Новини


18.11.2020
В изпълнение на Закона за регионалното развитие (ЗРР), Правилника за неговото прилагане (ППЗРР) и Методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община за периода 2021-2027 г., Община Раднево стартира разработването на План за интегрирано развитие на общината (ПИРО) за периода 2021-2027 г. Документът определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други общини в съответствие...


24.09.2020
От 15.09.2020 година, Община Раднево започна набиране на 56 (петдесет и шест ) преброители и 16 ( шестнадесет ) контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. преброяване на населението и жилищния фонд. В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в Центъра за услуги и информация на Общината – гише № 2.   Документите за кандидатстване включват: Заявление по образец - документът...15.09.2020
Днес се проведе тържественото откриване на новата учебна година и в радневските училища. 160 първокласници за първи път прекрачиха училищния праг и седнаха в класните стаи пред букварите, където ги посрещнаха с добре дошли и им пожелаха на добър час по пътя на знанието. Сред подаръците които получиха беше и книжка с приказки за първолака, с лично послание от Кмета на Община Раднево Д-р Теньо...