Новини
Малките жители на града наблюдаваха демонстрации в подвижната лаборатория към Събирателен пункт за опасни отпадъци от домакинстава
01.06.2020

Малките жители на града наблюдаваха демонстрации в подвижната лаборатория към Събирателен пункт за опасни отпадъци от домакинстава.   

Пунктът за събиране на опасни отпадъци от домакинствата беше разположен на 29.05.2020 г. от 10:00 до 16:00 часа пред сградата на Общинска администрация в гр. Раднево. Според националното законодателство „опасни отпадъци“ са тези, които притежават едно или повече опасни свойства и са вредни както за хората, така и за околната среда – например са токсични, запалими, корозивни, дразнещи, инфекциозни, канцерогенни и др. Всички те са обект на дейността на фирма „БалБок Инженеринг“ AД. Жителите на община Раднево имаха възможност да предадат за обезвреждане такива отпадъци от домакинствата. По време на кампанията представители на дружеството представиха иновативна мобилна лаборатория и направиха демонстрация за идентификация на опасни вещества с неясен произход. Малките „бъдещи изследователи“ се запознаха с видовете опасни вещества, състава и свойствата им. Показаха им модерни уреди и апарати, чрез които се определя състава и вида на неизвестни вещества. Лабораторията към пункта беше безплатна изненада за добрата съвместна и ползотворна работа  между  фирма  „БалБок Инженеринг“ и Община Раднево.