Обреден дом

Дата на публикуване: 11.10.2012 08:27

   Обредният дом – град Раднево, е специализирано звено, което осъществява организирането и провеждането на гражданските ритуали на територията на Община Раднево.

  Като съвкупност от определени действия, извършвани публично, тържествено и празнично, гражданските ритуали целят да съхранят обичаите и традициите. Изхождайки от специфичния характер на провежданите ритуали, свързани с изживяванията на две крайности – радост и смърт, те опират до всеки човек, всяко семейство.

   Ритуал„Сватба”- /Сключване на брак/ - Младоженците (желаещите да сключат брак) заявяват в Обреден дом дата и час. В срок от седем работни дни преди сключването на брака, встъпващите в брака представят необходимите документи за изготвянето на акта и заплащат такса „Ритуал „Сватба”” в Центъра за услуги и информация на гражданите /ЦУИГ/ в Община Раднево.

   Освен класическият ритуал - Сватба в ритуалната зала, Обреден дом провежда и ритуал по желание на младоженците на място, различно от залата.

  Друг ритуал, който се провежда в Обреден дом, е ритуала „Именуване”. Родителите, желаещи ритуал, заявяват в Обреден дом дата и час на провеждането на ритуала „Именуване”. Представят удостоверение за раждане на детето. Заплащат такса „Ритуал „Именуване” в ЦУИГ. В деня на именуването за провеждане на ритуала са необходими питка и купа с мед.

  Утвърдена с годините традиция е провеждането в Обредният дом на юбилейните сватби –златна и сребърна.

  Радостните ритуали са озвучени с музикален съпровод – на живо, и се извършват от екип.

  В Гробищните паркове на община Раднево се погребват лица, жители на общината, както и лица, живеещи при своите близки или на лица, ако погребението им в гробище по техния постоянен адрес е невъзможно или затруднено.

  Обреден дом води регистър и картотека на покойниците в Гробищен парк – Раднево и кв.„Гипсово”, определя мястото в гробищния парк, където ще се извърши траурния обред – погребението.

  Пренасянето и изваждането на тленни останки и други се извършват съгласно Наредба 2/2011г.(за здравните изисквания към гробищни паркове) на Министерството на здравеопазването и Правилника за гробищните паркове в Община Раднево.

  Благоустрояването на гробно място – монтаж на паметник, огради и други, се допуска след съгласуване със звено „Обреден дом”.

  Обреден дом организира погребения на самотни лица без близки и роднини, бездомни и на лица, настанени за лечение в Психиатрична болница „Г.Кисьов” – град Раднево.

            Правото за гробоползване  за първите 8 години е безвъзмездно.

 

            Такси за ползване гробни места:

-        за 15 години – 30.00 лв.;

-        за вечни времена – 150.00 лв.

 

Такси за ползване на семейни гробни места:

-        за 15 години – 35.00 лв.;

-        за вечни времена – 165.00 лв.

Таксите се внасят на Гише №5 в ЦУИГ съгласно Наредбата за определяне администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Раднево.

Обредният дом извършва контрол по дейността на фирмите, обслужващи гробищните паркове в общината за спазване на Наредба 2/21.04.2011 г. на Министерството на здравеопазването за здравните изисквания към гробищните паркове (гробища) и погребението и пренасянето на покойници и Правилника за гробищните паркове в Община Раднево.

 

 


Портал за отворени данни на Република България

assets/Informaciq/Registri/logockan.png