Новини
Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България
02.06.2020

Уважаеми съграждани,

Днес с почит се прекланяме пред подвига на безсмъртния Христо Ботев, на неговите храбри четници, на всички знайни и незнайни юнаци и герои, дали живота си за свободата и независимостта на България.
Казват, че Отечеството може да загине само тогава, когато изчезне от сърцата на синовете си. На нас се пада отговорната задача да съхраним и предаваме подвига на великите герои, за да останат те вечно живи.
Нека пазим нашата идентичност и силата на българският дух, за да продължим да сме нация с достойна история.
Убеден съм, че можем, също като Ботев, с твърдост и последователност, с гордост и плам, да обичаме своето Отечество и да работим за неговото развитие.
Да живее България!

Д-Р ТЕНЬО ТЕНЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО