Годишни финансови отчети
                                                                              2018 г.         

Баланс на Община Раднево към 31 декември 2018г.

Отчет за приходите и разходите на Община Раднево към 31 декември 2018г.

Касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз на Община Раднево към 31 декември 2018г.
                                                                              
Справка за поетите ангажименти на Община Раднево към 31 декември 2018

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА за оповестяване на счетоводната политика на Община Раднево към 31.12.2018г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА по изпълнението на приходите и разходите на бюджета на Община Раднево към 31.12.2018г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към справката за просрочени вземания и задължения на Община Раднево към 31.12.2018г.

Одитен доклад на Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет за 2018г. на Община Раднево
                                                                               2017 г.


БАЛАНС на Община Раднево към 31 декември 2017г.

ОТЧЕТ за приходите и разходите на Община Раднево към 31 декември 2017г.

Касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз на Община Раднево към 31 декември 2017г.

Справка за поетите ангажименти на Община Раднево към 31 декември 2017

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА за оповестяване на счетоводната политика на Община Раднево към 31.12.2017г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА по изпълнението на приходите и разходите на бюджета на Община Раднево към 31.12.2017г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към справката за просрочени вземания и задължения на Община Раднево към 31.12.2017г.

ОДИТНО СТАНОВИЩЕ на Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет за 2017г. на Община Раднево


                                                                               2016 г.

БАЛАНС  на Община Раднево към 31 декември 2016г.

ОТЧЕТ за приходите и разходите на Община Раднево към 31 декември 2016г.

Касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз на Община Раднево към 31 декември 2016г.


Справка за поетите ангажименти на Община Раднево към 31 декември 2016г.


ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА за оповестяване на счетоводната политика  на Община Раднево към 31.12.2016г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА по изпълнението на приходите и разходите на бюджета на Община Раднево към 31.12.2016г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към справката за просрочени вземания и задължения на Община Раднево към 31.12.2016г.


ОДИТНО СТАНОВИЩЕ на Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет за 2016г. на Община Раднево

                                                                              2015 г.

БАЛАНС на Община Раднево към 31 декември 2015 г.

ОТЧЕТ за приходите и разходите на Община Раднево към 31 декмеври 2015 г.

Касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз на Община Раднево към 31 декември 2015 г.

СПРАВКА за поетите ангажименти на Община Раднево към 31 декември 2015 г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА за оповестяване на счетоводната политика на Община Раднево към 31 декември 2015 г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА по изпълнението на приходите и разходите на бюджета на Община Раднево към 31 декември 2015 г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към справката за просрочени вземания и задължения на Община Раднево към 31 декември 2015 г.
    
ОДИТНО СТАНОВИЩЕ на Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет за 2015 г. на ОБЩИНА РАДНЕВО


2014 г.

БАЛАНС на Община Раднево към 31 декември 2014 г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА за оповестяване на счетоводната политика на Община Раднево и приложението на Националните счетоводни стандарти към 31.12.2014 г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА по изпълнението на приходите и разходите на бюджета на Община Раднево към 31.12.2014 г.

СБОРЕН ОТЧЕТ за касовото изпълнение на Бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване към 31.12.2014 г.

ОДИТНО СТАНОВИЩЕ на Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет за 2014 г. на ОБЩИНА РАДНЕВО


2013 г.

БАЛАНС на Община Раднево към 31 декември 2013 г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА за оповестяване на счетоводната политика на Община Раднево и приложението на Националните счетоводни стандарти към 31.12.2013 г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА по изпълнението на приходите и разходите на бюджета на Община Раднево към 31.12.2013 г.

СБОРЕН ОТЧЕТ за касовото изпълнение на Бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване към 31.12.2013 г.

ОДИТНО СТАНОВИЩЕ на Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет за 2013 г. на ОБЩИНА РАДНЕВО


        
2012 г.
2011 г.
           
БАЛАНС на Община Раднево към 31 декември 2011 г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА по изпълнението на приходите и разходите на бюджета на Община Раднево към 31.12.2011 г.;  ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА за оповестяването на счетоводната политика на Община Раднево и приложението на Националните счетоводни стандарти към 31.12.2011 г.

СБОРЕН ОТЧЕТ за касовото изпълнение на Бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване към 31.12.2011 г.

ОДИТНО СТАНОВИЩЕ на Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет за 2011 г. на ОБЩИНА РАДНЕВО

2010 г.

БАЛАНС на Община Раднево към 31 декември 2010 г.

СБОРЕН ОТЧЕТ за касовото изпълнение на Бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване 01.01-31.12.2010 г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА за оповестяването на счетоводната политика на Община Раднево и приложението на Националните счетоводни стандарти към 31.12.2010 г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА по изпълнението на приходите и разходите на Бюджета на Община Раднево към 31.12.2010 г.

СТАНОВИЩЕ НА СМЕТНА ПАЛАТА за заверка на годишния финансов отчет за 2010 г. на ОБЩИНА РАДНЕВО