Новини
Община Раднево получи нов сметосъбиращ автомобил за нуждите на Общинско предприятие „Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата“ за обслужване на системата за сметосъбиране и сметоизвозване на Община Раднево
04.06.2020
Днес община Раднево получи нов сметосъбиращ автомобил за нуждите на Общинско предприятие „Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата“ за обслужване на системата за сметосъбиране и сметоизвозване на община Раднево.
Техниката бе доставена от фирма „БУЛАВТО“ АД, която спечели проведената по-рано обществена поръчка.
Средствата за закупуването й са осигурени от натрупаните по сметката на община Раднево в РИОСВ – Стара Загора постъпления по реда на чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, за които сме подали заявление и сме одобрени за финансиране.
Техниката беше приета от г-н Светослав Маринов – зам.-кмет на община Раднево, служители от Общинска администрация - Раднево и Общинско предприятие „Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата“.
Машината напълно отговаря на заложените критерии и показатели.
Автомобилът е с марка „Форд“, надстройката за събиране на отпадъците е тип „Вариопреса“ с вместимост на бункера 15 м3 . А изискванията на Общината към еконормата за изгорелите газове е Евро 6.
С този си капацитет и габарити автомобилът може да маневрира и в по-малки и тесни улички в населените места и ще спомогне за по-оптимално реализиране на графиците при обслужване на системата за сметосъбиране и сметоизвозване на община Раднево.