Археологически музей

Дата на публикуване: 11.10.2012 15:09
Археологически музей “Марица-изток
През своето 13-годишно съществуване Археологическият музей “Марица-изток” развива интензивна дейност. Проведени са 5 научни конференции, 15 изложби, регестрирани са над 250 археологически обекта, в това число надгробни могили, некрополи, открити селища и селищни могили, ямни комплекси, крепости, базилики. Проучени са 54 археологически обекта. Фондът на музея разполага с предмети от обекти в землището на гр. Гълъбово и землищата на селата Медникарово, Искрица, Полски градец Мъдрец, Главан, Знаменосец, Староселец, Ковачево и др.
АМ "Марица изток" разполага с богата временна експозиция. Най-ранните находки в нея датират от каменно-медната епоха от гр. Гълъбово. Сред тях са костени женски фигури, свързани с религиозни вярвания на хората и две "култови масички". Интерес предизвиква колекцията от канички от къснобронзовата епоха, украсени с бяла креда, внесеният от Елада киликс, колекцията от сребърни римски монети от с. Гледачево. От римската епоха е и един зидан гроб от с. Медникарово. Като гробен дар са намерени голямо количество глинени съдове, обеци и пръстен с гравирано върху него име Теодора. Също от римската епоха са стъклените балсамарии, открити в надгробна могила край с. Мъдрец. Златните украшения от римската епоха, намерени край същото село са експонирани на "Европалия 2002" през м. октомври в Брюксел. От същото погребение са и бронзови съдове, бронзови апликации за тоалетни сандъчета, костени игли.


     В музея се съхраняват златни и сребърни накити от ранната бронзова епоха, които нямат аналог в България. Интерес представляват съхраняваните в музея предмети от Средновековието. Между тях са бронзови и стъклени гривни, бронзови кръстове, рисувана и сграфито керамика.
За популяризиране на научната дейност на музея са издадени 7 тома от поредицата “Марица-изток. Археологически проучвания” и том І от поредицата "История и култура на Раднево и радневския край".
Работното време на музея с граждани и от 9.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 14.00ч. Почивни дни събота и неделя. Възможни са и посещения по предварителни заявки. Посещенията и беседите са безплатни.
В общината са изградени 16 паметника и паметни знаци на загиналите във войните.

Част от културно-историческото богатство на община Раднево са и 11-те християнски църковни храмове.Портал за отворени данни на Република България

assets/Informaciq/Registri/logockan.png