Екологични отчети

Дата на публикуване: 14.04.2022 11:40
Отчет за 2020 г. година за изпълнение на мерките, заложени в Програма за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за нивата на ФПЧ10 за периода 2017 - 2021 г.

Отчет за 2020 г, за изпълнение на мерките, заложени в Общинската програма за околна среда  на територията на община Раднево 2014 - 2020 г.   

2019 г.

Отчет  за 2019 година за изпълнение на мерките, заложени в Програма за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за нивата на фини прахови

частици ФПЧ10 за периода 2017-2021 г.

2013 г.


Отчет за второ тримесечие на 2013 г. за изпълнение на мерките, заложени в Общинска програма за опазване на околната среда на територията на Община Раднево и План за действие към нея 2009 - 2013 г.

Отчет за първо тримесечие на 2013 г. за изпълнение на мерките, заложени в Общинска програма за опазване на околната среда на територията на Община Раднево и План за действие към нея 2009 - 2013 г.


2012 г.

Отчет за четвърто тримесечие на 2012 г. за изпълнение на мерките, заложени в Общинска програма за опазване на околната среда на територията на Община Раднево и План за действие към нея 2009-2013 г.

Отчет за трето тримесечие на 2012 г. за изпълнение на мерките, заложени в Общинска програма за опазване на околната среда на територията на Община Раднево и План за действие към нея 2009-2013 г.

Отчет за първо шестмесечие на 2012 г. за изпълнение на мерките, заложени в Общинска програма за опазване на околната среда на територията на Община Раднево и План за действие към нея 2009-2013 г.

Отчет за изпълнение на мерките по Общинска програма за опазване на околната среда за 2010 г.

Отчет за изпълнение на мерките по Програма за управление на КАВ за 2010 г.

Отчет за изпълнение на мерките по Общинска програма за опазване на околната среда за 2009 г.

Отчет за изпълнение на мерките по Програма за управление на КАВ за 2009 г.

ОТЧЕТ на извършената работа в областта на екологията за 2008 - 2009 г.
Портал за отворени данни на Република България

assets/Informaciq/Registri/logockan.png