Местни избори - 2019 г.
ОБЯВЛЕНИЕ

Разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите относно изборите:
https://www.cik.bg/bg/mi2019/campaign/video
https://www.cik.bg/bg/mi2019/campaign/banners

Провеждане на консултации за сформиране на Общинска избирателна комисия/ОИК/, при провеждане на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. в община Раднево

Покана за провеждане на консултации за сформиране на Секционни избирателни комисии /СИК/, при провеждане на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 година

Обявление за Заявленията за вписване в избирателния списък по настоящ адрес и Заявленията за гласуване с подвижна избирателна кутия

Покана за провеждане на консултации за сформиране на Подвижни секционни избирателни кокисии (ПСИК), при провеждане на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.


СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение относно преустановяване използването на заснемащи устройства /камери/ в деня на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г.

ПОКАНА до Секционните избирателни комисии във връзка с провеждане на местните избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

Местонахождение на Общинска Избирателна Комисия

Заповед на ЦИК за назначаване на Общинска Избирателна комисия - състав

Състав на Общинска избирателна комисия

ОБЩИНА РАДНЕВО УВЕДОМЯВА, СЪГЛАСНО:
§ 153. От Изборния кодекс, избори за кметове на кметства се произвеждат само в тези кметства, които към датата на обнародване на указа на президента ( 16.07.2019 г) за насрочване на общи избори за общински съветници и за кметове отговарят на изискванията на чл. 16, т. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България.ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Избирателен списък - част I - за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г.


ЗАПОВЕДИ

Заповед №2364 от 24.10.2019 г. относно забраняване на провеждането на всякакви масови прояви в изборния ден на територията на Община Раднево

Заповед № 2304 от 18.10.2019 г. на Кмета на Община Раднево във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.

Заповед № 2067 от 16.09.2019 г. на Кмета на Община Раднево за определяне на изборни помещения на секции за избиратели с увредено зрение и затруднено придвижване

Заповед № 2094 от 18.09.2019 г. на Кмета на Община Раднево за определяне на местата за провеждането на предизборната кампания

Заповед № 2092 от 18.09.2019 г. на Кмета на Община Раднево за определяне на местата за поставяне на агитационните материали на политическите партии, коалиции, инициативни комитети и кандидати

Заповед № 2015 от 09.09.2019 г. на Кмета на Община Раднево за определяне местата за обявяване на предварителни избирателни списъци в община Раднево

Заповед № 1862 от 21.08.19 г. на Кмета на Община Раднево за определяне на работното помещение на ОИК

Заповед № 1875/21.08.2019 г. относно образуването на избирателни секции на територията на Община Раднево
Приложение №2 към заповед №1875/21.08.2019г.

Заповед относно определянето на технически екип,който ще отговаря за организационно-техническата подготовка на изборите


ТРАНСПОРТНА СХЕМА ЗА ИЗВОЗВАНЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ
ЕЛЕКТРОННО ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ - Можете да изтеглите, попълните и изпратите своето заявление на e-mail: bakalova@obshtina.radnevo.net
Срокът за подаване на заявленията е до 12.10.2019 г. в кметствата по населени места и в Общинска администрация Раднево.

Приложение № 13 МИ - ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по чл. 36, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)

Приложение № 17 МИ - ЗАЯВЛЕНИЕ за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)


ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС