Списък на одобрените и отпадналите кандидат-потребители на интегрирани здравно-социални услуги, предоставяни в домашна среда от специализиран екип за предоставяне на патронажни грижи на територията на Община Раднево по Проект BG05M9OP001-6.002-0182 „Патронажна грижа + в община Раднево”

Дата на публикуване: 27.09.2021 16:32

Списък на оценените кандидат-потребители на интегрирани здравно-социални услуги, предоставяни в домашна среда от специализиран екип за предоставяне на патронажни грижи на територията на Община Раднево по Проект BG05M9OP001-6.002-0182 „Патронажна грижа + в община Раднево”
Приложение №6 - общ списък на оценените
Приложение №7 – по населени места

Обучение на домашни помощници по проект „Патронажна грижа + в община Раднево”, договор №BG05М9OР001-6.002-0182-С01
Списък на одобрени ДП

Списък на одобрените и отпадналите кандидат-потребители на интегрирани здравно-социални услуги, предоставяни в домашна среда от специализиран екип за предоставяне на патронажни грижи на територията на Община Раднево по Проект BG05M9OP001-6.002-0182 „Патронажна грижа + в община Раднево”
Общ списък на одобрените и отпаднали потребители
Списък с одобрени и отпаднали потребители по населени места

 

 


Наименование Брой тегления
13.2. Списък с одобрени и отпаднали потребители по населени места.pdf 22 Изтегли документ с име "13.2. Списък с одобрени и отпаднали потребители по населени места.pdf"
13.1. Общ списък на одобрените и отпаднали потребители.pdf 14 Изтегли документ с име "13.1. Общ списък на одобрените и отпаднали потребители.pdf"
11.1. Списък на одобрени ДП.pdf 12 Изтегли документ с име "11.1. Списък на одобрени ДП.pdf"
9.2. Приложение №7 – по населени места.pdf 11 Изтегли документ с име "9.2. Приложение №7 – по населени места.pdf"
9.1. Приложение №6 - общ списък на оценените.pdf 16 Изтегли документ с име "9.1. Приложение №6 - общ списък на оценените.pdf"

Портал за отворени данни на Република България

assets/Informaciq/Registri/logockan.png