20.09.2023
Във връзка с изпълнение на проект  № BG05SFPR002-2.001-0189  „Грижа в дома в община Раднево“ по процедура BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, ОБЩИНА РАДНЕВО обявява прием на документи за заемане на позиция “домашна помощница” за обслужване на потребители в кв. Гипсово.Необходимите документи за кандидатстване можете да получите от Център за услуги и информация на...

14.08.2023
Раздаването на места за търговска дейност за  панаира ще се извършва на 25.08.2023г. /петък/ от 08.30 часа

02.08.2023
Уважаеми съграждани, На 28 юли Народното събрание прие Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 година. Общинска администрация ще разработи проект за общински бюджет , който ще  бъде представен за разглеждане от Общински съвет през месец август.  Отправяме покана към Вас заедно да обсъдим проекта на бюджет 2023 година, преди внасянето му в Общинския съвет. Публичното обсъждане на проекто - бюджета за 2023 г. ще се...

21.07.2023
Удължава се срока за прием на документи за свободна позиция “Рехабилитатор/Кинезитерапевт по проект № BG05SFPR002-2.001-0189  „Грижа в дома в община Раднево“ по процедура BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 Необходимите документи за кандидатстване можете да получите от Център за услуги и информация на гражданите (в сградата на Общинска администрация) или да изтеглите от  тук.Актуалният срок...

14.07.2023
Уважаеми дами и господа,        Имаме удоволствието да Ви поканим, да бъдете част от Пети фолклорен фестивал на инструменталните и танцови групи Раднево 2023 г., който ще се преведе 8 – 10 септември 2023 г.   в гр. Раднево, област Стара Загора - /площад „Коста Рашев“ – пред сградата на Общината/. В последния ден на Фестивала - 10 септември ще се проведе и Конкурс за индивидуални изпълнители „Тракийски славей...

12.07.2023
Във връзка с изпълнение на проект  № BG05SFPR002-2.001-0189  „Грижа в дома в община Раднево“ по процедура BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, ОБЩИНА РАДНЕВО обявява прием на документи за заемане на позиция Рехабилитатор/Кинезитерапевт.Необходимите документи за кандидатстване можете да получите от Център за услуги и информация на гражданите (в сградата на Общинска администрация) или да...