Новини
ОБРЪЩЕНИЕ
31.01.2020

 

          УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА РАДНЕВО,

 

            На заседанието на Общински съвет – Раднево, проведено на 30.01.2020 г., беше внесен за обсъждане и гласуване най-важният финансов документ за общината – Бюджетът на Община Раднево за 2020 г. След проведените дебати и гласуване, за първи път, бюджетът на Общината за 2020 г. не беше приет. Този прецедентен акт стана възможен благодарение на една организирана група от общински съветници, които целенасочено, съгласувано и немотивирано гласуваха „Въздържал се“ и „Против“ проектобюджет 2020 г. Главни действащи лица в тази зле режисирана „театрална“ постановка бяха следните съветници:

 • Георги Бинев
 • Георги Йовчев
 • Евгени Даракчиев
 • Митко Венчев
 • Венцислав Димов
 • Милко Георгиев
 • Теменужка Сотирова
 • Иван Величков
 • Красимир Куртев

Само преди по-малко от три месеца, на 08.11.2019 г., избраните общински съветници и  кметове положихме клетва, с която се заклехме при изпълнение на нашите пълномощия да спазваме Конституцията и законите на Република България, във всичките си действия да се водим от интересите на гражданите от Радневска община и да работим за тяхното благоденствие. Но с поведението и действията си гореспоменатите съветници показаха, че за тях са важни други интереси…

Какви ще са последствията от неприемането на бюджета:

 1. На първо място задълбочаване на кризата с МБАЛ „Д-р Димитър Чакмаков – Раднево“ ЕООД. Ръководството на Община Раднево полага неимоверни усилия за спасяване на общинската болница и в проектобюджета бяха заложени значителни финансови средства за лечебното заведение. Със забавяне на тези средства поради негласуване на бюджета болницата ще продължи да генерира загуби и нейното оздравяване ще стане още по-трудно.
 2. Ще бъде спряно финансирането на училища и детски градини, което ще доведе до отпадане на такива социални придобивки като безплатни детски градини и хранене на учениците.
 3. Сериозни затруднения ще изпитат и спортните клубове поради липса на финансиране от страна на Община Раднево.
 4. В бюджета бяха заложени капиталови средства за ремонт на Градския парк и други обекти в града и селата. С неприемането, респ. забавяне приемането на Бюджет 2020 г., изпълнението на тези проекти може да бъде сериозно застрашено и дори провалено, от което потърпевши ще бъдем всички граждани на Община Раднево.

 

В заключение бих желал да заявя от името на ръководството на Община Раднево и лично от свое име, че по никакъв начин няма да позволим да бъде спряно развитието на Общината и ще предприемем всички законови действия за осуетяване на неблагоприятните последствия, които могат да настъпят в резултат на вчерашния акт на безотговорност!

 

 

Д-Р ТЕНЬО ТЕНЕВ

Кмет на Община Раднево