Състав

Общинска избирателна комисия в Община Раднево, област Стара Загора, назначена с Решение № 1641-МИ/НР от 31.08.2015 г. на ЦИК, в състав от 11 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мирослав Бинев Вълев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тезджан Алейтин Али
СЕКРЕТАР: Снежана Дечева Дечева
ЧЛЕНОВЕ: Лилия Динева Димитрова
Надя Христова Карайчева-Вълева
Тонка Динева Захариева
Пенка Колева Георгиева
Галин Жеков Господинов
Златка Колева Колева
Донка Радославова Ганчева
Руска Иванова Иванова