Състояние на атмосферен въздух

Дата на публикуване: 01.02.2019 14:00
                             
              2015 г.
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

          2014 г.

- Данни за контролираните замърсители и метеорологични параметри

- Справка за периода - 17 юни 2014 г. - 16 декември 2014 г.

- Данни за контролираните замърсители и метеорологични параметри

- Данни за контролираните замърсители и метеорологични параметри

-
Данни за контролираните замърсители и метеорологични параметри

- Справка за периода 26.03.2014 г. - 17.06.2014 г.

- Справка за периода 27.03.2014 г. - 13.04.2014 г.

- Справка за периода 10.03.2014 г. - 26.03.2014 г.

- Справка за периода 23.01.2014 г. - 09.03.2014 г.

- Справка за периода 08.01.2014 г. - 22.01.2014 г.
               
- Справка за периода 18.12.2013 г. - 07.01.2014 г.

- Данни за контролирани атмосферни замърсители и метеорологични параметри.


  2013 г.

-
Справка за периода 04.12.2013 г. - 17.12.2013 г.

- Справка за периода 02.10 2013 г. - 03.12.2013 г.

- Справка за периода 28.08.2013 г. - 02.10.2013 г.

- Справка за периода 23.08.2013 г. - 27.08.2013 г.

- Справка за периода 10.08.2013 г. - 22.08.2013 г.                     

- Справка за периода 11.07.2013 г. - 09.08.2013 г.

- Справка за периода 24.06.2013 г. - 11.07.2013 г.

- Справка за периода 14.06.2013 г. - 23.06.2013 г.

- Справка за периода 06.06.2013 г. - 13.06.2013 г.

- Справка за периода 04.06.2013 г. - 06.06.2013 г.

                       
 май 2013 г.

- Справка за периода 30.05.2013 г. - 03.06.2013 г.

- Справка за периода 27.05.2013 г. - 29.05.2013 г.

- Справка за периода 09.05.2013 г. - 26.05.2013 г.


   април 2013 г.

- Справка за периода 30.04.2013 г. - 08.05.2013 г.

- Справка за 29.04.2013 г.

- Справка за периода 20.04.2013 г. - 28.04.2013 г.

- Справка за периода 18.04.2013 г. - 20.04.2013 г.

- Справка за 17.04.2013 г.

- Справка за 16.04.2013 г.

- Справка за периода 12.04.2013 г. - 15.04.2013 г.

- Справка за 11.04.2013 г.

- Справка за 10.04.2013 г.

- Справка за 09.04.2013 г.

- Справка за периода 05.04.2013 г. - 09.04.2013 г.

- Справка за 01.04.2013 г.  март 2013 г.

- Справка за периода 29.03.2013 г. - 31.03.2013 г.

- Справка за периода 25.03.2013 г. - 26.03.2013 г.

- Справка за периода 22.03.2013 г. - 24.03.2013 г.

- Справка за 21.03.2013 г.

- Справка за периода 19.03.2013 г. - 20.03.2013 г.

- Справка за 18.03.2013 г.

- Справка за периода 14.03.2013 г. - 17.03.2013 г.

-Справка за 13.03.2013 г.

- Справка за 12.03.2013 г.

- Справка за 11.03.2013 г.

- Справка за периода 08.03.2013 г. - 10.03.2013 г.

- Справка за периода 06.03.2013 г. - 07.03.2013 г.

- Справка за периода 03.03.2013 г. - 05.03.2013 г.

- Справка за периода 01.03.2013 г. - 02.03.2013 г.

- Справка за периода 21.12.2012 г. - 07.01.2013 г.

- Справка за 08.01.2013 г.

- Справка за 09.01.2013 г.

- Справка за 10.01.2013 г.

- Справка за периода 11.01.2013 г. - 25.01.2013 г.

- Справка за периода 26.01.2013 г. - 27.01.2013 г.

- Справка за периода 28.01.2013 г. - 03.02.2013 г.

- Справка за периода 04.02.2013 г. - 06.02.2013 г.

- Справка за 07.02.2013 г.

- Справка за периода 08.02.2013 г. - 10.02.2013 г.

- Справка за 11.02.2013 г.

- Справка за 12.02.2013 г.

- Справка за периода 14.02.2013 г. - 28.02.2013 г
Портал за отворени данни на Република България

assets/Informaciq/Registri/logockan.png