Читалища

Дата на публикуване: 11.10.2012 06:28
Списък на читалищата на територията на Община Раднево

Народно Читалище "Гео Милев - 1893г." гр.Раднево

НЧ”Гео Милев -1893г” гр.Раднево е основано през 1893г. под името „Труд” През 1919г. Иван Хаджиангелов- председател на читалището му дава името”Развитие”
През 1956г. читалището получава ново име НЧ”Гео Милев”.
През годините се прожектират филми, канят се писатели, артисти и други културни дейци.Основава се театрална трупа, играят се различни сценки.Създава се народен хор под ръководството на Желязко Карагьозов.Тракийския славей Динка Русева започва своята дейност от НЧ”Гео Милев” през 1967г.
Творческия път на ансамбъл „Гергьовден” започва от читалището както и театъра основан от Ангел Колев.Председатели през годините са: Коста Митев, Иван Овчаров,Радка Койчева, Митко Костадинов,Бойка Боева, Ангел Колев, Дарина Хаджиева и Стоян Стоянов.По времето на Митко Костадинов се създава група за стари градски песни ”Серенада” худ. р-тел Минчо Атанасов, впоследствие Петко Бонев.През 2000г. се създава танцов състав за възрастни, в последствие и Детски танцов състав в момента с хореограф Любомир Латев.По същото време се създава Смесена фолклорна група, Мъжка фолклорна група и Детска фолклорна група в момента с худ. р-тел Огнян Христов, както и народен оркестър.
Съставите участват на множество фестивали из цялата страна, печелят престижни награди- златни, сребърни,бронзови медали, плакети и др.От 2000г до 2011г. се провежда конкурс “Весело тракийче” за издирване на млади изпълнители-деца за популяризиране на Българската народна песен.Компетентно жури оценява изпълненията и награждава участниците.Участват деца от гр.Раднево,гр.Гълъбово и гр.Нова Загора.От 2006-2009г. четири поредни години се провежда фестивал „На сватбарските оркестри” и Конкурс с песните на Динка Русева „Наследството” Събират се оркестри от всички краища на България като „Родопски солисти”,”Родопи”, „Южни ритми” ,”Огнени ритми”, оркестър”Марица”,”Орфей” и др. За трета поредна година се провежда Изложба на гоблени посветена на Международния ден на жената -8ми март.НЧ”Гео Милев-1893г” е част от културния живот на града.Взема участие и в общински мероприятия като Преглед на худ.самодейност, Трифон зарезан и др.
Читалищни мероприятия се организират съвместно с Второ основно училище и Общинска библиотека „Алдин Алдинов” – Ден на Будителите, годишнини на велики личности, коледни празници.
За популяризиране на дейностите на НЧ”Гео Милев-1893г” съдейства местната медия в-к „Марица изток”.
Актуална информация за НЧ”Гео Милев-1893г” може да намерите на профила на facebook „Читалище Гео Милев Раднево”
Контакти:
Чит. Секретар: Ив.Йоргова
0879258097


Народно Читалище "Знание 1914" с.Трънково

Народно читалище „Знание 1914“ се намира в с. Трънково, общ. Раднево, обл. Стара Загора.
Към читалището има сформирана /ГАФ/ група за автентичен фолклор „Карачилия“. Групата е
съставена предимно от възрастните жени в селото, които умело пресъздават народните обичаи
и изпълняват автентични народни песни. Успехите и творческата дейност на ГАФ „Карачилия“
не спират до тук. В колекцията им има много отличия, грамоти и медали.

Културен календар на НЧ "Знание 1914" с.Трънково за 2019г.Народно Читалище "Груди Филипов - 1920г." с.Боздуганово

НЧ „ГРУДИ ФИЛИПОВ-1920г.”с.Боздуганово е създадено през 1920г.
Името на читалището е на известния ръководител на партизанското движение от съветското разузнаване Груди Филипов,който е родeн и живял в с.Боздуганово.
Новата сграда е построена през1973г. и от тогава се развива богата културно масова и художествена самодейност. Към читалището има сформирана група за автентичен фолклор,която изпълнява месни песни и обичай.Участвала е в общински,регионални и национални фестивали и събори.Награждавана е с грамоти,дипломи,материални награди и медали.Също има група за Лазаруване.
Читалището разполага с голяма библиотека и компютърна зала.
От 2016г. председател на читалището е Гено Генов.Народно Читалище "Искра-1927г."с.Любеново
Народно читалище „Просвета – 1915г.” кв.Гипсово гр.Раднево

През 1915г. под ръководството на местният учител Желязко Тодоров Пашов, Тодор Митев Фандъков, Господин Петров Гърков, Иван Илчев Петров и Продан Иванов Желев е основано народно читалище „Просвета” в с.Трън сега кв.Гипсово. За председател и същевременно за библиотекар е бил избран Тодор Фандъков.
След 1920г. под ръководството на учителите Зюмбюла и Васил Новчеви се е сформирала първата самодейна група.Сформираната селско – кредитна кооперация започва строежа на сградата на читалището през 1920г. и го завършва през 1932г. На 20.11.1932г. от 10ч.тържествено е била открита новата читалищна сграда.
През 1933г.е била поставена първата пиеса на сцената на читалището „На сянка в пустинята”.През периода 1945-46г. е била сформирана женска самодейна група, която се наричала Женско дружество.Тази група съществува и до днес. През годините тя е спечелила множество призови награди от различни фестивали, от които три призови места от Копривщица. В настоящия момент ръководител на групата е Иван Цонев.През 1947г. била сформирана театрална група, която в началото представяла само сатирични пиеси, като мъжките роли се изпълнявали от жени.В периода от 1984-88г. в театралната група вече участват и мъже. В този период от време тя е ръководена от Ангел Колев. Под неговото ръководство групата поставя няколко театрални постановки на сцената на читалището.През 1976г. старата сграда на читалището е била съборена и мястото е било почистено и подготвено за строеж. Но едва през 1981г. е направена първата копка на новата сграда на читалището. Сградата е завършена в края на месец август и тържествено е открита на 7.09.1984г.През всички години сградата е добре стопанисвана и запазена . През последните 10 години са правени козметични ремонти на сградата. През август 2018г. година започна по-мащабен ремонт на библиотеката и покрива на сградата, които все още не са завършени.През 1984г. са сформирани групи за обреден фолклор, коледарска група , лазарска група и смесена група за обреден фолклор. В самото начало в групите са участвали възрастни мъже и жени, до като тези традиции се наложат в квартала. В настоящия момент в тези групи участват около 20 момчета и 25 момичета. ЧИТАЛИЩЕ „ РАЗВИТИЕ 1860 Г.“ с. КОЛАРОВО, общ. РАДНЕВО

Действително местното читалище в с. Коларово е било основано преди 1873 год. като дружество, за което се среща съобщение и в тогавашния вестник „ Македония „ но било реорганизирано и започва активна дейност след 1873г. Имало е управителен съвет с председател, писар, касиер, книгохранител. Започнало е своята активна дейност с 54 члена и се е събирал всяка неделя членски внос „по 10 пари „ от всеки член. За всичко това научаваме от летописната книга на Поп Минчо Кънчев – „Видрица „ / четвърта част/.
Читалищната дейност в село Коларово никога не е спирала. След освобождението се е използвала стая от някоя къща, близо до центъра на селото. Там са се събирали да четат вестници, книги и самодейците да пеят народни песни и да играят хора.
През 1974 година с много положен труд от жителите – млади и стари най- накрая е построена и открита новата сграда на читалището, състоящо се от 600 кв. метра обща площ, на два етажа и приземен етаж.
На първия етаж се намира киносалон, гримьорна, медицински кабинет и зала за репетиции. На втория етаж се намира библиотеката, читалня и музейна сбирка – открита 1975г. на Поп Минчо Кънчев – роден в село Арабаджиево сегашното село Коларово.
Учител, свещеник, революционер, съратник на Левски, диарбекирски заточеник и автор на летописната книга „Видрица“. Ние сме горди, че този смел участник в борбата срещу турската робия, точно тук на тази коларовска земя, се спуща здравия му български корен, че тук се пресичат пътеките по които е вървял с Апостола за създаването на революционните комитети в село Арабаджиево и околията.
На втория етаж на читалището е поставено и родословното дърво на рода на Поп Минчо Кънчев – съставено от Жельо Тенев Желев – родственик на Поп Минчо. Изготвено е през 2005 г. от художника Васил Станчев.
В приземния етаж на читалището се намира залата на ПК „Здравец „с. Коларово, където се отпразнуват всички празници и общоселски мероприятия.
През годините е имало много самодейци – фолклорна група за народни песни, фолклорна група за народни танци, музиканти и театрална група.За всяко свое участие са получавали много награди. До момента дейността на читалището не е спирала.Винаги е било действащо и в момента имаме група за автентичен фолклор, млада група девойки за лазаруване, група младежи коледари за коледуване. Желаещи има за сформиране на група за народни танци. Читалището участва във фестивали и продължава да печели награди.
Библиотеката разполага с библиотечен фонд около 7000 книги,справочници, енциклопедии, списания и т.н. Населението е възрастно и въпреки това си има редовни читатели, а през ваканциите много от учениците ползват наличния библиотечен фонд и в читалнята.НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА 1910г.“
с.Трояново, Община Раднево

Народно читалище"Светлина-1910 г." е самоуправляващо се културно -просветно сдружение с нестопанска цел, функциониращо на основание Закона на народните читалища . Неговата основна цел е обогатяване на културния живот на жителите в с. Трояново.Със своята дейност то е призвано да събужда интереса и приобщава към общочовешките ценности и достижения в областта на науката , изкуството и културата , да съхранява и развива националните традиции, да бъде огнище на духовен живот, да работи за възпитаване и утвърждаване на българското национално самосъзнание.Съществена част от дейността на читалището е грижата за развитие и разширяване на любителското художествено творчество.Към читалището функционира детска и женска фолклорна певческа група за автентичен фолклор, като втората целогодишно взема участие в празници, фестивали, местни , национални, международни,регионални и други прегледи на любителското художествено творчество.Тя е носител на много награди, отличия и лауреати.През годините на своето съществуване като самобитна културна институция , в която корени и съхранява традицията на здравия български дух , НЧ" Светлина-1910 г." налага своето присъствие и дава своя принос в развитието и израстването , запазването и разпространяването на традициите и обичаите на населеното място.Народно Читалище „Митьо Станев-1929" село Знаменосец

На 20 октомври 1929 година по инициатива на учителят Иван Владов читалището било възстановено с 28 нови членове.
От 1930 година читалището започнало редовен организационен културно -просветен живот. Дейността на читалището се изразявала в раздаване на книги за домашен прочит,изнасяне на вечеринки,разиграване на томбола,коледуване събиране на помощи и други.Към читалището се сформирала местна театрална група с пиесите „Аз убих",„Изпуснати хора", „Хъшове" , „Много бъбривия бръснар", „Зла свекърва" и други.През това време читалището не разполагало със собствена сграда затова представленията се изнасяли в училищния салон.През 1962 година е открита новопостроената сграда на читалището.В нея се помещава библиотека с 12 534 тома литература, етнографска изложба,киносалон с 320 места,пенсионерски клуб и зала за репетиция. Към читалището има четири самодейни състава :Женска певческа група,детска смесена фолклорна група , детска момчешка фолклорна група и детски танцов състав.Колективите се утвърдиха като стожер за съхранение на традицията в село Знаменосец.
Народно Читалище "Съзнание - 1871г." с. Сърнево

В сградата на Народно читалище "Съзнание-1871г., с. Сърнево функционира Глобалната библиотека GLBG1871,която разполага с З компютъра , 1 мултифункционално устройство и 19 500 библиотечни единици. За успехите в художествено- творческата дейност допринасят Женската фолклорна група "Тракийки", Детски танцов състав " Тракийче " и временната лазарска група. През последните години имат участия в много международни и национални форуми, на които са оценени достойно с златни, сребърни и призови отличия.
Портал за отворени данни на Република България

assets/Informaciq/Registri/logockan.png