Списък на оценените кандидати за длъжността „Домашен помощник“ по проект „Патронажна грижа + в община Раднево”

Дата на публикуване: 08.09.2021 16:06

Списък на оценените кандидати за длъжността „Домашен помощник“ по проект „Патронажна грижа + в община Раднево”, договор №BG05М9OР001-6.002-0182-С01
Списък на оценени


Наименование Брой тегления
Списък на оценени.pdf 23 Изтегли документ с име "Списък на оценени.pdf"

Портал за отворени данни на Република България

assets/Informaciq/Registri/logockan.png