Новини
РЗИ обявява грипна епидемия в област Стара Загора и спира учебните занятия
29.01.2020

РЗИ обявява грипна епидемия в област Стара Загора и спира учебните занятия.
Въз основа на продължаващото интензивно увеличаване на заболелите от грип и остри респираторни заболявания през последните дни и запазващата се тенденция за достигане на епидемични стойности, както и доказаните положителни проби на грипни щамове от лица с вирусни инфекции, считано от 30 януари се обявява грипна епидемии в област Стара Загора.
Засегнати са възрастовите трупи до 63 години.
С оглед прекъсване ни епидемичната верига в условията на грипна епидемия и ограничаване на заболяемостта от остри респираторни заболявания и грип сред учениците, се прекратяват учебните занятия в област Стара Загора за периода 30 януари – 7 февруари 2020 г.

РЗИ препоръчва на:
Лечебните заведения за болнични помощ:
• Преустановяване на свижданията
• Спазване на строг противоепидемичен режим
• Готовност за разкриване на допълнителен леглови фонд за лечение на болните от грип и усложненията му
• Преустановяване на плановата оперативна работа в отделенията с хирургичен профил
• Осигуряване ни маски за персонала.

Лечебните заведения за извънболнична помощ:
• Стриктно спазване на привилата за противоепидемичен режим на работа в лечебното заведение
• При възможност разделяне на потоците - фебрилно болните от другите болни и при възможност създаване на противогрипен кабинет
• Да се провежда правилна диференциална диагноза ни случаите е клиника на ОРЗ и своевременно включване на антивирусни терапия
• Осъществяване на медицинската помощ по домовете за фебрилно болните
• Носене на маски от персонала.

Общопрактикуващите лекари
• Осъществяване на медицинската помощ по домовете за фебрилно болните, като се използват освен часовете за визити, и часовете за детска и женска консултация
• Носене ма маски от персонала
• Прекратяване на работата на женските и детски консултации
• Преустановяване на провеждането на плановите профилактични имунизации и реимунизации
• Провеждане на правилна диференциална диагноза на случаите с клиника на ОРЗ и своевременно включване на антивирусни терапия.

За детски и учебни заведения:
• Задължително провеждане на ефективен ежедневен филтър в детските заведения
• Недопускане на болни деца в детските заведения, както и провеждане на лечението им в тях
• Недопускане в училищата на болни ученици от грип и ОРЗ
• Създаване на организация за контрол, относно спазването на необходимия дезинфекционен и противоепидемичен режим, както и спазване на висока лична хигиена
• Извършване на често проветряване на помещенията. Осигуряване на достатъчно количество дезинфекционни и миещи препарати
Недопускане на болни от ОРЗ и грип от персонала на учебни и детски заведения.
РЗИ препоръчва на населението:
• Ограничаване на социалните контакти и избягване на събирането на много хора в затворени пространства
• Болните с висока температура и други признаци на грип да не провеждат самолечение
• При наличие на симптоми за грип да посещават личните си лекари и да не ходят болни на работа.
Това е въпрос на лична отговорност към себе си и към другите, тъй като най-добрата предпазна мярка е ограничаване контактите с болни хора, особено тези с хронични заболявания, бременни жени и деца.
РЗИ - Стара Загора продължава ежедневно да извършва активен надзор над заболяемостта от грип и ОРЗ.