Отдаване под наем

Дата на публикуване: 14.05.2012 21:00
Община Раднево обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти - общинска собственост и общински площи - 10.03.2022 г.

Заповеди във връзка с ползването на имоти - полски пътища, общинска собственост, попадащи в масиви за ползване на земеделски земи в землището на Община Раднево

Община Раднево обявява публичен търг с явно наддаване  -29.12.2021 г.

Община Раднево обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти - общинска собственост и общински площи - 10.12.2021 г.

Община Раднево обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти - общинска собственост и общински площи -28.09.2021 г.

Заповед във връзка с определянето на комисия, която да ръководи сключването на споразумение между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за съответното землище за стопанската 2021/2022 г.

Община Раднево обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни поземлени имоти, публична общинска собственост от общинския поземлен фонд /ОПФ/ - 27.08.2021 г.

Списък на свободни поземлени имоти, публична общинска собственост от общинския поземлен фонд /ОПФ/, с начин на трайно ползване –пасище, мера и ливада

Община Раднево обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти - общинска собственост и общински площи - 23.07.2021 г.

Община Раднево обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни поземлени имоти, публична общинска собственост от общинския поземлен фонд /ОПФ/, с начин на трайно ползване –пасище, мера и ливада - 13.07.2021 г.

Списък на свободни поземлени имоти, публична общинска собственост от общинския поземлен фонд /ОПФ/, с начин на трайно ползване –пасище, мера и ливада

Община Раднево обявява публичен търг с явно наддаване  - 12.07.2021 г.

 Община Раднево обявява публичен  търг  с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи, частна общинска собственост, с начин на трайно ползване - нива /по приложен списък/, за срок от 5 години, считано от настоящата стопанска година по землища - 08.06.2021 г.

Община Раднево обявява публичен търг с явно наддаване - 03.06.2021 г.

Община Раднево обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински площи и поземлени имоти - 18.05.2021 г.

Община Раднево обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти обекти общинска собственост - 19.02.2021 г.Наименование Брой тегления
Targ 10.03.22.docx 137 Изтегли документ с име "Targ 10.03.22.docx"
Заповеди.rar 164 Изтегли документ с име "Заповеди.rar"
Търг 29.12.21.docx 186 Изтегли документ с име "Търг 29.12.21.docx"
Targ 10.12.2021.docx 143 Изтегли документ с име "Targ 10.12.2021.docx"
Targ naem.docx 198 Изтегли документ с име "Targ naem.docx"
Заповед 04.08.21.pdf 132 Изтегли документ с име "Заповед 04.08.21.pdf"
Търг -списък имоти.docx 130 Изтегли документ с име "Търг -списък имоти.docx"
Заповед-търг1.docx 122 Изтегли документ с име "Заповед-търг1.docx"
Списък имоти - търг .docx 131 Изтегли документ с име "Списък имоти - търг .docx"
Заповед - търг.docx 122 Изтегли документ с име "Заповед - търг.docx"
Targ 06.07.2021.docx 147 Изтегли документ с име "Targ 06.07.2021.docx"
Targ 05.07.2021.docx 109 Изтегли документ с име "Targ 05.07.2021.docx"
ОБЯВА ТЪРГ -12.07.2021.docx 112 Изтегли документ с име "ОБЯВА ТЪРГ -12.07.2021.docx"
обява -търг -2021- 1.doc 174 Изтегли документ с име "обява -търг -2021- 1.doc"
Targ_03_06_21.docx 194 Изтегли документ с име "Targ_03_06_21.docx"
Targ 28_04_21.docx 236 Изтегли документ с име "Targ 28_04_21.docx"
Община Раднево обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост - 19.02.2021г..pdf 380 Изтегли документ с име "Община Раднево обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост - 19.02.2021г..pdf"

Портал за отворени данни на Република България

assets/Informaciq/Registri/logockan.png