.06.2019г. за определянето на лица, изпълняващи функцията "администратор- модератор" на Платформата за достъп до обществена информация

Заповед №666/03.04.2019г. за сформирането на постоянно действаща комисия за разглеждане на постъпилите заявления по Закона за достъп до обществена информация


Заповед №951/23.05.2017г. за утвърждаване на вътрешните правила за условия и ред за повторно използване на информация в Община Раднево


Вътрешни правила за условия и ред за повторно използване на информация в Община Раднево


Процедура за приемане и обработване на сигналите и жалбите на физическите и юридическите лица

Годишен отчет за ДОИ за 2018г.

Годишен отчет за ДОИ за 2017г.

Годишен отчет за ДОИ за 2016 г.
Годишен отчет за ДОИ за 2014 г.

Годишен отчет за ДОИ за 2013 г.

Годишен отчет за ДОИ за 2012 г.

Годишен отчет за ДОИ за 2011 г.

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване на интернет страницата на община Раднево

Правила за предоставяне на информация по Закона за достъп до обществена информация
 
Заявление за достъп до информация

Заповед № ЗМФ - 1472 от 29.11.2011г., обн. Държавен вестник ,бр.98 от 13 декември 2011г.

Заявления по ЗДОИ могат да се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите от понеделник до петък от 8:30 до 17:00ч. и на e-mail:

obshtina@radnevo.net

decheva@radnevo.net

katia@obshtina.radnevo.net