Новини
ЗАПОЧВА ПРИЕМА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НАГРАДА“ТЕНЬО ГАНЧЕВ“, НАГРАДА „МАГДА ПЕТКАНОВА“, НАГРАДА „РАДНЕВО” И ЗВАНИЕТО „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД РАДНЕВО”
05.06.2020

      Община Раднево приема предложения за награда „Теньо Ганчев”, която удостоява с признание учениците имащи значими постижения извън учебния процес и активно участват в живота на училището и обществения живот на Община Раднево, както и награда „Магда Петканова”, която се присъжда на граждани, творчески формации, културни институти и учебни заведения за високи художествени резултати в областта на изкуството и културата и за значителен принос за духовното  развитие  на Раднево  и  Общината.                               
     За награда „Теньо Ганчев” вносители на предложенията могат да бъдат учебни заведения, учители, ученици, институции, организации, граждани. Предложенията за носител на наградата са до Председателя на комисията по символика и се внасят в деловодството на Общината или на e-mail: obshtina@radnevo.net до 30 юни 2020 г. Предложенията трябва да съдържат име, адрес и телефон на вносителя, мотиви и данни на кандидата за наградата - име, адрес, телефон и постиженията му извън учебния процес, както и активното му участие в живота на училището и обществения живот на Община Раднево (прилагат се копия на документи, грамоти, дипломи и др., ако има такива).     
       За награда „Магда Петканова” вносители на предложенията могат да бъдат кмета на Община Раднево, общински съветници, културни институции, учебни заведения, сдружения с нестопанска цел, неправителствени организации, подписка от не по-малко от 30 пълнолетни граждани на общината. Писмено мотивираните предложения за носител на наградата са до Председателя на комисията по символика на Община Раднево и се внасят в деловодството на Общината или на e-mail:obshtina@radnevo.net до 30 юни 2020г. Предложенията трябва да съдържат име, адрес и телефон на кандидата, подробни мотиви, описание дейността на лицето /институцията/ (прилагат се копия на документи, ако има такива),  име, адрес и телефон на вносителя.                 
    Награда „Раднево” се присъжда на граждани, здравни и социални институции, спортни клубове, сдружения с нестопанска цел, неправителствени организации, производствени предприятия, големи инвеститори, реализирали инфраструктурни проекти от стратегическа значимост за устойчивото развитие на Община Раднево, дарители, които имат значим и реален принос за развитието и просперитета на град Раднево и Общината, за решаването на местните проблеми, за действия и прояви на гражданска отговорност. Вносители на предложенията могат да бъдат кметът на Община Раднево, общински съветници, сдружения с нестопанска цел, неправителствени организации, подписка от не по-малко от 30 дееспособни жители на Община Раднево. Писмените предложенията за носител на награда „Раднево” са
до Председателя на Комисията по символика и се внасят в деловодството на Общината или  на  e-mail: obshtina@radnevo.net до 30 юни 2020 г. Предложенията трябва да съдържат име, адрес и телефон на кандидата, подробни мотиви, описание дейността на лицето/институцията (прилагат се копия на документи, ако има такива),  име, адрес и телефон на вносителя.         
       Предложенията се разглеждат от Обществената комисия по символика.           
       Званието „Почетен гражданин на град Раднево” e най-високото отличие на Община Раднево. То се присъжда на български и чуждестранни граждани за особено големи заслуги към града, общината и Република България във всички области на обществения живот. Поводи за присъждане на званието могат да бъдат:  
          - дългогодишна обществено-полезна дейност за град Раднево и общината;  
          - изключителни постижения в областта на науката, образованието, изкуството, културата,  здравеопазването и спорта;                
          - дарители, чиито дарения са с непреходна стойност за града и общината;    
          - проявен изключителен героизъм и хуманност.     
Писмени предложения за удостояване със званието “Почетен гражданин на град Раднево” до Общински съвет-Раднево могат да правят: кметът на Община Раднево;  общинските съветници; подписка от най-малко 70 дееспособни жители на Община Раднево. Предложения за удостояване със званието“Почетен гражданин на град Раднево” се приемат най-късно до 30 юни 2020 година в деловодството на Община Раднево и до Общински съвет-Раднево. Постъпилите предложения трябва да бъдат придружени от: подробни мотиви; описание на дейността на лицето (прилагат се копия на документи, ако има такива); кратка биография на предлагания кандидат.Удостояването със званието  става с решение на Общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.          
            За повече информация тел: 0899 845252 – Ралица Йорданова - главен експерт „Култура“.