Правилници

Дата на публикуване: 09.11.2021 11:25
Правила за зимното поддържане на пътищата на територията на Община Раднево

Правила за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на Община Раднево

Правилник на пенсионерските клубове.

Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Община Раднево

Вътрешни правила за работната заплата за държавните служители и служителите по чл.107а от Кодекса на труда

Вътрешни правила за работната заплата за служители по трудово правоотношение, за които не се прилага чл.107а от Кодекса на труда

Заповед №2169/13.09.2018г. във връзка с утвърждаването на процедури за архивиране и възстановяване на данни от критични системи в Община Раднево


Процедури за архивиране и възстановяване на данни от критични системи в Община Раднево

Вътрешни правила за нотариални удостоверявания от кметовете и кметските наместници в Община Раднево при изпълнение на чл. 83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност

Правила за ползване на мери,пасища и ливади от Общински Поземлен Фонд на Община Раднево за стопанската 2017-2018г. - публикувано на основание чл.37о, ал.3 от ЗСПЗЗ

Имоти-публична общинска собственост с НТП-пасище,мера,ливада от Общински Поземлен Фонд на Община Раднево за индивидуално ползване -публикувано на основание чл.37и,ал.3 от ЗСПЗЗ


Правилник за гробищните паркове в Община Раднево

Устройствен правилник на Общинска администрация Раднево

Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Раднево
 

Портал за отворени данни на Република България

assets/Informaciq/Registri/logockan.png