Покана за участие в обществено обсъждане на проект на нова Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раднево, което ще се проведе на 16.10.2020 г.

Покана за участие в обществено обсъждане на проект на нова Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раднево, което ще се проведе на 16.10.2020 г.