12.07.2024
От Националния оперативен център към ДОД при ГДПБЗН постъпи информация за потенциално опасни метеорологични явления, като НИМХ – МОСВ издава предупреждение от първа степен (жълт код) за високи температури, над 35⁰, за цялата страна. Високите степени на пожароопасност червена и оранжева, съчетана с обявения от НИМХ-МОСВ жълт код за високи температури са предпоставка за възникване на горски и полски пожари. Съгласно хидрологичната прогноза на НИМХ - МОСВ,...

11.07.2024
Уважаеми дами и господа, жители и гости на община Раднево, Скъпи приятели на неповторимият български фолклор, Всяка година в началото на месец септември традиционният фолклорен фестивал в Раднево обединява радетелите на звънкият и цветен български фолклор. Тази година честваме 60-тата годишнина от обявяването на Раднево за град и даваме живот на една стара традиция, която години наред ни радваше. С огромно вълнение Ви каним да станете част...

27.06.2024
СТАРТИРА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО НОВА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ФИНАНСИРАНА ПО ПРИОРИТЕТ 4 „СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД“ НА ПРР 2021-2027 Г.

26.06.2024
Община Раднево кани всички заинтересовани лица - председатели на сдружения, домоуправители на многофамилни жилищни сгради, собственици на апартаменти, медии и др., на разяснителна среща във връзка с обявените условия, при които може да се кандидатства за безвъзмездно финансиране по Процедура BG16FFPR003-4.001 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“, в рамките на Приоритет 4 „Справедлив преход“ на Програма „Развитие...

12.06.2024
             УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,                                                                                                                  Община Раднево приема предложения за Званието „Почетен гражданин на град Раднево”, което e най-високото отличие на Община Раднево. То се присъжда на български и чуждестранни граждани за особено големи заслуги към града, общината и Република България във всички области на обществения живот. Поводи за присъждане на званието могат да бъдат:                        - дългогодишна обществено-полезна...

02.06.2024
Община Раднево спечели проект за „Изграждане на Дом за стари хора в УПИ VI - 110, 380 кв.16 по плана на гр. Раднево“. Договорът за финансиране е подписан на 30.05.2024 г. и е със срок за изпълнение до 31.12.2025 г. Проектът ще бъде финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост, Процедура BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на...