Общински план за развитие 2014 - 2020

Дата на публикуване: 14.05.2012 21:00

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020

Доклад за резултатите от Последваща оценка на Общински план за развитие на община Раднево за периода 2014-2020 г. приет с Решение № 618/26.05.2022 г. на Общински съвет - Раднево

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 - 2020

Приложение 1: Индикатори

Приложение 2: Предварителна оценка

Последваща оценка на Общински план за развитие 2007 - 2013 г.

Доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Раднево 2014-2020 г. за 2014 г. - приет с Решение № 929 от 26.03.2015 г. на Общински съвет Раднево

Доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Раднево 2014-2020 г. за 2015 г. - приет с Решение № 124 от 31.03.2016 г. на Общински съвет Раднево

Доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Раднево 2014-2020 г. за 2016 г. - приет с Решение № 473 от 30.03.2017 г. на Общински съвет Раднево

Доклад с резултатите от извършена Междинна оценка за изпълнението на Общински план за развитие 2014-2020 г. на Община Раднево за периода 2014-2020 г. - приет с Решение № 681 от 21.12.2017 г. на Общински съвет Раднево    

Доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Раднево 2014-2020 г. за 2017 г. - приет с Решение № 739 от 29.03.2018 г. на Общински съвет Раднево

Доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Раднево 2014-2020 г. за 2018 г. - приет с Решение № 997 от 28.03.2019 г. на Общински съвет Раднево


АРХИВ

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2007-2013

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2007 - 2013

Приоритет 1: Подкрепа развитието на въгледобива и производството на ел.енергия от съществуващите и новоизградени мощности

Приоритет 2: Подобряване, запазване и възстановяване на околната среда

Приоритет 3: Подкрепа на устойчиво и модерно селско стопанство

Приоритет 4: Предоставяне на качествени обществени услуги, съответстващи на европейските стандарти

Приоритет 5: Създаване на условия за уникална културна идентичност и развитие на гражданското общество


Приоритет 6: Развитие на социалната и инженерната инфраструктура


Наименование Брой тегления
Доклад ПО ОПР.pdf 1 Изтегли документ с име "Доклад ПО ОПР.pdf"

Портал за отворени данни на Република България

assets/Informaciq/Registri/logockan.png