21.12.2020
Кметът на Община Раднево кани гражданите, гражданските сдружения, браншовите организации, лицата извършващи стопанска дейност на територията на Община Раднево, работещите в училища, детски и социални заведения, служителите в бюджетната сфера, културни и спортни деятели на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО ЗА 2021 ГОДИНА на 12 януари /вторник/ 2021 година в зала № 1 на Община Раднево от 17:05 часа.При спазване на всички противоепидемиологични мерки.

11.12.2020
На 4 декември бяха запалени Коледните светлини в Община Раднево.  Символичният акт по запалването на светлините извърши кметът Д-р Теньо Тенев, заедно със своите прекрасни помощнички.  Талантливите момичета изрецитираха стихотворението „Чудна звезда“ от Елисавета Баграяна, с което ни пренесоха във вълшебството на Коледа.  Д-р Тенев отправи своите пожелания за здраве, светли и вълшебни празници.  „Този година целият свят е изправен пред едно ново предизвикателство, което поставя живота и здравето...

18.11.2020
В изпълнение на Закона за регионалното развитие (ЗРР), Правилника за неговото прилагане (ППЗРР) и Методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община за периода 2021-2027 г., Община Раднево стартира разработването на План за интегрирано развитие на общината (ПИРО) за периода 2021-2027 г. Документът определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други общини в съответствие...


24.09.2020
От 15.09.2020 година, Община Раднево започна набиране на 56 (петдесет и шест ) преброители и 16 ( шестнадесет ) контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. преброяване на населението и жилищния фонд. В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в Центъра за услуги и информация на Общината – гише № 2.   Документите за кандидатстване включват: Заявление по образец - документът...