Постоянни комисии
КОМИСИЯ ПО "БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ"

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илия Иванов Илиев  
ЧЛЕНОВЕ:       1. Никола Илиев Николов
                      2. Димитър Георгиев Стоев
                      3. Евгени Димитров Даракчиев
                      4. Митко Венчев Кирилов
                      5. Диньо Георгиев Калинчев
                      6. Теменужка Светославова Сотирова


КОМИСИЯ ПО "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И КУЛТУРА"

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мирослав Николаев Митев
ЧЛЕНОВЕ:     1. Йорданка Тенева Иванова
                   2. Иван Тонев Величков
                   3. Димитър Георгиев Стоев
                   4. Теменужка Светославова Сотирова


 КОМИСИЯ ПО "ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД"

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Кънев Куртев
ЧЛЕНОВЕ:    1. Гошо Колев Георгиев
                   2. Евгени Димитров Даракчиев
                   3. Георги Йовчев Петров
                   4. Милко Тенев Георгиев
 
 
КОМИСИЯ ПО "СЕЛСКО СТОПАНСТВО, ВОДИ, ГОРИ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Гошо Колев Георгиев  
ЧЛЕНОВЕ:    1. Георги Йовчев Петров
                   2. Венцислав Георгиев Димов
                   3. Никола Илиев Николов
                   4. Диньо Георгиев Калинчев
 
 
КОМИСИЯ ПО "ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКИ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО"

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Венцислав Георгиев Димов
ЧЛЕНОВЕ:    1. Йорданка Тенева Иванова
                   2. Мирослав Николаев Митев
                   3. Георги Бинев Георгиев 
                   4. Красимир Тенев Куртев
 

КОМИСИЯ ПО "ТЕРИТОРИАЛНО-СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ"

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Бинев Георгиев 
ЧЛЕНОВЕ:    1. Илия Иванов Илиев
                   2. Митко Венчев Кирилов
                   3. Иван Тонев Величков
                   4. Милко Тенев Георгиев