07.05.2024
На 26.04.2024 г. Кмета на Община Раднево инж. Георги Петров подписа Договор за финансиране BG-RRP-4.020-0288–С01 с Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост, за предложение за изпълнение на инвестиция (ПИИ) BG-RRP-4.020-0288 „ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДА НА ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА "НОНЧО ВОДЕНИЧАРОВ", по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно...

07.05.2024
На 26.04.2024 г. между МРРБ и Община Раднево е подписан Договор за финансиране за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост за проектно предложение № BG-RRP-4.020-0294 „Енергийно обновяване на съществуващи сгради и топли връзки към Спортна база в гр. Раднево“ по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“. Срока за изпълнение на...

25.04.2024
Уважаеми съграждани, уведомяваме Ви, че със свое Решение № 132 от 24.04.2024 г.  Общински съвет – Раднево обяви 2 май 2024 г. за празничен и неприсъствен ден на територията на община Раднево, във връзка с най-светлия християнски празник – Великден.

16.04.2024
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,         Съгласно Наредбата за символика на Община Раднево във връзка с предстоящите празници по повод Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност - 24 май - ви информираме, че Община Раднево приема предложения за:            -  Награда „Теньо Ганчев”, която удостоява с признание учениците, които имат значими постижения...