Общинска библиотека "Алдин Алдинов"

Дата на публикуване: 11.10.2012 06:04

Общинска библиотека „Алдин Алдинов”
гр. Раднево


Летоброенето на Общинска библиотека „Алдин Алдинов” гр. Раднево започва през януари 1893 год. заедно с основаването на читалището и е била читалищна библиотека до 2001 год. Чрез дарения на двеста тома книги от будни и родолюбиви радневци се започва и библиотечната дейност. Първи библиотекари са били: Миньо Марков (доброволен), Иван Божинов (платен) и Георги Маслинков. През 1928 год. библиотеката е имала 401 тома книги и 83 редовни читатели. През 1929 год. е организирана първата изложба на книгата. От 2001 год. до 2009 год. е била Градска библиотека и от 28.12.2009 год. с решение на Общински съвет гр. Раднево, Градската библиотека е преименувана на Общинска библиотека”Алдин Алдинов” гр. Раднево. Алдин Алдинов е роден на 24 юли 1910 год. в с. Гипсово, починал на 25 март 2000 год. Завършил Френски колеж в Пловдив. Работил като учител до 1951 год., след това в енергийния комплекс „Марица изток”. Участник във Втората световна война, награден с Орден за военни заслуги. От 1930 год. е активен читалищен деец и ръководител на художествената самодейност в града. Инициатор за закупуването на първата киномашина и организирането през 1939 год. на първите кинопрожекции в Раднево. През 1996 год. е предложен и избран за почетен гражданин на гр. Раднево, носител на наградата „Магда Петканова” за неговата родолюбива дейност и будна съвест. Човек, Учител с неуморим възрожденски дух, в чието човеколюбиво сърце е имало място за всичко и всички. Бил е живата история на Раднево, обичал е своя град и се е раздавал в името на неговото по-добро настояще и бъдеще. Жива е историята от неговия достойно изживян път и винаги ще е жив споменът за Алдин Алдинов – един от символите на Раднево. Общинска библиотека „Алдин Алдинов” гр. Раднево е основно книгохранилище на региона с фонд към 01.01.2018 год.- 85 599 библиотечни документи , архив на краеведска литература и местен печат, старопечатни книги, редки и ценни издания. То е обособено на следните части:
- Основен фонд – нареден в книгохранилищата; - Фонд за свободен достъп: заемна за възрастни, справочен фонд, обща читалня;
- Фонд за читатели до 14 години – „Детски” отдел;
- Фонд за отдел „Изкуство”, включващ и не печатни материали;
- „Виртуална библиотека” – седем броя компютри.
Библиотеката обслужва населението на града и общината с художествена литература и литература от всички отрасли на знанието. Целта на библиотекарите, работещи в нея, е да осигуряват на своите читатели най-новата и най-търсената информация. Диференцирано библиотеката обслужва своите потребители на информация, като са обособени следните самостоятелни отдели:
- „Детски” отдел – читатели до 14 годишна възраст;
- Заемна за възрастни;
- Читалня за ползване на периодични, справочни и други издания;
- Отдел „Изкуство”, в който освен печатни материали се предоставят и такива на електронни носители;
- „Виртуална библиотека”, където се ползват седем компютъра.
И днес фондовете на библиотеката продължават да се обогатяват ежегодно с нови издания, стремящи се да отговарят на съвременните търсения и да задоволяват нарастващите читателски интереси.
Библиотеката е инициатор и организатор на тематични беседи, срещи с автори, представяне на нови книги, литературни празници и открити уроци с деца и ученици, мероприятия, свързани с бележити дати и годишнини и други подобни инициативи. Присъстват витрини и изложби по актуални теми и събития.
Библиотеката работи в добро сътрудничество с детските градини, училищата и културните институции в града.
Активно сътрудничи и с Отдел „Социални дейности” към общината при организирането на работни срещи и квалификационни мероприятия с библиотекарите от селата на Община Раднево и постоянно им оказва методическа помощ.
За популяризиране дейностите на Общинска библиотека „Алдин Алдинов” гр. Раднево съдейства местната медия – вестник „Марица-изток”.
Актуална информация може да намерите на нашата facebook страница.

За контакти:
Общинска библиотека „Алдин Алдинов”
гр. Раднево - 6260
област Стара Загора
ул. „Тачо Даскалов” №13
Директор – Лена Желева
тел: 0417/8 30 88
e-mail: libraryradnevo@abv.bg 


Портал за отворени данни на Република България

assets/Informaciq/Registri/logockan.png