ЗАПОЧВА ПРИЕМА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НАГРАДА“ТЕНЬО ГАНЧЕВ“ И НАГРАДА „МАГДА ПЕТКАНОВА“

08.04.2021 00:00
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

   Съгласно Наредбата за символика на Община Раднево във връзка с предстоящите празници по повод Деня на славянската писменост, българската просвета и култура - 24 май - ви информираме, че Община Раднево приема предложения за: 
 -  Награда „Теньо Ганчев”, която удостоява с признание учениците, които имат значими постижения извън учебния процес и активно участват в живота на училището и обществения живот на Община Раднево;   
 -  Награда „Магда Петканова”, която се присъжда на граждани, творчески формации, културни институти и учебни заведения за високи художествени резултати в областта на изкуството и културата и за значителен принос за духовното развитие на Раднево и Общината.                       
        За Награда „Теньо Ганчев” вносители на предложенията могат да бъдат учебни заведения, учители, ученици, институции, организации, граждани. Предложенията за носител на наградата са до Председателя на Комисията по символика и се внасят в деловодството на Общината или на email: obshtina@radnevo.net до 11 май 2021 г.          
Предложенията трябва да съдържат име, адрес и телефон на вносителя, мотиви и данни на кандидата
за наградата - име, адрес, телефон и постиженията му извън учебния процес, както и активното му участие в живота на училището и обществения живот на Община Раднево (прилагат се копия на документи, грамоти, дипломи и др., ако има такива).           
        За Награда „Магда Петканова” вносители на предложенията могат да бъдат Кмета на Община Раднево,
общински съветници, културни институции, учебни заведения, сдружения с нестопанска цел, неправителствени организации, подписка от не по-малко от 30 пълнолетни граждани на общината. Писмено мотивираните предложения за носител на наградата са до Председателя на Комисията по символика на Община Раднево и се внасят в деловодството на Общината или на e-mail: obshtina@radnevo.net до 11 май 2021г. Предложенията трябва да съдържат име, адрес и телефон на кандидата, подробни мотиви, описание дейността на лицето /институцията/ (прилагат се копия на документи, ако има такива),  име, адрес и телефон на вносителя.      
       Предложенията се разглеждат от Обществената комисия по символика.          
       За повече информация тел: 0899 845252 – Ралица Йорданова-главен експерт „Култура“.

ГалерияПортал за отворени данни на Република България

assets/Informaciq/Registri/logockan.png