Кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата

Дата на публикуване: 09.11.2021 14:59

Община Раднево и БалБок Инженеринг АД организират кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата на 17.11.2021г. от 10:00 до 16:00 часа.

Основни групи опасни отпадъци, образувани в домакинствата са:

  • Живак и живаксъдържащи уреди – живачни термометри и ампули, прекъсвачи, живак (с изключение на луминесцентни лампи);
  • Лакове и бояджийски материали – бои, лакове, разредители и разтворители за боя, терпентин и др;
  • Домакински препарати и химикали – почистващи препарати, белина, дезинфектанти, дезодоранти, киселини, основи, реактиви и др.;
  • Мастила и замърсени опаковки – опаковки, съдържащи опасни вещества;
  • Негодни препарати за растителна защита – пестициди;
  • Фармацевтични продукти – лекарства с изтекъл срок на годност.

Включването на отпадъци с опасни свойства в общия поток битови отпадъци влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата за отпадъци. Всички, които разполагат с такива отпадъци може да ги предадат на обявената дата за кампанията в събирателния пункт на „БалБок Инженеринг“ AД.

Мобилният пункт ще бъде разположен пред сградата на Общинска администрация в гр. Раднево на ул. “Митьо Станев” № 1.

За информация: 0417 / 81 254 – Направление „Екология“ в община Раднево.

ГалерияПортал за отворени данни на Република България

assets/Informaciq/Registri/logockan.png