Здравно обслужване

Дата на публикуване: 15.05.2012 08:36

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Повече информация тукДЕТСКА КУХНЯ

       - Заявление за получаване на храна от Детска кухняАМБУЛАТОРИИ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

* Индивидуални практики за първична медицинска помощ (лични лекари), сключили договор с РЗОК - 12 бр.
Повече информация тук


ИНДИВИДУАЛНИ ПРАКТИКИ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ

Повече информация тук

* СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

"Медицински център І - Раднево" ЕООД със съдебно решение 1503/10.04.2000г.
Повече информация тук


Регистър на лечебни заведения за извънболнична помощ

- Самостоятелна МДЛ за Образна диагностика - Д-р Р.Йовчев ООД
Управител: Д-р Галя Христова Величкова
Адрес: Раднево ул."Г.Димитров" №38

- Медико-технич. лаборатория "Дентал" ЕООД - Зъботехнически услуги
Управител: Васко Иванов Иванов
Адрес: Раднево ул."Минчо Стоянов" №7АПТЕЧНА МРЕЖА
Повече информация тукБОЛНИЧНА ПОМОЩ

Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Димитър Чакмаков - Раднево" ООД е преобразувана като такава със съдебно решение 4642/8.12.2000г.
Повече информация тук


Държавната психиатрична болница "Д-р Георги Кисьов" - Раднево, е на пряко подчинение на Министерство на здравеопазването.
Повече информация тук


Център за спешна медицинска помощ - Стара Загора, филиал Раднево. Общият брой на медицинския персонал в него е 28 души, от тях висш - 6, среден - 10, младши -12.


  1. Здравно обслужване - Текуща страница
  2. Трудова заетост
  3. Социална политика
  4. Социални услуги

Портал за отворени данни на Република България

assets/Informaciq/Registri/logockan.png