Състав

Дата на публикуване: 04.09.2015 13:51
Общинска избирателна комисия в Община Раднево, област Стара Загора, назначена с Решение № 665-МИ от 23.08.2019 г. на ЦИК в състав от 13 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Виолета Иванова Йовчева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:
Калина Желязкова Христова
Красимира Иванова Керанова

СЕКРЕТАР:Даниела Иванова Кънева – Дечева

ЧЛЕНОВЕ:
Пенка Колева Георгиева – Желева
Дарина Асенова Хаджиева
Дамяна Пенчева Янкова
Милица Мирославова Тонева
Диан Иванов Господинов
Емилия Симеонова Андонова
Денка Михайлова Иванова
Наталия Станимирова Станчева
Диана Петрова Маркова

  1. Състав - Текуща страница
  2. Решения
  3. Съобщения
  4. Контакти

Портал за отворени данни на Република България

assets/Informaciq/Registri/logockan.png