20.07.2021
Уважаеми дами и господа,  Имам удоволствието да се обърна към Вас с покана да вземете участие в конкурсната програма на  Четвърти фолклорен фестивал на инструменталните и танцови групи - Раднево 2021 г., който ще се преведе 3-5 септември 2021 г. в гр.Раднево, област Стара Загора.            Фестивалът се организира ежегодно от Община Раднево и Общински център за култура „Нончо Воденичаров“. Целите ни са опазване, съхранение и популяризиране...

16.07.2021
    Община Раднево Ви кани да присъствате на обществено обсъждане на Изменение на Общ устройствен план на община (ОУПО) Раднево, за ПИ с идентификатори № № 47500.34.323, 47500.14.142, 47500.14.249, землище с.Маца, общ. Раднево, обл. Стара Загора.    Общественото обсъждане на изменението за ОУП на Община Раднево  ще се проведе на 03.08.2021 г. /вторник/ от 14:00 часа в зала 315 в сградата на Община Раднево, ул. "Митьо Станев"...

13.07.2021
На 08.07.2021г. кметът на Община Раднево, д-р Теньо Тенев, подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05М9OР001-6.002-0182-С01 по Проект „Патронажна грижа + в община Раднево”, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +” по приоритетна ос № 6: „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката”...

09.07.2021
Уважаеми съграждани, С дълбока скръб съобщаваме, че днес, на 72-годишна възраст, почина бившият кмет на Община Раднево г-н Георги Маринов Костов. Разделяме се с един уважаван човек с висок обществен авторитет, личност притежаваща висок професионализъм, доброта и почтеност, кмет на Община Раднево от м. ноември 1991 г. до м. октомври 2003 г. Поклонението ще се състои на 10.07.2021 г. от 10:00ч. в Траурен комплекс "Рай" на Гробищен парк-Раднево. Ръководството...

28.06.2021
На 28.06.2021 г. със символична „Първа копка“  се даде старт на изпълнението на проект „Благоустрояване на централен градски парк, гр. Раднево“. На събитието присъстваха д-р Теньо Тенев - кмет на община Раднево, г-н Светослав Маринов – зам.-кмет на община Раднево, г-н Деко Делев – секретар на община Раднево, инж. Стефан Стефанов – управител на фирмата изпълнител на обекта ДЗЗД „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ“, инж. Женя Пеева – управител на...

28.06.2021
Общинска администрация уведомява жителите на Община Раднево , че  „Медицински център -I  Раднево“ ЕООД продължава да приема пациенти, всеки делничен ден от 7.30 ч. до 16.00 ч. по утвърдения график на всички 11  специализирани кабинета. Пациентите могат да получат при необходимост медицинска помощ с направление от  общопрактикуващ лекар по здравна каса или на свободен прием в кабинетите по хирургия,ортопедия     и травматология,ендокринология,кардиология,вътрешни болести,уши-нос-гърло,очни    болести,кожни болести,психиатрия,акушеро-гинекология...