Обявления

Обява
09.04.2020
Община Раднево уведомява собствениците на пчелини и пчелни семейства, че в периода от 13.04.2020 г. до 16.04.2020 г. ще се извърши третиране на площи в землището на гр. Раднево.  Уведомително писмо от ЗКПУ Тракия гр. Раднево.       

Обява
09.04.2020
Община Раднево уведомява собствениците на пчелини и пчелни семейства, че в периода от 11.04.2020 г. до 13.04.2020 г. ще се извърши третиране на площи в землището на гр. Раднево. Уведомително писмо от ЗКПУ Тракия гр. Раднево.

Обява
07.04.2020
Община Раднево обявява 14 дневен срок за предоставяне на становища и възражения от заинтересовани лица по приложената информация за преценяване необходимостта от ОВОС във връзка с инвестиционен проект на "Мини Марица - изток" ЕАД.Информация за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/, съгласно приложение №2 oт Наредба по ОВОС.

Покана за публично обсъждане на издаване на общинска гаранция за гарантиране банков кредит на МБАЛ „Д-р Димитър Чакмаков – Раднево“ ЕООД
02.04.2020
ПОКАНА за публично обсъждане на издаване на общинска гаранция за гарантиране банков кредит на МБАЛ „Д-р Димитър Чакмаков – Раднево“ ЕООДСъгласно чл. 39 от Закона за общинския дълг (ЗОД) гарантиран от общината дълг са всички финансови задължения, за които с решение на общинския съвет са издадени гаранции от името и за сметка на общината при спазване изискванията на този закон. Общината може да гарантира дълг само на търговски дружества, в които общинското участие е над 50 на сто от капитала на дружеството, ако дългът е поет за финансиране на инвестиционни проекти и текущи разходи от полза на местната общност и...

Съобщение
01.04.2020
Съобщение за Регистрация на животновъдни обекти.

Заповед
27.03.2020
Заповед №754/27.03.2020г.На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-01-154/26.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, усложняващата се епидемична обстановка,свързана с разпространението на COVID-19 у нас и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и препоръките на Националния оперативен щаб