Новини
Заповед №526 от 13.03.2020 г. на Кмета на Община Раднево, на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-01-124/13.03.2020г. на МЗ, усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб.
13.03.2020