Бюлетин на съобщенията по чл.32 от ДОПК

Дата на публикуване: 13.08.2021 14:40
  
   Уважаеми граждани,

 

 Ако намерите съобщение за Вас в този бюлетин, трябва незабавно да посетите Община Раднево, Дирекция "ФСДУС"- звено "Местни данъци и такси". Общинска администрация е подготвила това съобщение, за да Ви уведоми, че е започнала   процедура по връчване чрез прилагане към досието Ви.
 Съобщенията се поставят на видно място и се публикуват в Интернет.
 Ако в 14-дневен срок от поставянето на настоящото съобщение не се явите в Община Раднево - звено "Местни данъци и такси" то ще се смята за редовно връчено и ще бъде приложено към досието Ви 

Съобщение №330/08.04.2022 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 08.04.2022 г.

Съобщение №329/08.04.2022 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 08.04.2022 г.

Съобщение №328/08.04.2022 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 08.04.2022 г.

Съобщение №327/08.04.2022 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 08.04.2022 г.

Съобщение №326/04.04.2022 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 04.04.2022 г.

Съобщение №325/07.03.2022г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 07.03.2022 г.

Съобщение №324/07.03.2022г.за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 07.03.2022 г.

Съобщение №323/07.03.2022г.за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 07.03.2022 г.

Съобщение №322/07.03.2022г.за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 07.03.2022 г.

Съобщение №321/04.03.2022г.за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 04.03.2022 г.

Съобщение №320/04.03.2022г.за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 04.03.2022 г.

Съобщение №319/04.03.2022г.за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 04.03.2022 г.

Съобщение №318/04.03.2022г.за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 04.03.2022 г.

Съобщение №317/04.03.2022г.за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 04.03.2022 г.

Съобщение №316/04.03.2022г.за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 04.03.2022 г.

Съобщение №315/04.03.2022г.за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 04.03.2022 г.

Съобщение №314/04.03.2022г.за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 04.03.2022 г.

Съобщение №313/04.03.2022г.за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 04.03.2022 г.

Съобщение №312/04.03.2022г.за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 04.03.2022 г.

Съобщение №311/04.03.2022г.за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 04.03.2022 г.

Съобщение №310/04.03.2022г.за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 04.03.2022 г.

Съобщение №309/02.03.2022г.за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 02.03.2022 г.

Съобщение №308/02.03.2022г.за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 02.03.2022 г.

Съобщение №307/02.03.2022г.за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 02.03.2022 г.

Съобщение №306/02.03.2022г.за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 02.03.2022 г.

Съобщение №305/02.03.2022г.за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 02.03.2022 г.

Съобщение №304/10.02.2022г.за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 10.02.2022 г.

Съобщение №303/10.02.2022г.за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 10.02.2022 г.

Съобщение №302/10.02.2022г.за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 10.02.2022 г.

Съобщение №301/10.02.2022г.за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 10.02.2022 г.

Съобщение №300/10.02.2022г.за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 10.02.2022 г.

Съобщение №299/10.02.2022г.за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 10.02.2022 г.

Съобщение №298/17.01.2022г.за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 17.01.2022 г.

Съобщение №297/17.01.2022г.за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 17.01.2022 г.

Съобщение №296/17.01.2022г.за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 17.01.2022 г.

Съобщение №295/17.01.2022г.за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 17.01.2022 г.

Съобщение №294/17.01.2022г.за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 17.01.2022 г.

Съобщение №293/17.01.2022г.за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 17.01.2022 г.

Съобщение №292/17.01.2022г.за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 17.01.2022 г.

Съобщение №291/15.11.2021г.за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 15.11.2021 г.

Съобщение №290/15.11.2021г.за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 15.11.2021 г.

Съобщение №289/15.11.2021г.за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 15.11.2021 г.

Съобщение №288/15.11.2021г.за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 15.11.2021 г.

Съобщение №287/15.11.2021г.за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 15.11.2021 г.

Съобщение №286/15.11.2021г.за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 15.11.2021 г.

Съобщение №285/15.11.2021г.за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 15.11.2021 г.

Съобщение №284/28.10.2021г.за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 28.10.2021 г.

Съобщение №283/28.10.2021г.за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 28.10.2021 г.

Съобщение №282/28.10.2021г.за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 28.10.2021 г.

Съобщение №281/28.10.2021г.за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 28.10.2021 г.

Съобщение №280/28.10.2021г.за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 28.10.2021 г.

Съобщение №279/28.10.2021г.за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 28.10.2021 г.

Съобщение №278/28.10.2021г.за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 28.10.2021 г.

Съобщение №277/28.10.2021г.за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 28.10.2021 г.

Съобщение №276/28.10.2021г.за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 28.10.2021 г.

Съобщение №275/28.10.2021г.за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 28.10.2021 г.

Съобщение №274/29.09.2021 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл.32 от ДОПК - публикувано на 29.09.2021 г.

Съобщение №273/29.09.2021 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл.32 от ДОПК - публикувано на 29.09.2021 г.

Съобщение №272/29.09.2021 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл.32 от ДОПК - публикувано на 29.09.2021 г.

Съобщение №271/29.09.2021 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл.32 от ДОПК - публикувано на 29.09.2021 г.

Съобщение №270/29.09.2021 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл.32 от ДОПК - публикувано на 29.09.2021 г.

Съобщение №269/29.09.2021 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл.32 от ДОПК - публикувано на 29.09.2021 г.

Съобщение №268/29.09.2021 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл.32 от ДОПК - публикувано на 29.09.2021 г.

Съобщение №267/13.09.2021 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл.32 от ДОПК - публикувано на 13.09.2021 г.

Съобщение №266/13.09.2021 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл.32 от ДОПК - публикувано на 13.09.2021 г.

Съобщение №265/03.09.2021 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл.32 от ДОПК - публикувано на 03.09.2021 г.

Съобщение №264/03.09.2021 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл.32 от ДОПК - публикувано на 03.09.2021 г.

Съобщение №263/03.09.2021 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл.32 от ДОПК - публикувано на 03.09.2021 г.

Съобщение №262/03.09.2021 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл.32 от ДОПК - публикувано на 03.09.2021 г.

Съобщение №261/03.09.2021 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл.32 от ДОПК - публикувано на 03.09.2021 г.

Съобщение №260/24.08.2021 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл.32 от ДОПК - публикувано на 24.08.2021 г.

Съобщение №259/24.08.2021 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл.32 от ДОПК - публикувано на 24.08.2021 г.

Съобщение №258/24.08.2021 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл.32 от ДОПК - публикувано на 24.08.2021 г.

Съобщение №257/24.08.2021 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл.32 от ДОПК - публикувано на 24.08.2021 г.

Съобщение №256/13.08.2021 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл.32 от ДОПК - публикувано на 13.08.2021 г.

Съобщение №255/13.08.2021 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл.32 от ДОПК - публикувано на 13.08.2021 г.

Съобщение №254/13.08.2021 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл.32 от ДОПК - публикувано на 13.08.2021 г.

Съобщение №253/13.08.2021 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл.32 от ДОПК - публикувано на 13.08.2021 г.

Съобщение №252/13.08.2021 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл.32 от ДОПК - публикувано на 13.08.2021 г.

Съобщение №251/13.08.2021 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл.32 от ДОПК - публикувано на 13.08.2021 г.

Съобщение №250/13.08.2021 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл.32 от ДОПК - публикувано на 13.08.2021 г.

Съобщение №249/13.08.2021 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл.32 от ДОПК - публикувано на 13.08.2021 г.

Съобщение №248/13.08.2021 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл.32 от ДОПК - публикувано на 13.08.2021 г.

Съобщение №247/13.08.2021 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл.32 от ДОПК - публикувано на 13.08.2021 г.

Съобщение №246/05.07.2021 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл.32 от ДОПК - публикувано на 05.07.2021 г.

Съобщение №245/05.07.2021 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл.32 от ДОПК - публикувано на 05.07.2021 г.

Съобщение №244/05.07.2021 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл.32 от ДОПК - публикувано на 05.07.2021 г.

Съобщение №243/05.07.2021 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл.32 от ДОПК - публикувано на 05.07.2021 г.

Съобщение №242/05.07.2021 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 05.07.2021 г.

Съобщение №241/05.07.2021 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл.32 от ДОПК - публикувано на 05.07.2021 г.

Съобщение №240/05.07.2021 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл.32 от ДОПК - публикувано на 05.07.2021 г.

Съобщение №239/05.07.2021 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл.32 от ДОПК - публикувано на 05.07.2021 г.

Съобщение №238/01.06.2021 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл.32 от ДОПК - публикувано на 01.06.2021 г.

Съобщение №237/01.06.2021 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл.32 от ДОПК - публикувано на 01.06.2021 г.

Съобщение №236/01.06.2021 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл.32 от ДОПК - публикувано на 01.06.2021 г.


Съобщение №235/19.02.2021г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 19.02.2021 г.


Съобщение №234/19.02.2021г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 19.02.2021 г. 


Съобщение №233/19.02.2021г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 19.02.2021 г. 

Съобщение №232/19.02.2021г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 19.02.2021 г.  

Съобщение №231/19.02.2021г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 19.02.2021 г.  

Съобщение №230/19.02.2021г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 19.02.2021 г.  

Съобщение №229/05.11.2020 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл.32 от ДОПК - публикувано на 05.11.2020 г.

Съобщение №228/05.11.2020 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл.32 от ДОПК - публикувано на 05.11.2020 г.

Съобщение №227/05.11.2020 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл.32 от ДОПК - публикувано на 05.11.2020 г.

Съобщение №226/05.11.2020 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл.32 от ДОПК - публикувано на 05.11.2020 г.

Съобщение №225/05.11.2020 г. за връчване на  Акт за установяване на задължение по чл.32 от ДОПК - публикувано на 05.11.2020 г.

Съобщение №224/05.11.2020 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл.32 от ДОПК - публикувано на 05.11.2020 г.

Съобщение №223/05.11.2020 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл.32 от ДОПК - публикувано на 05.11.2020 г.

Съобщение №222/05.11.2020 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл.32 от ДОПК - публикувано на 05.11.2020 г.

Съобщение №221/05.11.2020 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл.32 от ДОПК - публикувано на 05.11.2020 г.

Съобщение №220/05.11.2020 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл.32 от ДОПК - публикувано на 05.11.2020 г.

Съобщение №219/05.11,2020 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл.32 от ДОПК - публикувано на 05.11.2020 г.

Съобщение №218/05.11.2020 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл.32 от ДОПК - публикувано на 05.11.2020 г.

Съобщение № 217/15.10.2020 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 15.10.2020 г.

Съобщение № 216/15.10.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 15.10.2020 г. 

Съобщение № 215/15.10.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 15.10.2020 г.

Съобщение № 214/15.10.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 15.10.2020 г.

Съобщение № 213/15.10.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК -публикувано на 15.10.2020 г.

Съобщение №212/07.08.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 07.08.2020 г.

Съобщение №211/07.08.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 07.08.2020 г.

Съобщение №210/07.08.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 07.08.2020 г.

Съобщение №209/07.08.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 07.08.2020 г.

Съобщение №208/07.08.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 07.08.2020 г.

Съобщение №207/07.08.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 07.08.2020 г.

Съобщение №206/07.08.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 07.08.2020 г.

Съобщение №205/06.08.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 06.08.2020 г.

Съобщение №204/06.08.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 06.08.2020 г.

Съобщение №203/06.08.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 06.08.2020 г.

Съобщение №202/06.08.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 06.08.2020 г.

Съобщение №201/06.08.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 06.08.2020 г.

Съобщение №200/06.08.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 06.08.2020 г.

Съобщение №199/06.08.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 06.08.2020 г.

Съобщение №198/06.08.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 32 от ДОПК - публикувано на 06.08.2020 г.

Съобщение №197/06.07.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК - публикувано на 06.07.2020 г.

Съобщение №196/06.07.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК - публикувано на 06.07.2020 г.

Съобщение №195/06.07.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК - публикувано на 06.07.2020 г.


Съобщение №194/06.07.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК - публикувано на 06.07.2020 г.

Съобщение №193/06.07.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК - публикувано на 06.07.2020 г.


Съобщение №192/06.07.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК - публикувано на 06.07.2020 г.


Съобщение №191/06.07.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК - публикувано на 06.07.2020 г.

Съобщение №190/06.07.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК - публикувано на 06.07.2020 г.

Съобщение №189/06.07.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК - публикувано на 06.07.2020 г.

Съобщение №188/06.07.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК - публикувано на 06.07.2020 г.

Съобщение №187/02.07.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК - публикувано на 02.07.2020 г. 

Съобщение №186/02.07.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК - публикувано на 02.07.2020 г. 

-Съобщение №185/02.07.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК - публикувано на 02.07.2020г. 

Съобщение №184/02.07.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК - публикувано на 02.07.2020 г.

-Съобщение №183/02.07.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК - публикувано на 02.07.2020г. 

-Съобщение №182/27.02.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 27.02.2020г. 

-Съобщение №181/27.02.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 27.02.2020г.

-Съобщение №180/27.02.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 27.02.2020г.

-Съобщение №179/27.02.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 27.02.2020г.

-Съобщение №178/27.02.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 27.02.2020г.

-Съобщение №177/27.02.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 27.02.2020г.

-Съобщение №176/27.02.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 27.02.2020г.

-Съобщение №175/27.02.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 27.02.2020г.

-Съобщение №174/27.02.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 27.02.2020г.

-Съобщение №173/27.02.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 27.02.2020г.

-Съобщение №172/27.02.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 27.02.2020г.

-Съобщение №171/27.02.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 27.02.2020г.

-Съобщение №170/27.02.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 27.02.2020г.

-Съобщение №169/27.02.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 27.02.2020г.

-Съобщение №168/27.02.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 27.02.2020г.

-Съобщение №167/27.02.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 27.02.2020г.

-Съобщение №166/27.02.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 27.02.2020г.

-Съобщение №165/12.02.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 12.02.2020г.

-Съобщение №164/12.02.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 12.02.2020г.

-Съобщение №163/11.02.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 11.02.2020г.

-Съобщение №162/11.02.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 11.02.2020г.

-Съобщение №161/11.02.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 11.02.2020г.

-Съобщение №160/11.02.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 11.02.2020г.

-Съобщение №159/11.02.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 11.02.2020г.

-Съобщение №158/11.02.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 11.02.2020г.

-Съобщение №157/10.02.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 10.02.2020г.

-Съобщение №156/17.01.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК - публикувано на 17.01.2020г.

-Съобщение №155/17.01.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК - публикувано на 17.01.2020г.

-Съобщение №154/17.01.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 17.01.2020г.

-Съобщение №153/17.01.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 17.01.2020г.


-Съобщение №152/17.01.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 17.01.2020г.

-Съобщение №151/17.01.2020г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 17.01.2020г.

-Съобщение №150/27.11.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 27.11.2019г.

-Съобщение №149/27.11.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 27.11.2019г.

-Съобщение №148/27.11.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 27.11.2019г.

-Съобщение №147/27.11.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 27.11.2019г.

-Съобщение №146/27.11.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 27.11.2019г.

-Съобщение №145/ 27.11.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 27.11.2019г.

-Съобщение №144/27.11.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 27.11.2019г.

-Съобщение №143/27.11.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 27.11.2019г.

-Съобщение №142/05.11.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 05.11.2019г.

-Съобщение №141/05.11.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 05.11.2019г.

-Съобщение №140/05.11.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 05.11.2019г.

-Съобщение №139/05.11.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 05.11.2019г.

-Съобщение №138/05.11.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 05.11.2019г.

-Съобщение №137/05.11.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 05.11.2019г.

-Съобщение №136/08.10.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 08.10.2019г.

-Съобщение №135/08.10.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 08.10.2019г.

-Съобщение №134/08.10.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 08.10.2019г.

-Съобщение №133/08.10.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 08.10.2019г.

-Съобщение №132/08.10.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 08.10.2019г.

-Съобщение №131/23.08.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 23.08.2019г.

-Съобщение №130/16.08.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 16.08.2019г.

-Съобщение №129/16.08.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 16.08.2019г.

-Съобщение №128/16.08.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 16.08.2019г.

-Съобщение №127/16.08.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 16.08.2019г.

-Съобщение №126/15.08.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 15.08.2019г.

-Съобщение №125/15.08.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 15.08.2019г.

-Съобщение №124/13.08.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 13.08.2019г.

-Съобщение №123/13.08.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 13.08.2019г.

-Съобщение №122/13.08.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 13.08.2019г.

-Съобщение №121/13.08.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 13.08.2019г

-Съобщение №120/07.08.2019г. за връчване на Покана по чл.103, ал.1 от ДОПК за отстраняване на несъответствия между съдържанието на подадената декларация по чл.14, ал.1 от ЗМДТ с вх.№140542/01.09.2003г. , по чл.32 от ДОПК

-Съобщение №119/30.07.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 30.07.2019г.

-Съобщение №118/19.07.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 19.07.2019г.

-Съобщение №117/19.07.2019г за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 19.07.2019г.

-Съобщение №116/19.07.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 19.07.2019г.

-Съобщение №115/18.07.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 18.07.2019г.

-Съобщение №114/18.07.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 18.07.2019г.

-Съобщение №113/17.07.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК -публикувано на 17.07.2019г.

-Съобщение №112/12.06.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 12.06.2019г.

-Съобщение №111/20.05.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК -публикувано на 20.10.2019г.

-Съобщение №110/13.05.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 13.05.2019г.

-Съобщение №109/13.05.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 13.05.2019г.

-Съобщение №108/05.04.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 05.04.2019г.

-Съобщение №107/10.01.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 10.01.2019г.

-Съобщение №106/09.01.2019г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 09.01.2019г.

-Съобщение №105/23.04.2018г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 23.04.2018г.

-Съобщение №104/ 23.04.2018г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 23.04.2018г.

-Съобщение №103/16.03.2018г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК - публикувано на 16.03.2018г.

-Съобщение №102/16.03.2018г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК - публикувано на 16.03.2018г.

-Съобщение №101/27.02.2018г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 27.02.2018г.

-Съобщение №100/02.10.2017г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 02.10.2017г.

-Съобщение №99/02.10.2017г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 02.10.2017г.

-Съобщение №98/02.10.2017г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32. от ДОПК - публикувано на 02.10.2017г.

-Съобщение №97/02.10.2017г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 02.10.2017г.

-Съобщение №96/02.10.2017г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 02.10.2017г.

-Съобщение №95/02.10.2017г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 02.10.2017г.

-Съобщение №94/02.10.2017г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 02.10.2017г.

-Съобщение №93/27.09.2017г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 27.09.2017г.

-Съобщение №92/27.09.2017г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 27.09.2017г.

-Съобщение №91/27.09.2017г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 27.09.2017г.

-Съобщение №90/27.09.2017г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 27.09.2017г.

-Съобщение №89/19.07.2017г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 19.07.2017г.

-Съобщение №88/19.07.2017г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 19.07.2017г.

-Съобщение №87/19.07.2017г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 19.07.2017г.

-Съобщение №86/19.07.2017г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 19.07.2017г.

-Съобщение №85/19.07.2017г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 19.07.2017г.

-Съобщение №84/27.04.2017г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 27.04.2017г.

-Съобщение №83/27.04.2017г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 27.04.2017г.

-Съобщение №82/27.04.2017г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК - публикувано на 27.04.2017г.

- Съобщение № 81/27.02.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 27.02.2017 г.

- Съобщение № 80/27.02.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 27.02.2017 г.

 -Съобщение №79/08.02.2017г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл.32  от ДОПК - публикувано на 08.02.2017г.

  -Съобщение №78/08.02.2017г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл.32 от ДОПК - публикувано на 08.02.2017г.

 -Съобщение №77/08.02.2017г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл.32 от ДОПК - публикувано на 08.02.2017г.

 -Съобщение №76/07.02.2017г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл.32 от ДОПК - публикувано на 07.02.2017г.

 -Съобщение №75/07.02.2017г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл.32 от ДОПК -публикувано на 07.02.2017г.

-Съобщение №74/07.02.2017г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл.32 от ДОПК - публикувано на 07.02.2017г.

  -Съобщение №73/02.02.2017г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл.32 от ДОПК-публикувано на 02.02.2017г.

-Съобщение №72/02.02.2017г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл.32 от ДОПК-публикувано на 02.02.2017г.

- Съобщение №71/11.01.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл.32 от ДОПК-публикувано на 11.01.2017 г.
                               
- Съобщение №70/11.01.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл.32 от ДОПК-публикувано на 11.01.2017 г.
   
- Съобщение №69/11.01.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация Чл.32 от ДОПК-публикувано на 11.01.2017 г.

- Съобщение № 68/09.01.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 09.01.2017 г.

- Съобщение № 67/09.01.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 09.01.2017 г.

- Съобщение № 66/25.11.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 25.11.2016 г.

- Съобщение № 65/25.11.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 25.11.2016 г.

- Съобщение № 64/25.11.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 25.11.2016 г.

- Съобщение № 63/25.11.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 25.11.2016 г.

- Съобщение № 62/23.11.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 23.11.2016 г.

-Съобщение № 61/23.11.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 23.11.2016 г.

- Съобщение № 60/23.11.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 23.11.2016 г.

- Съобщение № 59/18.11.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 18.11.2016 г.

- Съобщение № 58/18.11.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 18.11.2016 г.

- Съобщение № 57/18.11.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 18.11.2016 г.

- Съобщение № 56/19.10.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

- Съобщение № 55/19.10.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

- Съобщение № 54/19.10.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

- Съобщение № 49 - 53/14.10.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

- Съобщение № 48/03.10.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 03.10.2016 г.

- Съобщение № 47/03.10.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 03.10.2016 г.

- Съобщение № 46/03.10.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 03.10.2016 г.

- Съобщение № 45/28.09.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 28.09.2016 г.

- Съобщение № 44/28.09.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 28.09.2016 г.

- Съобщение № 43/28.09.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 28.09.2016 г.

- Съобщение № 42/28.09.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 28.09.2016 г.

- Съобщение № 41/25.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 25.08.2016 г.

- Съобщение № 40/25.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 25.08.2016 г.

- Съобщение № 39/25.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 25.08.2016 г.

- Съобщение № 38/25.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 25.08.2016 г.

- Съобщение № 37/19.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 19.08.2016 г.

- Съобщение № 36/19.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 19.08.2016 г.

- Съобщение № 35/19.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 19.08.2016 г.

- Съобщение № 34/10.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 10.08.2016 г.

- Съобщение № 33/10.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 10.08.2016 г.

- Съобщение № 32/10.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикуван 10.08.2016 г.

- Съобщение № 31/10.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 10.08.2016 г.

- Съобщение № 30/20.07.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 20.07.2016 г.

- Съобщение № 29/20.07.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 20.07.2016 г.

- Съобщение № 28/20.07.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 20.07.2016 г.

- Съобщение № 27/20.07.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 20.07.2016 г.

- Съобщение № 26/20.07.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 20.07.2016 г.

- Съобщение № 25/04.07.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 04.07.2016 г.

- Съобщение № 24/04.07.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 04.07.2016 г.

- Съобщение № 23/04.07.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 04.07.2016 г.

- Съобщение № 22/04.07.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 04.07.2016 г.

- Съобщение № 21/07.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 07.06.2016 г.

- Съобщение № 20/07.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 07.06.2016 г.

- Съобщение № 19/07.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 07.06.2016 г.

- Съобщение № 18/07.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 07.06.2016 г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Съобщение № 2/12.01.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 12.01.2016 г.

- Съобщение № 1/12.01.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 12.01.2016 г.

- Съобщение № 9/01.04.2015 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 01.04.2015 г.

- Съобщение № 8/01.04.2015 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК - публикувано на 01.04.2015 г.

 
 
 
 

- Съобщение № 1/31.03.2015 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК;

- Съобщение № 04/16.10.2013 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК;

- Съобщение № 03/03.10.2013 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК;

- Съобщение № 02/13.09.2013 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК;

- Съобщение № 01/18.06.2013 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК;

 
 

Наименование Брой тегления
Греъм Пол Босуърт-327.doc 9 Изтегли документ с име "Греъм Пол Босуърт-327.doc"
Татяна Колева Балева - 330.doc 16 Изтегли документ с име "Татяна Колева Балева - 330.doc"
Атанас Стоянов Моллов - 329.doc 12 Изтегли документ с име "Атанас Стоянов Моллов - 329.doc"
Тонка Желязкова Славова - 328.doc 18 Изтегли документ с име "Тонка Желязкова Славова - 328.doc"
Съобщение 326.docx 21 Изтегли документ с име "Съобщение 326.docx"
325.docx 79 Изтегли документ с име "325.docx"
Съобщение322.docx 30 Изтегли документ с име "Съобщение322.docx"
Съобщение324.docx 21 Изтегли документ с име "Съобщение324.docx"
Съобщени323.docx 45 Изтегли документ с име "Съобщени323.docx"
Съобщение321.docx 30 Изтегли документ с име "Съобщение321.docx"
Съобщени310.docx 27 Изтегли документ с име "Съобщени310.docx"
Съобщени320.docx 25 Изтегли документ с име "Съобщени320.docx"
Съобщени319.docx 15 Изтегли документ с име "Съобщени319.docx"
Съобщени314.docx 27 Изтегли документ с име "Съобщени314.docx"
Съобщени315.docx 39 Изтегли документ с име "Съобщени315.docx"
Съобщени318.docx 27 Изтегли документ с име "Съобщени318.docx"
Съобщени317.docx 33 Изтегли документ с име "Съобщени317.docx"
Съобщени316.docx 29 Изтегли документ с име "Съобщени316.docx"
Съобщени311.docx 31 Изтегли документ с име "Съобщени311.docx"
Съобщени313.docx 32 Изтегли документ с име "Съобщени313.docx"
Съобщени312.docx 35 Изтегли документ с име "Съобщени312.docx"
Съобщени309.docx 40 Изтегли документ с име "Съобщени309.docx"
Съобщени308.docx 32 Изтегли документ с име "Съобщени308.docx"
Съобщение307.docx 36 Изтегли документ с име "Съобщение307.docx"
Съобщени306.docx 27 Изтегли документ с име "Съобщени306.docx"
Съобщение305.docx 22 Изтегли документ с име "Съобщение305.docx"
Красимир Георгиев Събев -304.doc 46 Изтегли документ с име "Красимир Георгиев Събев -304.doc"
Димитър Иванов Димитров-303.doc 26 Изтегли документ с име "Димитър Иванов Димитров-303.doc"
СЕВДАЛИНА СЪБИНОВА ДАЕВА-302.doc 21 Изтегли документ с име "СЕВДАЛИНА СЪБИНОВА ДАЕВА-302.doc"
ПЛАМЕН КАЛЧЕВ КАЛЧЕВ-301.doc 44 Изтегли документ с име "ПЛАМЕН КАЛЧЕВ КАЛЧЕВ-301.doc"
МАРИЯ СТОЯНОВА СЛАВОВА-300.doc 41 Изтегли документ с име "МАРИЯ СТОЯНОВА СЛАВОВА-300.doc"
АЛЕКСАНДЪР ОГНЯНОВ АСПАРУХОВ-299.doc 21 Изтегли документ с име "АЛЕКСАНДЪР ОГНЯНОВ АСПАРУХОВ-299.doc"
Маруша Бонева Печева-298.doc 52 Изтегли документ с име "Маруша Бонева Печева-298.doc"
Деян Тончев Иванов-297.doc 59 Изтегли документ с име "Деян Тончев Иванов-297.doc"
Тодор Тенев Петров -296.doc 60 Изтегли документ с име "Тодор Тенев Петров -296.doc"
Росица Вълчева Генова-295.doc 48 Изтегли документ с име "Росица Вълчева Генова-295.doc"
Катя Василева Димитрова-294.doc 57 Изтегли документ с име "Катя Василева Димитрова-294.doc"
Тенчо Величков Костов-293 .doc 54 Изтегли документ с име "Тенчо Величков Костов-293 .doc"
Иван Добрев Желязков-292.doc 59 Изтегли документ с име "Иван Добрев Желязков-292.doc"
Мариана Стефанова Еремченко-291.doc 86 Изтегли документ с име "Мариана Стефанова Еремченко-291.doc"
Мариана Стефанова Еремченко-291.doc 72 Изтегли документ с име "Мариана Стефанова Еремченко-291.doc"
Спилмън - Годард ЕООД-290.doc 62 Изтегли документ с име "Спилмън - Годард ЕООД-290.doc"
Ел.Кей.Би.Лимитид ЕООД-289.doc 94 Изтегли документ с име "Ел.Кей.Би.Лимитид ЕООД-289.doc"
Христо Петров Николов-288.doc 73 Изтегли документ с име "Христо Петров Николов-288.doc"
Даниел Петров Николов -287.doc 86 Изтегли документ с име "Даниел Петров Николов -287.doc"
Данка Георгиева Хорозова -286.doc 92 Изтегли документ с име "Данка Георгиева Хорозова -286.doc"
Николина Гичева Митева -285.doc 83 Изтегли документ с име "Николина Гичева Митева -285.doc"
284.docx 90 Изтегли документ с име "284.docx"
283.docx 59 Изтегли документ с име "283.docx"
282.docx 103 Изтегли документ с име "282.docx"
281.docx 110 Изтегли документ с име "281.docx"
280.docx 110 Изтегли документ с име "280.docx"
279.docx 74 Изтегли документ с име "279.docx"
278.docx 81 Изтегли документ с име "278.docx"
277.docx 70 Изтегли документ с име "277.docx"
276.docx 92 Изтегли документ с име "276.docx"
275.docx 97 Изтегли документ с име "275.docx"
Румен Запрянов Чомаков-274.doc 142 Изтегли документ с име "Румен Запрянов Чомаков-274.doc"
Кооперация за произв.и търговия и услуги-273.doc 92 Изтегли документ с име "Кооперация за произв.и търговия и услуги-273.doc"
Стоян Илчев Николов-272.doc 71 Изтегли документ с име "Стоян Илчев Николов-272.doc"
Мирчо Димитров Кънчев-271.doc 82 Изтегли документ с име "Мирчо Димитров Кънчев-271.doc"
Зоя Кирилова Христова -270.doc 76 Изтегли документ с име "Зоя Кирилова Христова -270.doc"
Румен Алексанов Демиров -269.doc 103 Изтегли документ с име "Румен Алексанов Демиров -269.doc"
ДИ МЕО КАРЛО-268.doc 94 Изтегли документ с име "ДИ МЕО КАРЛО-268.doc"
Славка Генова Събева-267.doc 86 Изтегли документ с име "Славка Генова Събева-267.doc"
Георги Сашев Георгиев-266.doc 68 Изтегли документ с име "Георги Сашев Георгиев-266.doc"
Димитър Тодоров Василев-265.doc 74 Изтегли документ с име "Димитър Тодоров Василев-265.doc"
Ангел Йорданов Тодоров-264.doc 101 Изтегли документ с име "Ангел Йорданов Тодоров-264.doc"
Христо Милков Енчев -263.doc 94 Изтегли документ с име "Христо Милков Енчев -263.doc"
Колерт Герхард Франц -262.doc 112 Изтегли документ с име "Колерт Герхард Франц -262.doc"
Росица Бонева Колева -261.doc 98 Изтегли документ с име "Росица Бонева Колева -261.doc"
КАРЕНИ - 16 -260.doc 106 Изтегли документ с име "КАРЕНИ - 16 -260.doc"
Николай Антонов Лесингеров-259.doc 103 Изтегли документ с име "Николай Антонов Лесингеров-259.doc"
Елисавета Желева Желева -258.doc 144 Изтегли документ с име "Елисавета Желева Желева -258.doc"
Радостин Донев Стойчев -257.doc 81 Изтегли документ с име "Радостин Донев Стойчев -257.doc"
Радостин Димитров Атанасов -256.doc 84 Изтегли документ с име "Радостин Димитров Атанасов -256.doc"
Златина Динкова Йорданова-255.doc 90 Изтегли документ с име "Златина Динкова Йорданова-255.doc"
Стояна Иванова Вълкова-254.doc 97 Изтегли документ с име "Стояна Иванова Вълкова-254.doc"
Донка Вълканова Бургуджиева-253.doc 93 Изтегли документ с име "Донка Вълканова Бургуджиева-253.doc"
Надя Цочова Димитрова-252.doc 96 Изтегли документ с име "Надя Цочова Димитрова-252.doc"
Анка Стефанова Цанева-251.doc 95 Изтегли документ с име "Анка Стефанова Цанева-251.doc"
ЖИВКО ВЪЛЕВ ЖЕЛЯЗКОВ.-250.doc 58 Изтегли документ с име "ЖИВКО ВЪЛЕВ ЖЕЛЯЗКОВ.-250.doc"
ИНТЕРКОМЕРС ГРУП ПЛЮС В НЕСЪСТ.-249.doc 105 Изтегли документ с име "ИНТЕРКОМЕРС ГРУП ПЛЮС В НЕСЪСТ.-249.doc"
Руска Димитрова Христова-248.doc 89 Изтегли документ с име "Руска Димитрова Христова-248.doc"
Антония Емилова Филипова-247.doc 80 Изтегли документ с име "Антония Емилова Филипова-247.doc"
Славчо Младенов Любенов -246.doc 72 Изтегли документ с име "Славчо Младенов Любенов -246.doc"
Енергомонтажинвест ЕООД-245.doc 88 Изтегли документ с име "Енергомонтажинвест ЕООД-245.doc"
Иванка Георгиева Динева -244.doc 67 Изтегли документ с име "Иванка Георгиева Динева -244.doc"
Пламен Демирев Стефанов -243.doc 67 Изтегли документ с име "Пламен Демирев Стефанов -243.doc"
Тончо Жеков Бонев-242.doc 62 Изтегли документ с име "Тончо Жеков Бонев-242.doc"
Димитър Иванов Маринов-241.doc 113 Изтегли документ с име "Димитър Иванов Маринов-241.doc"
Пейс Емануел-240.doc 73 Изтегли документ с име "Пейс Емануел-240.doc"
Стефка Стоянова Димитрова -239.doc 66 Изтегли документ с име "Стефка Стоянова Димитрова -239.doc"
Славчо Младенов Любенов -246.doc 79 Изтегли документ с име "Славчо Младенов Любенов -246.doc"
238.docx 109 Изтегли документ с име "238.docx"
237.docx 107 Изтегли документ с име "237.docx"
236.docx 85 Изтегли документ с име "236.docx"
231.docx 3077 Изтегли документ с име "231.docx"
234.docx 2159 Изтегли документ с име "234.docx"
235.docx 2222 Изтегли документ с име "235.docx"
233.docx 4886 Изтегли документ с име "233.docx"
232.docx 3959 Изтегли документ с име "232.docx"
230.docx 5450 Изтегли документ с име "230.docx"
229.docx 2156 Изтегли документ с име "229.docx"
228.docx 5929 Изтегли документ с име "228.docx"
227.docx 7290 Изтегли документ с име "227.docx"
226.docx 3398 Изтегли документ с име "226.docx"
225.docx 7467 Изтегли документ с име "225.docx"
224.docx 5275 Изтегли документ с име "224.docx"
223.docx 5437 Изтегли документ с име "223.docx"
222.docx 4204 Изтегли документ с име "222.docx"
221.docx 4193 Изтегли документ с име "221.docx"
220.docx 4942 Изтегли документ с име "220.docx"
219.docx 6146 Изтегли документ с име "219.docx"
218.docx 4056 Изтегли документ с име "218.docx"
  1. Бюлетин на съобщенията по чл.32 от ДОПК - Текуща страница

Портал за отворени данни на Република България

assets/Informaciq/Registri/logockan.png