Преброяване на населението и жилищния фонд 2021г.

Дата на публикуване: 19.01.2021 11:55

Срокът за електронното преброяване се удължава до 30 септември

Електронното преброяване на населението и жилищния фонд започна и ще продължи до 24:00 часа на 17 септември 2021 година.

В периода 7 септември - 3 октомври 2021 г. ще се проведе поредното преброяване на населението и жилищния фонд в България.

На 1 септември при стриктно спазване на противоепидемичните мерки се проведе обучение на преброители и контрольори във връзка с Преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г.за община Раднево


Уважаеми дами и господа,
Общинската преброителна комисия за община Раднево, област Стара Загора съвместно с ТСБ - Югоизток организира еднодневно обучение за всички лица, одобрени за преброители, контрольори и резерви за Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година в община Раднево.

Общинската преброителна комисия за община Раднево , област Стара Загора  приключи процедурата по набиране и подбор на кандидатите за преброители и контрольори за Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година.

Списък на преброители,конрольори и придружители

На 11 юни 2021 г в сградата но Общинска администрация се състоя третото заседание на Общинската комисия по преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г за община Раднево. Комисията прие промени в Правилника  и организационния план за провеждане на преброяването през 2021 г. Общинската преброителна комисия потвърди списъците с преброители ,контрольори ,резерви и придружители за община Раднево. Определиха се членове на комисията, които да отговарят за оказване съдействие за осъществяване на контакт с трудно достъпни групи от населението ,както и организационни въпроси свързани с дейностите по обучение на преброителите и контрольорите  и др.


Във връзка с предстоящото 18-то поред преброяване на населението и жилищния фонд в Република България, което ще започне на 7 септември 2021 г. и ще приключи в 20.00 часа на 3 октомври 2021 година, Община Раднево обявява процедура по набиране и подбор на преброители и контрольори.В периода от 25 май до 10 юни 2021 г. кандидатите могат да подават необходимите документи в Центъра за услуги и информация, в сградата на Община Раднево - всеки работен ден от 08:30 до 17:30 ч.(без прекъсване).Кандидатите за преброители и контрольори трябва да попълнят заявление и автобиография по образец, съгласие за обработка на личните им данни.Преброителите ще бъдат с работно време от 8:00 часа до 20:00 часа, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебната карта, издадена от НСИ.Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители.Заплащането на преброителите и контрольорите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.Допълнителна информация може да бъде намерена на сайта на Националния статистически институт.
Информация за обрабатка на личните данни
Заявление
Автобиография

Преброяване 2021 ще се състои в периода 7 септември - 3 октомври


Анализ и прогнозни разчети

Инструкция за провеждане на предварителен обход

Наименование Брой тегления
електронно преброяване.docx 11 Изтегли документ с име "електронно преброяване.docx"
Преброяване.docx 9 Изтегли документ с име "Преброяване.docx"
Съобщение 07.09.2021.docx 11 Изтегли документ с име "Съобщение 07.09.2021.docx"
община Раднево преброяване.docx 12 Изтегли документ с име "община Раднево преброяване.docx"
Съобщение-10.08.21.docx 10 Изтегли документ с име "Съобщение-10.08.21.docx"
Съобщение-ПРЕБРОЯВАНЕ.docx 13 Изтегли документ с име "Съобщение-ПРЕБРОЯВАНЕ.docx"
Преброяване_2021_BG34_Стара Загора_Раднево.xlsx 10 Изтегли документ с име "Преброяване_2021_BG34_Стара Загора_Раднево.xlsx"
CVTemplate_02022020-1.docx 18 Изтегли документ с име "CVTemplate_02022020-1.docx"
Zayavlenie_14092020_1.docx 23 Изтегли документ с име "Zayavlenie_14092020_1.docx"
Privacy_Notice_Applicant_2_red.docx 24 Изтегли документ с име "Privacy_Notice_Applicant_2_red.docx"
Преброяване 2021.docx 76 Изтегли документ с име "Преброяване 2021.docx"
НСИ.pdf 57 Изтегли документ с име "НСИ.pdf"
Анализ и прогнозни разчети.docx 57 Изтегли документ с име "Анализ и прогнозни разчети.docx"

Портал за отворени данни на Република България

assets/Informaciq/Registri/logockan.png