Поглед от високо
Паметник
Изглед към търговския център
02.06.2020
Тържествено честване на Деня на Ботев и загиналите за свободата на България
Днес на паметника на загиналите във войните се проведе тържественото честване на Деня на Ботев и загиналите за свободата на България. В памет на героите, дали живота си за независимостта на Отечеството, в едноминутно мълчание сведоха глави родолюбиви радневци, дошли на церемонията. Венци и цветя бяха поднесени от Д-р Теньо Тенев – Кмет на община Раднево и Д-р Румен Йовчев – Председател на Общински съвет – Раднево, служители от общинска администрация, ученици и граждани.  

02.06.2020
На 1 юни се подписа Акт образец 2 за стартиране на строителството по проект „Изграждане на многофункционална спортна площадка във II-ро ОУ „Свети Паисий Хилендарски“, град Раднево“
На 1 юни се подписа Акт образец 2 за стартиране на строителството по проект „Изграждане на многофункционална спортна площадка във II-ро ОУ „Свети Паисий Хилендарски“, град Раднево“. Проектът се реализира в изпълнение на Административен договор №BG06RDNP001-7.007-0051-C01 сключен на 15.05.2019 година между Община Раднево и Държавен фонд „Земеделие“ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони. Основната му цел е изграждане на многофункционална спортна площадка...

02.06.2020
Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България
Уважаеми съграждани, Днес с почит се прекланяме пред подвига на безсмъртния Христо Ботев, на неговите храбри четници, на всички знайни и незнайни юнаци и герои, дали живота си за свободата и независимостта на България.Казват, че Отечеството може да загине само тогава, когато изчезне от сърцата на синовете си. На нас се пада отговорната задача да съхраним и предаваме подвига на великите герои, за да останат те вечно живи.Нека пазим нашата идентичност и силата на българският дух, за да продължим да сме нация с достойна история.Убеден съм, че можем, също като Ботев, с твърдост и последователност, с гордост и плам, да обичаме...

01.06.2020
Малките жители на града наблюдаваха демонстрации в подвижната лаборатория към Събирателен пункт за опасни отпадъци от домакинстава
Малките жители на града наблюдаваха демонстрации в подвижната лаборатория към Събирателен пункт за опасни отпадъци от домакинстава.    Пунктът за събиране на опасни отпадъци от домакинствата беше разположен на 29.05.2020 г. от 10:00 до 16:00 часа пред сградата на Общинска администрация в гр. Раднево. Според националното законодателство „опасни отпадъци“ са тези, които притежават едно или повече опасни свойства и са вредни както за хората, така и за околната среда – например са токсични, запалими, корозивни, дразнещи, инфекциозни, канцерогенни и др. Всички те са обект на дейността на фирма „БалБок Инженеринг“ AД. Жителите на община Раднево имаха възможност да предадат за обезвреждане...

01.06.2020
Поздравителен адрес от кмета на община Раднево по повод 1 юни - Международен ден на детето
Мили деца, Позволете ми от името на ръководството на Община Раднево и лично от свое име, да Ви поздравя по повод 1 юни - Международен ден на детето!Днес е най-слънчевият и жизнерадостен празник, защото е посветен на Вас – нашите деца! Вашите усмивки и светлинката в детските ви очички, правят този ден вълнуващ и незабравим за всички нас. Вие сте нашето бъдеще, надежда и вяра във всичко добро и красиво. Подаряваме Ви цялата си обич и Ви пожелаваме, дори когато Ви е трудно, да не губите детското си очарование, да останете весели и слънчеви, искрени и обичливи.От сърце Ви желая детството...

31.05.2020
На 31 май светът отбелязва Световния ден без тютюн
На 31 май светът отбелязва Световния ден без тютюн. За 2020 година посланието на Световната здравна организация е „Да говорим открито за последствията от тютюна!“ (Speak Out. #TobaccoExposed). Фокусът на посланията през тази година е насочен към ограничаване на отрицателното въздействие на тютюна върху здравето на младите хора.По повод Световния ден без тютюн Министерството на здравеопазването обявява Национален конкурс за изработването на плакат на тема „Да говорим открито за последствията от тютюна!“, посветен на превенцията на тютюневата зависимост. ​Повече информация относно условията за участие в конкурса можете да получите на следния линк: https://www.mh.government.bg/…/mz-obyavyava-konkurs-po-pov…/ ​На телефон 0882442999 можете да си запазите час за провеждане на безплатна консултация...