Предприети мерки срещу COVID-19
Заповед № 907 от 07.04.2020 г.

В свое писмо с изх. № 04-04-47/ 31.03.2020г., изпратено до кметовете на общини, министър Кирил Ананиев отправя своите препоръки до всички граждани относно носенето на лични предпазни средства за предпазване от заразяване  с коронавирус:

"Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19 на територията на страната и нарастващите случаи на заболели, както и наличието на данни за безсимптомно протичане на заболяването, препоръчвам на всички лица, когато се намират в закрити и открити обществени места, включително и в транспортни средства за обществен превоз, да си поставят защитна маска за лице.
Обществени места са такива места или пространства, които са свободно достъпни и/или са предназначени за обществено ползване.
Според различни проучвания вирусът на COVID-19 може да престои върху метални, пластмасови и стъклени повърхности в продължение на няколко дни при стайна температура. По тази причина при безсимптомното протичане на заболяването посещението на такива места е свързано с повишен риск от заразяване, дори и при спазване на изискванията за дистанция между хората.
Препоръката за носенето на маска от хора, които са здрави, цели предпазването на устата и носа им от случаен контакт със секреции, попаднали върху ръцете им, както и предпазването на околните в случай на безсимптомно протичане на заболяването.
Лица със симптоми на респираторна инфекция следва да се консултират с личните си лекари за последващи действия и да ограничат своите контакти с цел предпазване на околните от евентуално заразяване с вирусни и бактериални причинители.
Основна мярка за предпазване от заразяване с COVID-19 е хигиената на ръцете, която трябва стриктно да се прилага както преди хранене и след посещения на тоалетна, така и след сваляне на защитните маски и след контакт с повърхности и предмети.“
Моля, всички жители на община Раднево да спазват отправените препоръки, за да ограничим разпространението на COVID-19 и да се върнем към нормалния си начин на живот!

 Д-р Теньо Тенев

Кмет на Община Раднево

Заповед № 872/01.04.2020г.


Заповед №754/27.03.2020г.


Заповед №732 от 24.03.2020 г.


Заповед №676/21.03.2020г.

Заповед №628 от 18.03.2020 г.


Заповед №557 от 16.03.2020 г. противоепидемични мерки на територията на Община Раднево до 29.03.2020г.

Допълнителни препоръки, свързани с работата на администрацията при работата в условията на коронавирус COVID-19

Заповед №526/13.03.2020г. във връзка с въвеждането на противоепидимични мерки на територията на Община Раднево

Заповед №470/09.03.2020г. относно преустановяването на мероприятия, културни и масови прояви