На 24.11.2021г. учениците от V-XII клас се връщат отново в училище

Дата на публикуване: 23.11.2021 00:00
По данни на РЗИ гр. Стара Загора към 23.11.2021г. 14-дневната заболяемост в община Раднево е 454 на 100 000 население. Съгласно Заповед на министъра на образованието, когато 14-дневната заболяемост е между 250 и 500 на 100 000 население,  50% от паралелките в училищата се обучават присъствено по график, утвърден от министъра на образованието и науката. За учениците от I до IV клас не се прилага ротация. За периода от 24.11.2021г.- 07.11.2021г. учениците ще учат по следният график.

Първо ОУ „Св. Климент Охридски“
От 24.11.2021г. до 30.11.2021г. ще учат присъствено учениците от V и  VII клас.
От 01.12.2021г. до 07.12.2021г. ще учат учениците от VI и VII клас.
Второ ОУ „Св. Паисий Хилендарски“
От 24.11.2021г. до 30.11.2021г. ще учат присъствено учениците от VI и  VII клас.
От 01.12.2021г. до 07.12.2021г. ще учат учениците от V клас.
СУ „Гео Милев“
От 24.11.2021г. до 30.11.2021г. ще учат присъствено учениците от V, VII, X и XII клас.
От 01.12.2021г. до 07.12.2021г. ще учат учениците от VI, VIII, IX и XI клас.
ОУ „Св.св.  Кирил и Методий“ с. Сърнево
От 24.11.2021г. до 30.11.2021г. ще учат присъствено учениците от V и VI клас.
От 01.12.2021г. до 07.12.2021г. ще учат учениците от VII клас.
ОУ „Поп Минчо“ с. Коларово
От 24.11.2021г. до 30.11.2021г. ще учат присъствено учениците от VI и VII клас.
От 01.12.2021г. до 07.12.2021г. ще учат учениците от V I VII клас.
Професионална гимназия „Св. Иван Рилски“
От 24.11.2021г. до 30.11.2021г. ще учат присъствено учениците от VIII, X и XIa клас.
От 01.12.2021г. до 07.12.2021г. ще учат учениците от IX, XIб и XII клас.
 
Учениците от I до IV клас продължават да учат присъствено, а учениците от паралелките, в които нямат 50% съгласие на родителите се обучават от разстояние в електронна среда.

ГалерияПортал за отворени данни на Република България

assets/Informaciq/Registri/logockan.png