08.09.2021
Списък на оценените кандидати за длъжността „Домашен помощник“ по проект „Патронажна грижа + в община Раднево”, договор №BG05М9OР001-6.002-0182-С01Списък на оценени

03.09.2021
Уважаеми съграждани, Във връзка със Заповед № РД-01-748/02.09.2021 г. на министъра на здравеопазването Ви уведомяваме, че се отменят мероприятията на 07.09.2021 г. от 10:00 ч., както и концерта от 20:15 ч. на площад „Коста Рашев“.   РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА РАДНЕВО

02.09.2021
Списък на кандидатите, преминали първи етап - подбор по документи и одобрени за втори етап – интервю/събеседване за заемане на длъжността „Домашен помощник“ по проект „Патронажна грижа + в община Раднево”, договор №BG05М9OР001-6.002-0182-С01Списък на допуснати до интервю Списък на кандидатите за заемане на длъжността „Домашен помощник“ по проект „Патронажна грижа + в община Раднево”, договор №BG05М9OР001-6.002-0182-С01, които са отстранени на етап подбор по документи.Списък на недопуснати...


20.08.2021
Във връзка с изпълнението на проект „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА РАДНЕВО ”, който Община Раднево изпълнява съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05М9OР001-6.002-0182-С01 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +” на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд,УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, че Община Раднево удължава срока за прием на заявления за...

09.08.2021
Община Раднево организира Празник на клубовете за български народни хора "Събрали се и подбрали, в Раднево хоро заиграли". Празника ще се проведе на 6 септември 2021 г. от 17:00 ч. на площад "Коста Рашев", под патронажа на кмета на Община Раднево и Общински център за култура "Н. Воденичаров" гр. Раднево.  1.Статут2.Заявка за участие