Екологични отчети

2013 г.

Отчет за второ тримесечие на 2013 г. за изпълнение на мерките, заложени в Общинска програма за опазване на околната среда на територията на Община Раднево и План за действие към нея 2009 - 2013 г.

Отчет за първо тримесечие на 2013 г. за изпълнение на мерките, заложени в Общинска програма за опазване на околната среда на територията на Община Раднево и План за действие към нея 2009 - 2013 г.


2012 г.

Отчет за четвърто тримесечие на 2012 г. за изпълнение на мерките, заложени в Общинска програма за опазване на околната среда на територията на Община Раднево и План за действие към нея 2009-2013 г.

Отчет за трето тримесечие на 2012 г. за изпълнение на мерките, заложени в Общинска програма за опазване на околната среда на територията на Община Раднево и План за действие към нея 2009-2013 г.

Отчет за първо шестмесечие на 2012 г. за изпълнение на мерките, заложени в Общинска програма за опазване на околната среда на територията на Община Раднево и План за действие към нея 2009-2013 г.

Отчет за изпълнение на мерките по Общинска програма за опазване на околната среда за 2010 г.

Отчет за изпълнение на мерките по Програма за управление на КАВ за 2010 г.

Отчет за изпълнение на мерките по Общинска програма за опазване на околната среда за 2009 г.

Отчет за изпълнение на мерките по Програма за управление на КАВ за 2009 г.

ОТЧЕТ на извършената работа в областта на екологията за 2008 - 2009 г.