Новини
Поздравителен адрес по повод годишнината на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Сърнево
11.05.2020

ДО
Г-ЖА ЕНИ ЛЮБЕНОВА
ДИРЕКТОР  НА  ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ
„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
С. СЪРНЕВО

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЛЮБЕНОВА,
СКЪПИ УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ,

 

Позволете ми от името на ръководството на община Раднево и лично от мое име да Ви поздравя с 190 годишнината от основаването на  училището.
Всяка годишнина означава история, опит, традиции, утвърждавани и прилагани във времето с ясното намерение за развитие на българското образование.
В живота има празници, които имат непреходен и вечен характер. Такъв е и днешният празник. Това доказва всеотдайност, зрялост, мъдрост, постоянство, търпение и успехи.
Успехите на училището са начертали пътя на много поколения подрастващи, помогнали са им да изградят своите представи за добро  и лошо, за честност и безчестие, за победа или поражение. Учениците са изградили своя мироглед в живота, благодарение на системен, упорит и качествен труд на десетки педагози, работили в училището.
България има своето национално богатство – децата! Нека заедно поемем по  пътя към бъдещето! Нека всяко дете постигне своята цел и нека помни, че част от успеха си дължи на своето училище.
Бъдете здрави, целеустремени и смели в мечтите си, защото резултатът от Вашия труд ще стане неизменна част от бъдещата вековна училищна летопис!
 

Честит празник!

 
Д-Р  ТЕНЬО  ТЕНЕВ
КМЕТ  НА ОБЩИНА РАДНЕВО